Nätverk inom RUC

RUC driver flera nätverk inom skolutveckling och lärande. I nätverken ingår representanter från RUC:s samarbetskommuner och fristående verksamheter.

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling

RUC:s samverkanskommuner, Halmstad kommun, RUC, Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS), Region Halland och Skolverket samverkar kring ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete för språk-, läs- och skrivutveckling.

Ansvarig: Erika Eklöf

Regionalt nätverk för samordnare inom Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever

RUC leder och stödjer processen i regionens nätverk för samordnare inom utvecklingsarbetet kring utbildningens kvalitet för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Samordnarna finansieras av Skolverket och ska stödja huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.

Ansvarig: Heike Peter och Camilla Bagler

uppdaterad

2020-06-23

Kontakt

Dela

Kontakt