Innovationskonferens 2019 – vad är en smart stad?

”En smart stad är ett samhälle som utvecklas kontinuerligt, tillsammans med invånarna”, svarade Sarah Pink, konferensens huvudtalare på frågan om definitionen av en smart stad. Föreläsningarna och diskussionerna vid årets innovationskonferens på Högskolan i Halmstad spände från högteknologiska lösningar på självkörande fordon till antropologiska designmetoder. Dagens röda tråd var att människan bör sättas i fokus vid utvecklingen av hållbara smarta städer och samhällen – och att samarbete mellan olika branscher och discipliner är avgörande.

”Designa med människor – var börjar vi? Hur får vi människor att acceptera och anta teknik? Hur kan vi engagera oss i människors oro, ambitioner, gemenskap och kunskap? Hur kan vi uppnå sociala mål samtidigt som vi tjänar medborgarna? Sätt människors vardag i centrum!”

Sarah Pink, konferensens huvudtalare


Den årliga innovationskonferensen på Högskolan i Halmstad arrangerades i år den 19 september av lärosätets profilområde Smarta städer och samhällen. Konferensen samlade representanter från företag och kommuner samt forskare och studenter – alla med ett engagemang i utvecklingen av våra framtida smarta städer och samhällen. Dagen belyste aktiviteter och samverkansprojekt inom smart mobilitet, smart energi och smart utbildning.

– Vad gör människor redan i en stad? Hur kan vi samla den informationen och skapa framtidens smarta städer? Fokusera på människorna, inte på tekniken, sade Sarah Pink, professor i design och framtidens tekniker vid Monash University i Australien, under sin föreläsning om framtidens mobilitet och energi ur ett antropologiskt perspektiv.

Smart energi, arkitektur, utbildning och smarta fordon

Kristina Lygnerud från IVL Svenska Miljöinstitutet och Högskolan i Halmstad pratade om spillvärme i framtidens energisystem och Christer Kilersjö från Eksta Bostad AB gav exempel på hur hållbarhet kan vara del av en företagskultur. Malin Labecker är Senior Director Direct Consumer Business på Volvo Cars och gav ett föredrag om bilindustrins nya och utmanande förutsättningar:

– Allt fler städer runtom i Europa förbjuder diesel och bensin. Vi måste samarbeta med städerna!, sade Malin Labecker.

Man står upp och talar och gestikulerar

Pontus Wärnestål, docent i informatik vid Högskolan i Halmstad, pratade om hur viktigt det är med invånarnas perspektiv under utvecklingen av en smart stad. Han presenterade forskningsprojektet Participatory Urban Design (PUD) där tjänstedesign har använts i utformningen av ett nytt bostadsområde.

Alexey Vinel, professor i datakommunikation vid Högskolan i Halmstad, presenterade ett nystartat forskningsprojekt som kallas SafeSmart – säkerhet för uppkopplade och intelligenta fordon i smarta städer. Målet med projektet är att ta fram tekniska lösningar för hur autonoma, det vill säga självkörande, fordon kan styras på ett säkert sätt genom en trafikkorsning.

– Personligt och strukturerat lärande är nyckeln till att förvärva förtroende och uppnå framgångsrika individuella och organisatoriska resultat. Teknik är integrerad i allt vi gör, sade Jo Smedley, gästprofessor i digitalt lärande vid Högskolan i Halmstad, under sin presentation ”SMART utbildning – vad innebär det?”.

Två män ler och tittar in i kameran.

”Vi är mycket nöjda med dagen. Konferensen bjöd på bra talare som visade både på djupet och bredden i det vi gör relaterat till smarta städer och samhällen. Vi hade även en stor och intresserad publik som verkade nöjd med dagen”, sade Kristian Widén och Magnus Jonsson, biträdande programchef och programchef för Högskolan i Halmstads profilområde Smarta städer och samhällen.

Panelen var överens om vikten av samarbete

Konferensen avslutades med en paneldiskussion om hur en smart stad kan och bör definieras. Pontus Wärnestål, docent i informatik vid Högskolan i Halmstad, sammanfattade det hela med att en smart stad måste vara hållbar och innehålla smarta invånare. Jo Smedley, gästprofessor i digitalt lärande vid Högskolan i Halmstad, menade att smarta människor är glada människor – en viktig faktor med tanke på samhällets utmaningar inom psykisk ohälsa och stress. Malin Labeckers svar på panelens sista fråga, “vilka är de första steg som ska tas för att utforma en smart stad?”, sammanfattade konferensen på ett bra sätt:

– Försök inte att göra det på egen hand!

Reflektioner från konferensdeltagare

Studenter:

Sex studenter från olika masterprogram på Högskolan i Halmstad – strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt, industriell organisation och innovation, energismart innovation i byggd miljö, maskinteknik samt inbyggda och intelligenta system – deltog vid innovationskonferensen. Studenterna samarbetar i ett projekt kallat Catfish, framtaget inom masterprogrammet industriell organisation och innovation. Projektet syftar till att utveckla undervattensdrönare för övervakning av vattendrag i realtid.

– Konferensen har varit mycket intressant för oss. Vi har sett olika vinklar på samma problem – ett tillvägagångssätt som vi kan använda inom vårt projekt. Dessutom har vi träffat många intressanta personer som vi ska ta direktkontakt med efteråt, sade studenterna.

– Men det är en fråga som ingen har tagit upp här i dag, vilket är synd. Det är frågan om vatten, något som är en stor global utmaning.

sex studenter ler in i kameran

Masterstudenterna Hamad Farah, Alireza Esmaeilzadeh, Laurenz Daßing, Davi Rogerio Waltrick, Michael Forschle och Harvey Blanco.

Forskningsfinansiär:

Göran Andersson, Vinnova

Porträttbild på man

– Det är smart av Högskolan i Halmstad att fokusera inom profilområden. Ni har redan en god samverkan med fordonsindustrin. Men som en liten aktör är det viktigt att nischa sig mot någonting som är kompletterande till något större – så att man är tydlig i sitt uppdrag och är vass på det, men inte tror att man är sig själv nog. Det är Sverige för litet för.

Företagare:

Mårten Dragstedt, Tremco illbruck AB

Porträttbild på man i inomhusmiljö. Foto.

– Det är framför allt två saker jag bär med mig efter dagen. För det första ska jag bjuda in och prata med användarna av våra produkter. Det är något jag tänkt på många gånger men som inte blivit av – nu fick jag en spark i häcken att göra det. Det andra är modellen som Pontus Wärnestål visade, där de identifierat ”why, what, how”. Den modellen tror jag att vi kan använda inom vår bransch också för att förstå kunden.

Kommunrepresentanter:

Varbergs kommun och
Varbergs Bostad AB

Bild på fyra människor, tre kvinnor och en man.

– Vi tycker att det är spännande och höra vilken forskning som bedrivs inom smarta städer. Smart mobilitet och energi är områden som kommunen vill ligga i framkant inom. Särskilt intressant är det som vi hört idag om att människan ska vara fokus och driva utvecklingen. Vi kan inte applicera tekniska lösningar innan vi har en efterfrågan från invånarna. Vår vision är att utveckla ett hållbart Varberg, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt, sade Jeanna Otterdahl, Jeanette Larsson, Christian Westerling och Jenny Rydén.

Forskare:

Sarah Pink, professor i design och framtidens teknik vid Monash University

Porträttbild på kvinna i föreläsningssal. Foto.

– Det var en bra bredd på dagens presentationer. Vi hörde föreläsningar utifrån ett mänskligt perspektiv, från ett teknik- och ingenjörsperspektiv och från ett tjänstedesignperspektiv. Konferensen samlade dessa perspektiv och gjorde det möjligt för dem att diskuteras i en gemensam kontext. Att föra samman olika discipliner och intressenter är väldigt karakteristiskt för forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad i allmänhet.

Publicerad

2019-09-24

kontakt

Dela