EDIH – Health Data Sweden

Högskolan i Halmstad ingår i ett nationellt konsortium som EU-kommissionen har utsett till ett av Europas digitala innovationshubbar, EDIH. Den svenska EDIH, som heter Health Data Sweden, har det övergripande målet att tillgängliggöra hälsodata för små- och medelstora företag.

Health Data Sweden är en nationell sammanslutning som utgörs av universitet, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut. Den digitala innovationshubbens styrka ligger i spetsforskning om hälsodata kombinerat med ett ekosystem som via parternas nätverk, kompetens och tjänsteutbud kan föra kunskap vidare till offentlig sektor, näringsliv och medborgare.

  • Health Data Sweden koordineras på nationell nivå av KTH och pågår från januari 2023 till december 2026.
  • Health Data Centre (HDC) och innovationsarenan Leap for Life är tillsammans ansvariga för Högskolan i Halmstads del i projektet.
  • Health Data Sweden innehåller sex arbetspaket och Högskolan i Halmstad ansvarar för arbetspaket 2 som ska optimera tillgängligheten och användningen av hälsodata.

Öka användningen av hälsodata

Ett av syftena med Health Data Sweden är att öka användningen av hälsodata för att bidra till mer effektiv hälso- och sjukvård. En viktig uppgift blir därför att tillgodose det stora behov av tjänster som bidrar till att små och medelstora företag i samverkan med offentlig sektor kan utveckla nya digitala hälso- och välfärdstjänster. Förutom bättre hälsa för individen, kan dessa tjänster också bidra till att lösa stora demografiska samhällsutmaningar, exempelvis att göra vården mer tillgänglig och jämlik.

Redan i dag levererar Health Data Swedens parter tjänster som årligen når fler än 800 företag. Ambitionen som digital innovationshubb är att nästan fördubbla denna kapacitet.

– Health Data Sweden har samlat en Sverigebred konstellation av kompetens. Att kunna sprida kunskap och erfarenheter från de bästa initiativen är en grundförutsättning för att vi ska lyckas att skapa värden från hälsodata, inte bara för forskningen utan framför allt för medborgarna, säger Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik på KTH, som är koordinerande part för Health Data Sweden i den nya hubben.

Sverige ligger långt fram inom både hälsoinnovation och användning av hälsodata, men innovationsprocessen försvåras av ett fragmenterat ägande av data. Det tydliggör behovet av ett ekosystem som omfattar alla större intressenter, där spetskunskap, dataåtkomst, testbäddar och tidig finansiering blir tillgängliga som tjänster för både offentlig sektor och små och medelstora företag i Sverige och EU.

– Att Sverige på detta sätt kan ta ledning i det gemensamma europeiska arbetet med bättre nyttiggörande av hälsodata är mycket glädjande. Innovationshubben Health Data Sweden kommer att bli viktig för ekosystemet inom life science och för policyutveckling såväl i Sverige som internationellt, säger Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare vid Regeringskansliet.

Partners i Health Data Sweden

Blekinge Digital Health, Bron Innovation, DigitalWell Arena, eHealth Arena, EIT Digital, EIT Health, Leap for Life/Högskolan i Halmstad, Karolinska Institutet, KTH (koordinator), Linnéuniversitetet, Livsmedicin, Region Stockholm, RISE, Stockholm Science City, Stockholms universitet, STUNS Life Science och Uppsala universitet (UU).

Publicerad

Uppdaterad


KONTAKT

Dela