Lärosäten Syd inviger kontor i Bryssel

Under fredagen, den 7 december, invigdes det nya kontoret i Bryssel där Lärosäten Syd gemensamt har bidragit med resurser för att skapa nya samverkansformer inom forskning och innovation. Huvudmålet är att öka lärosätenas deltagande i EU:s ramprogram.

Lärosäten Syd är ett samarbete mellan Blekinge tekniska högskola, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Högskolan i Halmstad. Tidigare i år beslutades att etablera en gemensam filial i Bryssel med syftet att kunna påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt bygga relevanta nätverk på plats. Det huvudsakliga målet är att öka deltagandet i EU-finansierad forskning och och innovation, och därmed bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar.

Rickard Eksten från Lunds universitet, som har mer än tio års erfarenhet av arbete med EU-frågor, är sedan september stationerad i Bryssel för att bemanna kontoret och representera Lärosäten Syd i olika sammanhang.

”Ambitionen är också att arbeta mer proaktivt, bli bekant med utlysningar i god tid, bidra till att bygga nätverk och hitta samverkanspartner”

– Lars Ola Nilsson, EU-koordinator

Invigning med seminarium

I fredags hölls den officiella invigningen där ett hundratal gäster från EU-institutioner, forsknings- och innovationsaktörer samt involverade lärosäten bjöds in till ett policyseminarium för att diskutera vikten av forskning och innovation på europeisk nivå.

– Fredagens event var uppskattat och vi hoppas att deltagarna åkte härifrån nöjda och utmanade, säger Rickard Eksten som menar att det finns ett mycket stort intresse bland europeiska partner för de sydsvenska lärosätena och deras samverkansmodell, speciellt då Lärosäten Syd är de första svenska lärosätena representerade på plats i Bryssel.

Lärosäten Syds kontor i Bryssel

Brysselkontoret är behjälpligt med:

  • Bevakning av EU:s forskning- och innovationspolicy – framför allt EU:s nuvarande ramprogram Horisont 2020 och det nästkommande Horisont Europa 2021-2027 – samt policy inom områden av strategisk relevans för forskning vid Lärosäten Syd
  • Påverkan av EU-programinnehåll och policyutformning genom engagemang nätverk
  • Riktat verksamhetsstöd kring EU-programutlysningar, såsom bakgrundsresearch om policykontext och partnersökning inför samarbetsprojekt
  • Identifiering av exponeringsyta för Lärosäten Syd – synas och höras i paneler, delta i expertgrupper, kontaktnät, nätverk, och profilering av enskilda forskare
  • Stöd med att ta fram besöksprogram till Bryssel för att främja kompetensutveckling och synliggöra forskning vid lärosätena hos EU:s institutioner och övriga europeiska intressenter
  • Ledningsstöd genom omvärldsbevakning
  • Upprätthållande av nätverk i Bryssel, förmedling av kontakter och möjligheter, samt stöd för deltagande.

Viktig resurs för Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad var på plats genom en delegation bestående av Anders Nelson, vicerektor för samverkan, innovation och internationalisering, forskningsrådgivare Lars Ola Nilsson och akademicheferna.

Anders Nelson, som under invigningen höll en uppskattad presentation kring de mindre lärosätenas utmaningar och förutsättningar har stor tilltro till Brysselkontorets möjligheter.

– Min förhoppning är att kontoret och vår gemensamma representant i Bryssel ska bidra till att skapa kontaktytor med partner som vi behöver för att i större utsträckning kunna medverka i och driva projekt inom det kommande ramprogrammet Horizon Europe som startar år 2021. I jämförelse med det pågående Horizon 2020 kommer det nya ramprogrammet att bättre passa lärosäten som har erfarenhet av tvärvetenskaplig och utmaningsdriven forskning och innovation som bedrivs i nära samarbete med omgivande samhälle.

Utnyttjar redan möjligheter

Lars Ola Nilsson, som är Högskolan i Halmstads EU-koordinator menar att vi redan har kommit i gång med att använda de möjligheter som Brysselkontoret medför, till exempel genom ökade kunskaper och medvetenhet om finansiering av forskning och innovation genom EU, bland forskare, stöd och ledning.

– I det arbete som nyligen har startats för att lägga en plan för ökad EU-finansierad forskning, speciellt inom profilområdena hälsoinnovation och smarta städer och samhällen, kommer Brysselkontoret samt Lärosäten Syd och vår representant i Bryssel att vara till mycket stor nytta. Ambitionen är också att arbeta mer proaktivt, bli bekant med utlysningar i god tid, bidra till att bygga nätverk och hitta samverkanspartner till Högskolans forskare så att de i större utsträckning kan bidra till forskning på ett internationellt plan, säger Lars Ola Nilsson.

Text: Helena Bengtsson

Läs mer

Brysselkontoret och Lärosäten Sydlänk till annan webbplats

”Nytt Brysselkontor ger närhet till EU” (nyhet från mars 2018)

Högskolan i Kristianstads intervju med Rickard Ekstenlänk till annan webbplats


Publicerad

2018-12-10

kontakt

Dela