Sök

Profilområde Hälsoinnovation utvecklas

I veckan släpptes profilområde Hälsoinnovations årsberättelse för 2019. I den presenteras exempel från verksamheten under 2019, med bland annat strategiskt arbete, forskningsprojekt, rekryteringar och olika studentprojekt.

”Jag är stolt och nöjd över det arbete som pågick inom profilområdet under 2019.”

Jens Nygren, programchef profilområde Hälsoinnovation

Profilområde Hälsoinnovation arrangerade under året flera workshoppar och möten för forskare och partner i region och kommun, med speciellt fokus på implementeringsprocesser och nyttiggörande av forskning. Vid profilområdets första interna forskarkonferens samlades forskare från Högskolans alla akademier för att presentera pågående forskning och arbeta med strategier för att stärka profilområdets vetenskapliga publicering.

Under året genomfördes bland annat en ny kurs på forskarutbildningsnivå i hälsoinnovation med inriktning på entreprenörskap och nyttiggörande. Sommarskolan Health Innovation Summer School lockade studenter från olika lärosäten och studenter vid Hälsopedagogiskt program visade upp projekt under mässan Hälsoexpo.

Omslag för profilområde Hälsoinnovations årsberättelse 2019.

Framtiden för profilområde Hälsoinnovation

Årsberättelsen sammanställs för att visa en del av allt som pågår inom utbildning, forskning och samverkan inom hälsoinnovation på, och runt omkring, Högskolan. Utvecklingen inom profilområdet pågår konstant och ett av de mer omfattande utvecklingsarbeten som gjordes under 2019 var att ta fram inriktningen Personalized proactive care. Inriktningen bygger på forskning, utbildning och samverkan kring implementering av informationsdriven vård. Inriktningen kommer att ligga till grund för mycket av det som görs framöver inom profilområdet.

– Jag är stolt och nöjd över det arbete som pågick inom profilområdet under 2019. Extra roligt var det att vi i slutet av året fick långsiktig finansiering från både Vinnova och KK-stiftelsen för vår profilering och att detta sker i samverkan med Region Halland, de halländska kommunerna och våra företagspartner. Jag ser fram emot att fortsätta detta arbete under 2020, säger Jens Nygren, programchef för profilområde Hälsoinnovation.

Text: Linnéa Andersson

Uppslag i en katalog

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt