Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-01-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsofrämjande processer

Forskningen fokuserar på hälsoinnovation och hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande processer. Forskargruppen består av fem professorer, tre docenter, 18 disputerade forskare och 14 doktorander. Därtill kommer ett antal intressemedlemmar på högskolan samt medlemmar verksamma utanför högskolan bland annat inom Region Halland och vid Reumatikersjukhuset Spenshult

Forskningsinriktningar

Hälsoinnovationer för barns psykiska hälsa
Inriktningen har som fokus att utifrån barns perspektiv studera hur hälsopromotion, sociala nätverk och det omgivande samhället påverkar barns psykiska hälsa i syfte att förstärka de processer som har en positiv inverkan på barns psykiska välbefinnande. Läs mer

Innovationer i omvårdnad vid psykisk ohälsa
Inriktningen har som fokus att utifrån vårdtagarens, den närståendes och sjuksköterskans perspektiv studera hur psykisk hälsa främjas och vilka förutsättningar i vården, i individens dagliga liv och i det omgivande samhället som har betydelse för individens psykiska och fysiska hälsa.  Syftet är att utveckla interventioner som främjar hälsa hos personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.
Läs mer

Levnadsvaneinterventioner
Inriktningen har som fokus att undersöka effekter och kostnadseffektivitet av levnadsvaneinterventioner och betydelsen av stöd från motiverande samtal, stödgrupper och mobila hälsotjänster. Läs mer

Livsvillkor och sociala investeringar för äldre personer

Inriktningen har som fokus att studera och utveckla äldre personers möjligheter till levnadsförhållanden baserade på självbestämmande och värdighet. Läs mer


Hälsoteknik för att utveckla hälsa och livsstil
Inriktningen har som fokus att studera hur hälsoteknik kan stödja människors hälsa och livsstil.

Hållbar hälso- och sjukvård
Inriktningen har som fokus att studera utveckling och organisation inom ett expanderande hälso- och sjukvårdsområde samt att utveckla interaktiva verktyg i mobila system.Läs mer

Människans rörelse mot hälsa
Inriktningen har som fokus att studera människors välbefinnande, tillgångar och förutsättningar som kan bidra till deras förmåga att främja sin hälsa.Läs mer

Docent Petra Svedberg, Hälsofrämjande processer

Sidan uppdaterad 2015-01-07