Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-02-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademin för hälsa och välfärd

På Akademin för hälsa och välfärd bedrivs utbildning, forskning och samverkan inom samhälls- och beteendevetenskap och vård.

Akademin för hälsa och välfärd erbjuder kandidat- eller magisterprogram inom Arbetsvetenskap, Hälsopedagogik, Idrottsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Psykologi, Sociologi och Socialt arbete. Dessutom erbjuder vi den unika utbildningen Professionellt idrottsutövande - inriktning golf samt Masterprogram i Hälsa och livsstil.

Vi utbildar också sjuksköterskor samt erbjuder specialist- sjuksköterskeexamina inom områden som psykiatrisk vård, distrikt, ögonsjukvård samt vård av barn och ungdom.

Akademin har ett omfattande urval av fristående kurser inom områden som Arbetsvetenskap, Folkhälsovetenskap, Handikappvetenskap,  Medie- och kommunikationsvetenskap, Omvårdnad, Sociologi, Socialt arbete, Pedagogik och Psykologi. De flesta ämnen erbjuder kurser upp till magisternivå.

Forskningen är en stor och viktig del i akademins verksamhet. Vi eftersträvar ett dynamisk forskningsklimat med starka kopplingar till studenterna och grundutbildningen. Forskningen bedrivs ofta i tvärvetenskapliga projekt tillsammans med högskolans övriga akademier samt i nätverk med nationella och internationella aktörer.

Sidan uppdaterad 2015-02-05