Nätverk inom RUC

RUC driver flera nätverk inom skolutveckling och lärande. I nätverken ingår representanter från RUC:s samarbetskommuner och fristående verksamheter.

Nätverk för matematikutveckling

Skolverkets matematiksatsning genomfördes 2009–2013, med stöd för samordning av beviljade projekt ute i skolområdena. Under projekttiden byggdes ett nätverk för matematikutvecklingsgrupper inom Halland upp, med syfte att skapa en arena för nätverkande.

Nätverket för matematikutveckling träffas fortlöpande, med stöd från RUC:s samråd. Här kan gemensamma behov problematiseras och deltagarna kommunicerar alternativa erfarenheter och lösningar. Vidare har seminarier och andra aktiviteter genomförts inom projekttiden.

Ansvarig: Caroline Nagy

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling

RUC:s samverkanskommuner, Halmstad kommun, RUC, Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS), Region Halland och Skolverket samverkar kring ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete för språk-, läs- och skrivutveckling.

Ansvarig: Erika Eklöf

Regionalt nätverk för samordnare inom Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever

RUC leder och stödjer processen i regionens nätverk för samordnare inom utvecklingsarbetet kring utbildningens kvalitet för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Samordnarna finansieras av Skolverket och ska stödja huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.

Ansvarig: Heike Peter och Camilla Bagler

uppdaterad

2019-12-12

Kontakt

Dela

Kontakt