Inspirationsdag för utveckling av Hallands vård och omsorg

Det blev en energikick när ett 70-tal representanter för Hallands kommuner, region, näringsliv och högskola samlades tisdagen den 28 maj för att prata om hur man tillsammans kan utveckla en trygg vård och omsorg. Hälsoteknikcentrum Halland stod som arrangörer för dagen, där bland andra regiondirektör Jörgen Preuss berättade om möjligheterna till samverkan och utveckling i Halland.

”Vi behöver inte vara så stora, men vi måste vara starka. Högskolan är, tillsammans med näringen, en viktig komponent för att få en utveckling till stånd.”

Jörgen Preuss, regiondirektör

Grupp med människor sitter och diskuterar runt ett bord. Foto.

Ett 70-tal representanter för Hallands kommuner, region, näringsliv samt Högskolan i Halmstad samlades i tisdags för att diskutera hur man tillsammans kan utveckla trygg vård och omsorg.

Syftet med inspirationsdagen var att berätta om den utveckling och det samarbete som pågår inom vård och omsorg Halland, och även att skapa förutsättningar för nya möten mellan representanter för kommunerna, regionen, näringslivet, civilsamhället och akademin. Under en inledande paneldiskussion pratade Jörgen Preuss, regiondirektör, Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Jennie Vidal, förvaltningschef, Halmstads kommun och Lillemor Berglund förvaltningschef, Kungsbacka kommun, om hur de ser på framtidens hälso- och sjukvård i Halland och vad Hälsoteknikcentrum kan spela för roll för den utvecklingen.

– Vi behöver inte vara så stora, men vi måste vara starka. Högskolan är, tillsammans med näringen, en viktig komponent för att få en utveckling till stånd. Den offentliga organisationen behöver förändras och andra måste involveras i rörelsen framåt. Vi skapar nya arenor för detta, och här är Hälsoteknikcentrum Halland en viktig aktör, sade Jörgen Preuss.

Vi är på rätt väg!

Markus Lingman, överläkare och utvecklingsstrateg på Region Halland, berättade hur de demografiska förändringarna kräver ett förändrat vårdsystem, och att Halland är på god väg.

– Det gäller att skapa trygghet för individen. Är det något som driver vårdkonsumtion är det en känsla av otrygghet och rädsla. Med Hälsoteknikcentrum Halland som nod försöker vi nu knyta ihop alla delar av vården runt patienten i hemmet, sade Markus Lingman.

Hälsoteknikcentrum samlar kompetens och möjliggör hälsoinnovationer

– Hälsoteknikcentrum Halland försöker vara kittet mellan de olika aktörer som finns runt patienten. Vi är en neutral samverkansarena där de halländska kommunerna, regionen, näringslivet, civilsamhället och akademin möts och arbetar tillsammans. Man kan till exempel komma till oss om man har en produkt, tjänst eller idé som man tror fyller ett behov. Då kan vi på olika testa detta mot vård- och omsorgssektorn, sade Emma Börjesson, projektledare vid Hälsoteknikcentrum Halland.

Magnus Clarin, chef för Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, berättade om hur Högskolans forskare kopplas in i Hälsoteknikcentrums projekt:

– Avstånden mellan våra olika ämnesområden på lärosätet är förhållandevis kort, så det är lätt att involvera forskare från olika discipliner. Det gör att vi kan relatera den forskning och utveckling som sker inom AI [artificiell intelligens] och datamining med till exempel innovationsvetenskap och hälsovetenskap, sade Magnus Clarin.

Tre kvinnor bredvid varandra som tittar in i kameran. Foto.

Gun-Britt Lydén, ordförande i anhörigföreningen i Halmstad, Kerstin Nilsson, vice ordförande i driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa vid Region Halland samt ledamot i det kommunala pensionärsrådet i Halmstad och Lotta Kjellner, utvecklingsledare hälso- och sjukvård i Kungsbacka kommun.


Röster från deltagarna

Vad tycker ni om inspirationsdagen?

– Det är intressant att få lyssna och ta del av den utveckling som pågår. Det är en energikick! Teknikutveckling är ett måste för att kunna möta vårdens utmaningar, säger Lotta Kjellner, utvecklingsledare hälso- och sjukvård i Kungsbacka kommun.

– Den tekniska utvecklingen går jättefort framåt, men var befinner sig människan? Det är stor skillnad mellan den som är 64 år och den som är 80 år i dag. Vi som jobbar med detta måste bli en länk mellan vårdtagarna och teknikutvecklingen, säger Kerstin Nilsson, vice ordförande i driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa vid Region Halland samt ledamot i det kommunala pensionärsrådet i Halmstad.

– Jag tycker att det finns tre viktiga ord som genomsyrar mycket av det som sägs här idag – kunskap, samverkan och partnerskap. Vi har kunskap inom så många olika områden och vi måste samverka och bilda partnerskap för att tillsammans bidra till en utveckling av vården, sade Gun-Britt Lydén, ordförande i anhörigföreningen i Halmstad.

Hur skulle Hälsoteknikcentrum i Halland kunna utveckla sitt samarbete?

– Jag skulle föreslå samverkan med pensionärsorganisationer. Där finns mycket erfarenhet! Det är viktigt med tydlig information till dem som använder tekniken. Ett missförstånd eller dåligt rykte om någon ny teknisk lösning sprider sig så snabbt, säger Kerstin Nilsson.

– Precis som vi hört från flera talare idag så är det viktigt att sätta individen i centrum. Och att se till att patienten blir delaktig i hela vårdprocessen. Det skapar en stor trygghet. Vården har utvecklats från en hierarkiskt struktur till en kommunikation, en dialog med patienten. Det är ett stort och viktigt steg, säger Gun-Britt Lydén.

– Utgå alltid från brukarens behov. Ta med dem under hela vägen – från behovsanalys till utveckling och utvärdering av ny hälsoteknik, säger Lotta Kjellner.

Leende man tittar in i kameran. Foto.

Johan Blom, digital strateg på Hallands sjukhus.


Johan Blom, digital strateg på Hallands sjukhus, hur har inspirationsdagen varit?

– Jag tycker det är bra att fokus ligger på samverkan. En part kommer inte kunna lösa vårdens utmaningar, utan vi måste sätta individen i fokus och samarbeta. För min del har dagen lett till bra möten med näringsliv, Högskolan och kommunerna.

Hur kan du i din roll samverka med Hälsoteknikcentrum Halland?

– Jag ser tydligt att vi bör integreras mer framöver. Vi håller på att inrätta en ny struktur för digital utveckling inom förvaltningen på Hallands sjukhus. När den väl är på plats i höst så kommer vi lättare kunna integrera och inkludera andra, till exempel Hälsoteknikcentrum Halland.

Om Hälsoteknikcentrum Halland

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) är en samverkansarena vars syfte är att möta och lösa samhällsutmaningar genom utveckling av produkter, tjänster och metoder. De senaste årens snabba teknikutveckling skapar enorma möjligheter för hälsoinnovationer som kan tillgodose samhällets nya behov och ge svar på flera av individens stora hälsoutmaningar. Syftet med HCH:s verksamhet är att genom samverkan mellan och inom akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle ytterligare utveckla Hallands särställning inom vården, stärka länets innovationskraft och bidra till en ökad tillväxt. HCH startade sin verksamhet år 2009, har sina lokaler på Högskolan i Halmstad och är knutet till Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, Region Halland och alla de halländska kommuner. HCH är ramen inom vilka följande projekt ryms, alla med målet att stimulera tillväxt:

  • HiCube – behovsorienterad hälsoinnovationsarena (avslutas i juni 2019) är ett projekt finansierat av Europeiska regionala strukturfonden (Eruf), Region Halland och de halländska kommunerna. Inom detta har bland annat erbjudandet Testmiljö Halland byggts upp, som nu har lett till det nya EU-projektet ”Testmiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas”.
  • Testmiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas (tre år från augusti 2018) är ett projekt finansierat av Europeiska regionala strukturfonden (Eruf), Region Halland och de halländska kommunerna.
  • CareWare Nordic (tre år från augusti 2018) är ett projekt finansierat av EU-programmet InterregÖresund-Kattegat-Skagerrak. Interreg ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället.

Publicerad

2019-05-29

kontakt

Dela

Kontakt