Akademisk högtid 2019 – ”Aldrig har vetenskap varit viktigare” 

I fredags, den 15 november, firade Högskolan i Halmstad sin traditionsenliga akademiska högtid. En dag att fira och hylla de akademiska framgångar som har gjorts under året, bland annat promoverades nya doktorer och installerades nya professorer.

”Alla ni som hyllas här i dag har stor betydelse för många studenter.”

Ida Bard, ordförande Halmstad Studentkår

Sex nya professorer installerades vid årets ceremoni: Eva-Carin Lindgren, Helena Sandberg, Lena-Karin Erlandsson, Mark Dougherty, Pernilla Ouis och Henrika Jormfeldt. De doktorer som promoverades var: Maytheewat Aramrattana, Annelie Lindholm, Michal Lysek, Hassan Mashad Nemati, Süleyman Savas och Mahsa Varshosaz. Doktorerna mottog sina doktorsinsignier, vilka symboliserar värdighet, frihet, lärdom samt en förening med vetenskapen. De fick därefter kliva över parnassen som symboliserar steget från student till lärare.

Inspirerande föreläsningar

Som traditionen bjuder höll Högskolans sex nya professorer installationsföreläsningar under förmiddagen. Föreläsningarna speglade både professorernas karriärer och vägval, samtidigt som de berättade om framtiden och spännande forskningsprojekt.

Eva-Carin Lindgren var inledande föreläsare och pratade om tvingande, strukturella och självinitierade vändpunkter i sin föreläsning En idrottsvetenskaplig karriär – avgörande händelser och vägval.

Helena Sandbergs installationsföreläsning handlade om det bitvis stormiga äktenskapet mellan medier och reklam.

– Vi kan konstatera att medier och reklam lever i ett slags symbios. De är direkt beroende av varandra.

Kvinna i blå cape står vid talarstol och ser bort från kameran

Helena Sandberg talade även under ceremonin då hon höll professorernas tal.

Lena-Karin Erlandsson berättade om sin forskning om att förstå vardagens mönster för att uppnå hälsa, något som kan liknas vid en detektivs uppdrag.

– Detektivens jobb är inte slut, sade Lena-Karin Erlandsson. Vardagen är hotad av en ökad kriminalitet – vi har drabbats av en stöldvåg där vi stjäl varandras tid och göranden.

Mark Dougherty talade om hur artificiell intelligens handlar om gemensamma strukturer som kan lösa olika sorters problem i sin föreläsning A rondo on structure in AI major.

Pernilla Ouis inledde sin föreläsning om hållbart socialt arbete med att lyfta fram Greta Thunberg som ett fenomen och inspirationskälla.

– Hållbarhet handlar om kommande generationer, sade Pernilla Ouis. Greta är ett barn som beter sig som en ledare, medan en del av våra ledare beter sig som barn.

Henrika Jormfeldts installationsföreläsning fick avsluta förmiddagen. Hon berättade om hästunderstödd terapi för personer med psykisk ohälsa.

– Det går egentligen inte att dela upp psykisk och fysisk hälsa, det är en helhet, sade Henrika Jormfeldt.

”Vi har en framgångsrik verksamhet”

Under eftermiddagens högtidliga ceremoni inledde rektor Stephen Hwang med att tala om vikten av den akademiska högtiden. Han beskrev också hur högtiden fungerar som en påminnelse för de bedrifter som ligger bakom en framgångsrik akademisk verksamhet.

– Vi har en framgångsrik verksamhet, och i dag har vi exempel på det genom de nya doktorerna, professorerna, docenterna, excellenta lärarna och pristagarna, sade rektor Stephen Hwang.

Man står vid talarstol och tittar bort från kameran med en svensk flagga i bakgrunden

Rektor Stephen Hwang talade om vad som ligger bakom en framgångsrik akademisk verksamhet.

När professorerna hade installerats höll Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, professorernas tal. Hon tackade sina kollegor och gratulerade de andra professorerna som installerades under ceremonin, och framhöll vikten av forskning och vetenskap.

– Aldrig har vetenskap varit viktigare än i dessa tider av extremism, polarisering, falska nyheter och virala lögner. Vi forskare har en central uppgift – att stå upp för sanning och förnuft, sade Helena Sandberg.

Prisutdelning och uppmärksammande av akademiska meriter

Högskolans pris för samverkan och innovation delades ut för tredje gången och pristagaren var i år Gerry Andersson, till vardags samverkanskoordinator på Akademin för hälsa och välfärd. Gerry Andersson beskrevs i juryns motivering som en sann innovatör som alltid hittar nya lösningar och sätt att arbeta på. Priset för samverkan och innovation består bland annat av en miniatyr av vinnaren själv, utskriven i en 3D-skrivare på Fab Lab.

Man står vid talarstol med en bukett blommor

Gerry Andersson, samverkanskoordinator, mottog priset för samverkan och innovation 2019.

Högskolans pedagogiska pris delades i år ut till Mattias Rundberg, universitetsadjunkt i naturvetenskap och matematik vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Mattias Rundberg fick motta det glasäpple som symboliserar det pedagogiska priset. Han beskrevs i motiveringen som att på ett framgångsrikt och avgörande sätt ha utvecklat studenters lärande, genom sitt engagemang, goda pedagogik och brinnande intresse för både sina ämnen och studenter.

Man står med en bukett blommor och ler

Det pedagogiska priset tilldelas Mattias Rundberg, universitetsadjunkt i naturvetenskap och matematik.

Utöver de nya doktorerna, nya professorerna och pristagarna, uppmärksammades också nya excellenta lärare, nya docenter, gästprofessorer, adjungerade professorer samt kolleger som har disputerat vid annat lärosäte.

Studenternas tal

I slutet av ceremonin höll Ida Bard, ordförande i Halmstad Studentkår, studenternas tal. Hon passade på att framhäva lärosätet och den positiva påverkan som Högskolan har haft på henne personligen, och hyllade dem som medverkade vid ceremonin och deras betydelse för Högskolans studenter.

– Alla ni som hyllas här i dag har stor betydelse för många studenter. Genom era akademiska meriter blir ni någons förebild, någons inspirationskälla till att fördjupa sig ännu mer, sade Ida Bard.

Kvinna i vit kavaj står vid talarstol och ser bort från kameran.

Ida Bard, ordförande i Halmstad Studentkår, höll studenternas tal.

 

Text: Anton Salinas, Louise Wandel och Linnéa Andersson
Bild: Anders Andersson

Publicerad

2019-11-19

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt