Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-11-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskapen fokuserar på den litterära texten. Olika typer av litterära texter från skilda tider analyseras och tolkas ur olika perspektiv. Det kan, för att nämna ett exempel, gälla relationen roman-film, dvs ett intermedialt perspektiv. Litteraturvetenskapen utvecklar därför inte bara en litterär kompetens utan ger också en bred kulturell kunskap, som kan användas inom olika arbetsområden i kultursektorn.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar men vanligast blir efterhand seminarieformen. Här diskuteras valda texter i mindre grupper under lärarens ledning. Det aktiva, intensiva arbetet med texterna upplevs enligt kursutvärderingarna som både lärorikt och roligt.

Vi undervisar i Litteraturvetenskap:

Ämnesansvarig:
Catrine Brödje
Sten Brandorf

Kurser i Litteraturvetenskap:

Litteraturvetenskap 1-60 hp
Litteraturvetenskap 61-90 hp

Sidan uppdaterad 2013-11-25