Högskolan i Halmstad och Stena Recycling ingår samverkansavtal för ömsesidig nytta

Den 7 juni skrev Högskolan i Halmstad och Stena Recycling under ett nytt avtal för samverkan. Samarbetet syftar till att stärka såväl lärosätets attraktivitet som Stena Recyclings konkurrenskraft.

”Stena Recycling är ett ledande företag inom återvinning, och är därmed en värdefull och strategiskt viktig samarbetspartner för Högskolan, som kommer att bidra till positiv utveckling.”

Stephen Hwang, rektor på Högskolan i Halmstad

Genom att Högskolan och Stena Recycling samverkar kan synergier mellan utbildning, forskning och innovation skapas. Stena Recycling får tillgång till studenters och forskares kunskaper, och Högskolan knyter en långsiktig kontakt med Sveriges ledande återvinningsbolag. Högskolans rektor Stephen Hwang ser mycket positivt på det nya samverkansavtalet:

– Stena Recycling är ett ledande företag inom återvinning, och är därmed en värdefull och strategiskt viktig samarbetspartner för Högskolan, som kommer att bidra till positiv utveckling.

Två män som skakar hand med varandra. Foto.

Högskolans rektor Stephen Hwang och Kristofer Sundsgård, vd Stena Recycling

Stena Nordic Recycling Center och Stena Recycling Labs – arenor för effektiva processer och innovativa återvinningstekniker

Stena Nordic Recycling arbetar med återvinning på ett effektivt sätt, och tar på det sättet vara på resurser som annars hade gått förlorade. Eftersom stora mängder råvaror på detta sätt kan återföras till industrin bidrar processerna till en cirkulär ekonomi och ett mer hållbart samhälle, något som passar väl in i Högskolans profilområde Smarta städer och samhällen. Stena Nordic Recycling Center, Stenakoncernens största industriella satsning någonsin, ligger i Halmstad. I anläggningen, som är lika stor som 80 fotbollsplaner, används beprövad teknik blandad med nya innovationer, bland annat för att återvinna ädelmetaller från elektronik. Här finns också Stena Recycling Labs – ett kunskapscentrum och en testarena för nya tekniker och processer, något som Högskolans studenter och forskare kan komma att dra nytta av.

– Det är viktigt för oss att samarbeta med akademin, inte minst med tanke på vår verksamhet i Halmstad, Stena Nordic Recycling Center. Vid Högskolan finns flera intressanta akademier och forskningsprogram, något som vi gärna vill dra nytta av i ett långsiktigt kunskapsutbyte. Vi får ta del av studenters och forskares arbeten och Högskolan får en partner som ligger långt framme både operativt och strategiskt inom återvinningsområdet, säger Kristofer Sundsgård, vd Stena Recycling.

Tre män, varav två stycken med diplom och blommor. Ballonger i bakgrunden.

Kristofer Sundsgård från Stena Recycling delar ut stipendium till studenterna Filip Göransson och Johannes Hellgren för examensprojektet "Identifiering av soppåsar med hjälp av spiralkoder".

Nyinrättat stipendium till studenter

Vid årets upplaga av Utexpo – Högskolan i Halmstads årliga examensmässa – delade Stena Recycling ut ett nyinrättat stipendium till ett värde av 10 000 kronor. Stipendiet är en del av samverkansavtalet, och tilldelas studenter vars examensarbete handlar om innovativa lösningar inom återvinning, med fokus på rätt resurshantering. I år gick stipendiet till Filip Göranson och Johannes Hellgren för deras examensarbete Identifiering av soppåsar med spiralkoder, som handlar om hur optisk sopsortering kan förbättras genom att soppåsarna som används märks med spiralkoder.

Publicerad

2019-06-25

kontakt

Dela