Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-01-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samverkansprojekt och partners på HOV

Akademin för hälsa och välfärds samverkan med företag och offentliga organisationer präglas av mångfald och variation.

Det omgivande samhället får genom samverkan möjlighet att påverka utbildningar samtidigt som studenterna ser möjliga karriärvägar. Gästföreläsare som gör inspel på akademins utbildningar utgör också en viktig samverkanslänk.

Samverkan kan vara projektinriktad och forskningsdriven av gemensamma intressen och beröringspunkter. Offentliga organisationer och företag ingår i akademins nätverk där man samlas tillsammans med akademins lärare och forskare för att gemensamt skapa möjligheter för projekt.  

Samverkan sker också i stor utsträckning med företag och organisationer som önskar kompetensutveckla sin personal genom uppdragsutbildningar av olika slag. Akademin har ett utbud som mycket väl speglar företagens och de offentliga organisationernas behov av kunskaper och kompetenser i länet.

Exempel på akademins samverkan:

Sidan uppdaterad 2015-01-07