Fler antagna till höstens utbildningar

I dag, den 11 juli, har 9 261 personer fått beskedet att de är antagna till ett program eller en kurs vid Högskolan i Halmstad. Det är fyra procent fler än förra året, en ökning som framför allt beror på att det totala utbudet har ökat något, främst när det gäller fristående kurser. Högskolan har också fler förstahandssökande till sina utbildningar än föregående år.

”Lärarna har skapat attraktiva program, och vi har lyckats nå ut med vår marknadsföring.”

Selma Sedelius, kommunikationschef

Högskolans huvudentré med texten Här börjar framtiden. Foto.

Populära program

De programutbildningar som har allra flest reserver i kö är sjuksköterskeprogrammet och olika ekonomutbildningar. Programmet IT-forensik och informationssäkerhet är också bland de svåraste att komma in på, och trots att antalet platser har utökats i år, är det fler reserver än tidigare som står i kö för en plats i nästa antagningsomgång.

– Något som är väldigt roligt är att våra nystartade program har gått så bra. De har fyllt sina platser och har också många reserver, vilket inte alltid är självklart för ett nytt program. Men här är det tydligt att lärarna har skapat attraktiva program, och att vi har lyckats nå ut med vår marknadsföring. Det är också glädjande att vi har ökat antalet antagna till flertalet av våra lärarutbildningar, säger Selma Sedelius, kommunikationschef vid Högskolan.

Deltid och distans lockar många

Bland de populäraste fristående kurserna finns bland annat projektledning, affärsengelska och psykologi, men även en rad kurser inom området klimat, miljö och energi. Flera nystartade kurser har också lockat väldigt många sökande, och även antagit många, till exempel en kurs i design, stadsplanering och samhälle, och olika nya kurser i psykologi och idrottspsykologi.

– De populäraste kurserna har det gemensamt att de är deltidskurser och går på distans, ofta via internet. På de kurserna tar vi normalt in väldigt många studenter, ibland flera hundra, för att vi också vet att många hoppar av, säger Selma Sedelius.

De sökandes antagningsbesked publiceras på antagning.se i dag. Senast den 26 juli måste den som är antagen tacka ja eller nej till sin plats. Vid det andra urvalet den 1 augusti får reserverna besked om de kommer in.

Sommaröppet 19 juli

Alla som har antagits till Högskolan bjuds in till sommaröppet fredagen den 19 juli mellan klockan 10 och 14. Då kan blivande studenter besöka Högskolan, ställa frågor till studentambassadörer, lärare och studievägledare och se hur det ser ut på campusområdet.

När det gäller Högskolans internationella masterutbildningar är det fler än någonsin som har antagits, totalt 681 antagna jämfört med 535 inför höstterminen 2018.

Text: Jenny Bisiach

Bild: Anna Vörös

Antagningen för höstterminen 2019 i hela Sverige

279 364 har antagits till högskoleutbildning i hela riket. Jämfört med det första urvalet för höstterminen 2018 är det en ökning med 4 133 personer eller 1,5 procent. Antalet behöriga sökande ökar med drygt 1 000 personer (0,3 procent), från 347 575 höstterminen 2018 till 348 619 hösten 2019. 22 universitet och högskolor ökar antalet antagna jämfört med höstterminen 2018. Antalet antagna till högre utbildning ökar för fjärde året i rad.

Publicerad

2019-07-11

kontakt

Dela