Gränsöverskridande workshop om hållbar framtid och affärsmodeller

Nya, kreativa sätt att arbeta på. Studenter från olika program och olika länder. Högskolan och näringslivet. Så såg det ut häromdagen när en samskapande workshop om affärsmodeller och de globala hållbarhetsmålen ägde rum på Högskolan i Halmstad.

”För Högskolan i Halmstad passar arbetet med den hållbara affärsmodellsutvecklingen väl in i profilområdet Smarta städer och samhällen.”

Maya Hoveskog, docent i innovationsvetenskap

Runt borden i den stora lokalen sitter 50 personer: studenter från olika nationella och internationella utbildningsprogram, lärare och forskare samt näringslivsrepresentanter.

Bord med folk runt som arbetar, tavlor med post-it-lappar.

Workshoppen ägde rum i Digitalt laborativt centrum på Högskolan i Halmstad.

Samskapar för hållbarhet

Workshoppen som pågår handlar om att realisera FN:s globala hållbarhetsmål i linje med målen. I den samskapande workshoppen ska deltagarna verka för en bättre framtid som är hållbar såväl miljömässigt och socialt som ekonomiskt. Verktyget Flourishing Business Canvas är ett av de senaste och ett sätt att ta fram affärsmodeller genom att visualisera och stödja processen med hjälp av gemensamma begrepp. Maya Hoveskog, docent i innovationsvetenskap, ansvarar för workshoppen:

– En av kurserna som jag ger inom Masterprogram i industriell organisation och innovation bygger på att studenterna arbetar med verkliga utmaningar. Vår ambition i programmet är att skapa värde för näringslivet i Halland. I år samarbetar vi med Coompanion som är en stödorganisation för start up-företag, och som har kopplat oss samman med några företag som vill utveckla sina affärsmodeller. Coompanion vill lära sig om och använda verktyget när de coachar start up-företag, säger Maya Hoveskog, som också forskar bland annat på det här arbetssättet och hur olika aktörer kan lära sig om affärsmodellering och hållbarhet i en tidig fas av företagsutveckling.

En mörkhårig kvinna med glasögon, svart samt svartprickig klädsel, blond kvinna bredvidmörkröd cardigan - workshop i bakgrunden.

Maya Hoveskog och Cecilia Björkén-Nyberg. ”Studenterna och alla andra medverkande jobbar för framtiden i dag. Affärsmodellerna de skapar för företagen handlar om år 2025”, säger Maya Hoveskog.

Internationalisering och korsbefruktning över Högskolans akademier är positiva effekter av dagen. För studenterna från Masterprogram i industriell organisation och innovation ingår workshoppen i en kurs. Övriga studenter har anmält sig av eget intresse. Många av dem går programmet Kultur och samhällsutveckling där Cecilia Björkén-Nyberg, universitetslektor i engelska, är programansvarig:

– Studenterna från de olika programmen skiljer sig åt en del, och vi ville testa att arbeta med en heterogen grupp. Studenterna växer verkligen in i uppgiften och ser olika dimensioner, säger Cecilia Björkén-Nyberg.

Två kvinnor i workshop miljö. Ljushårig med glasögon, till höger mörkhårig med glasögon. Leende.

Lina Borghardt är projektledare och Kajsa Vik verksamhetsledare på företagsrådgivaren Coompanion. ”För oss som arbetar med rådgivning och affärsutveckling av entreprenörer så är det viktigt att vi medverkar till ett hållbart företagande och att föra in de globala hållbarhetsmålen i verksamhetsutvecklingen. Och vi på Coompanion älskar samverkan, en sådan här dag ger oss riktigt mycket inspiration!”, säger Lina Borghardt.

En gemensam ram

Maya Hoveskog påpekar att kanvasen, verktyget, är bra att utgå ifrån i grupparbetet, det blir som en mötesplats där människor med olika bakgrund får ett gemensamt ramverk att samtala och samarbeta kring, över olika ämnesområden. Företagen på plats vid dagens workshop jobbar med frågor som återvinning inom ullproduktion, högkvalitativa och lokala läderprodukter respektive beroendeprevention på arbetsplatser.

– Tanken är att företagen får idéer om hur de kan bli lönsamma och samtidigt skapa socialt och miljömässigt värde. Ett sätt att göra det är att identifiera hållbarhetsmål som kan vara vägledande i utvecklingen av affärerna, säger Maya Hoveskog.

Genom sina utbildningar är studenterna inriktade på exempelvis ekonomi, miljö, kultur och hälsa:

– De har olika ingångar. Jag ser direkt storytelling-aspekten av arbetet, och studenterna tycker att det är intressant med den fiktiva berättelsen om företaget. Inom programmet Kultur och samhällsutveckling bygger delar av utbildningen kring just berättandet och i dag får studenterna en förståelse för vad studenter gör på andra program. Det är kul, men svårt – och det kan också bidra till ökad respekt för det egna lärandet och den egna kunskapen, säger Cecilia Björkén-Nyberg.

Nya perspektiv

Studenter bekräftar bilden som lärarna ger. Sanna Packalén Åkerblom läser Kultur och samhällsutveckling.

– Det lät spännande med workshoppen och att få komma med annan input än vad studenter från andra program kanske gör. Vi har ett annat perspektiv och kommer med de mer ”mjuka värdena”, andra studenter bidrar med hårdvaran. Lärorikt, tycker Sanna Packalén Åkerblom, och fortsätter:

– Det blir ett annorlunda tänk när vi jobbar med korten och kanvasen. Och att träffa studenter med olika perspektiv, det är det roliga. Det är också framtiden för vårt program, vi ska vara de som ger andra perspektiv på olika saker och frågor.

Tre studenter poserar vid ett bord, en mörkhårig man, en mörk och långhårig kvinna, en ljushårig kvinna med uppsatt hår. De är glada.

Francis Holmsten, till vänster, studerar Kultur och samhällsutveckling: ”Jag kom framför allt hit för att jag var nyfiken på själva idén som företaget har. När vi anmälde oss valde vi vilken roll vi ville ha och vilket case som var mest intressant. Och dagen har gett insikter som också är kopplade till utbildningen”, säger han. Fujan Amairzadeh läser Masterprogram i industriell organisation och innovation, och Sanna Packalén Åkerblom, till höger, Kultur och samhällsutveckling.

Fujan Amairzadeh läser Master's Programme in Industrial Management and Innovation, och är genom utbildningen redan ganska bekant med att jobba med verktyget. Hon tycker att mötet med fler studenter har hjälpt till att utveckla arbetet ytterligare.

– Studenterna från andra program har hjälpt oss att se verktyget på ett nytt sätt, det har gett oss nya insikter och vi har kunnat utveckla våra idéer. Det är en bra dag, säger hon.

Världspremiär

Workshoppen leds av Nicole Norris, chef för Centre for Changemaking and Social Innovation, Georgian College i Kanada, som för samman forskare och universitetslärare med studenter och ideella organisationer gällande komplexa utmaningar. Hon har också tagit fram ”en ny generation” av Flourishing Business Canvas.

– I dag är det världspremiär för den utvecklade versionen, säger Nicole Norris.

Mörkhårig kvinna med glasögon och army-jacka håller en blå kub i famnen (som är en mikrofon). Vit skärm i bakgrunden.

Under den närmsta tiden sker liknande workshoppar även i Belgien och Kanada. ”Verktyget gör de globala hållbarhetsfrågorna konkreta för studenter, de kan bättre förstå hur det används och det kan användas av olika organisationer, inklusive företag. Båda Maya och jag har en passion för de här frågorna, vi tror på verktyget och en bättre värld. Vi vill att studenter som tar examen ska ha ett brett hållbarhetstänk. Vi bidrar till hur detta kan göras och tar samtidigt med lärosalarna ut i världen”, säger Nicole Norris.

– För Högskolan i Halmstad passar arbetet med den hållbara affärsmodellsutvecklingen väl in i profilområdet Smarta städer och samhällen, kommenterar Maya Hoveskog.

Text och bild: Kristina Rörström

Publicerad

2019-12-05

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt