Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-01-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Konstvetenskap

Vi lever i en tid där bilder blir allt viktigare för att förmedla budskap och tankar. Ofta tar vi till oss det vi ser oreflekterat och utan att fundera över varför vi berörs, detta oavsett om det rör sig om konstbilder eller reklam.

Användning av bilder för att påverka är inte ny med vår tid, utan mycket gammal. Att studera konstvetenskap innebär att ta bilder på allvar och att se konst som en kunskapsväg. Det handlar om att bättre förstå enskilda verk och konstnärer, olika tekniker och historiska epoker, samhällen och kulturer. Genom bildanalys får vi verktyg som hjälper oss att förstå vad konstnären har varit ute efter. Men det hjälper oss också att förstå varför vi som betraktare reagerar som vi gör.

Studierna i konstvetenskap syftar till att ge dig som student insikter i hur konst har skapats, använts och fungerat samt verktyg för att förstå hur bilder kommunicerar.

Sidan uppdaterad 2014-01-22