Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-03-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademin för hälsa och välfärd

(Tidigare: Sektionen för hälsa och samhälle)

På Akademin för hälsa och välfärd bedrivs utbildning, forskning och samverkan inom samhälls- och beteendevetenskap och vård.

Våren 2013 erhöll Högskolan i Halmstad tillstånd att bedriva utbildning på forskarnivå inom området Hälsa och livsstil med inriktning omvårdnad, handikappvetenskap och idrottspsykologi. Läs lite allmän information om området Forskning och utbildning om hälsa och livsstillänk till annan webbplats. För mer specificerad information kring forskarutbildningen se länk ovan under forskning.

Sidan uppdaterad 2015-03-02