Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-04-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samverkansprojekt och partners på HOS

Sektionen för hälsa och samhälles samverkan med företag och offentliga organisationer präglas av mångfald och variation.

Det omgivande samhället får genom samverkan möjlighet att påverka utbildningar samtidigt som studenterna ser möjliga karriärvägar. Gästföreläsare som gör inspel på sektionens utbildningar utgör också en viktig samverkanslänk.

Samverkan kan vara projektinriktad och forskningsdriven av gemensamma intressen och beröringspunkter. Offentliga organisationer och företag ingår i sektionens nätverk där man samlas tillsammans med sektionens lärare och forskare för att gemensamt skapa möjligheter för projekt.  

Samverkan sker också i stor utsträckning med företag och organisationer som önskar kompetensutveckla sin personal genom uppdragsutbildningar av olika slag. Sektionen har ett utbud som mycket väl speglar företagens och de offentliga organisationernas behov av kunskaper och kompetenser i länet.

Exempel på sektionens samverkan:

Sidan uppdaterad 2014-04-10