Sparbanksstiftelsen Kronan delade ut 250 000 kronor till studenter för examensarbeten

Sparbanksstiftelsen Kronan delade under fredagen ut prischeckar på sammanlagt 250 000 kronor till 14 studenter vid Högskolan i Halmstad för väl utförda examensarbeten under det gångna året.

”Det är roligt att några av er väljer att fortsätta med era projekt – vårt samhälle behöver er.”

Stephen Hwang, rektor

Bild på grupp av personer som har fått pris. Foto

Sparbanksstiftelsen Kronans stipendiater 2019, här tillsammans med Högskolans rektor Stephen Hwang, Lars Ekman från Sparbanksstiftelsen Kronan och Johan Granlund från Swedbank Halmstad.

Sedan 1996 har Sparbanksstiftelsen Kronan varje år delat ut stipendier till studenter vid bland annat Högskolan i Halmstad för framstående examensarbeten.

Lars Ekman, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Kronan, berömde inledningsvis alla stipendiater:

– Sparbanksstiftelsen Kronan vill med dessa stipendier uppmuntra er studenter till fortsatt framgång. Era projekt och examensarbeten gör skillnad.

Högskolans rektor Stephen Hwang kände stor stolthet över ”sina” studenter:

– Högskolans målsättning är att våra studenter ska vara innovativa och kreativa. Det tycker jag att vi lyckas med och det ser vi prov på här i dag. Det är något som vi är otroligt stolta och glada över och det gör mig stolt som rektor för Högskolan.

Många arbeten rör människors hälsa

I år tävlade sammanlagt 49 examensarbeten från Högskolan i Halmstad om stipendier till en summa av 250 000 kronor. Åtta valdes ut, två fick 50 000 kronor vardera, sex belönades med 25 000 kronor vardera.

Bild på grupp av personer som har fått pris. Foto

Alfred Bertilsson och Sofia Possfelt har gjort ett examensarbete som belönades med 50 000 kronor. Det gjorde även Sandra Larssons, Jeanette Rörsets och Emelie Jessen Winbos examensarbete.

Examensarbetet ”Sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer gällande central venkateter” av sjuksköterskestudenterna Sandra Larsson, Jeanette Rörset och Emelie Jessen Winbo belönades med 50 000 kronor. Deras arbete handlar om patientsäker vård, genom utbildning ska riktlinjer bättre följas för att minska risken för venkateterrelaterade infektioner.

– Vi vill tacka Sparbanksstiftelsen Kronan för möjligheten att belysa det här ämnet som vi tycker är väldigt viktigt, sade stipendiaterna.

Det andra arbetet som belönades med 50 000 kronor var ”D4 Active: Diabetes System” av Sofia Possfelt och Alfred Bertilsson, båda utvecklingsingenjörer, som har tagit fram ett helhetsystem för att människor med diabetes ska kunna ha en mer aktiv livsstil. Deras produkt består av en CGM-mätare och en slanglös insulinpump som genom Bluetooth kommunicerar via en applikation.

– Vi är väldigt glada över att projektet fortlever och vi ser fram emot att utveckla vår produkt, sade Sofia Possfelt.

Examensarbeten som lever vidare

Projektet ”Vad har du i byxorna?” av utvecklingsingenjören Sam Edlund belönades med 25 000 kronor för hens arbete för transpersoner med fokus på att bygga broar mellan icke-transpersoner och transpersoner. Examensarbetet har resulterat i en bok om självupplevda händelser och vanliga frågor som rör ämnet.

Johanna Jonsson och Johanna Yunusova mottog även de ett stipendium på 25 000 kronor för sitt arbete ”VELOX”. Arbetet syftar till att bidra till ökad hälsa och minska risken för övervikt hos barn med hjälp av en teknik som mäter olika värden hos barn som skickas till BVC-mottagningen.

Stipendier på 25 000 kronor fick också:

  • Miriam Svensson för sitt examensarbete “Women’s experiences of the journey to chronic widespread pain”
  • Olof Magnusson och Mats Hurtig för “Post-Quantum Public Key Crytography for the Internet of Things”
  • Charlotte Sylwander med arbetet “The impact of Cronic Whidespread Pain on Health Status and long-term Health Predictors”
  • Fanny Ferdinandsson och Johanna Gustafsson för “Future Freeze Box”

Många av stipediaterna har valt att arbeta vidare med sitt examensarbete efter avslutade studier, något som gläder Högskolans rektor.

– Det är otroligt roligt att några av er väljer att fortsätta med era projekt, vårt samhälle behöver er, konstaterade Stephen Hwang.

Text: Anton Salinas
Bild: Ida Fridvall

Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut stipendier till studenter som har gjort framstående examensarbeten vid Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola respektive Linnéuniversitetet.

I år belönas totalt 28 examensarbeten som – enligt Sparbanksstiftelsen Kronans kriterier – har fokus på hög kreativitet, ny teknik, praktisk relevans, teknisk nytta, affärspotential, nyföretagande – eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor. Den sammanlagda stipendiesumman för 2019 är 900 000 kronor totalt för de tre lärosätena.

Publicerad

2019-11-29

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt