Sök

Hög kvalitet på ämneslärarutbildning i svenska

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat landets alla ämneslärarutbildningar inom ett antal ämnen. För Högskolan i Halmstad är det ämneslärarutbildningen i svenska för gymnasiet som har utvärderats, och som UKÄ nu konstaterar håller hög kvalitet.

”Vi har genomfört ett stort arbete för att förbättra ämneslärarutbildningen”

Monica Eklund, programansvarig

– Det var ett väldigt glädjande besked för oss. Det är viktigt att det finns lärarutbildning tillgänglig i Halmstad, och att vi som ett relativt litet lärosäte har möjlighet att bedriva lärarutbildning med god kvalitet. Vi har samtidigt också fått många värdefulla synpunkter från utvärderingen som vi tar med oss när vi fortsätter att utveckla vår lärarutbildning, säger Susanna Öhman, chef vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Ämneslärarutbildning i svenska innehåller dels ämnet svenska – som i sin tur innehåller både litteraturvetenskap och ämnet svenska språket – dels den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan. Alla dessa delar bedöms ha hög kvalitet vid Högskolan i Halmstad, som ger utbildningen i svenska i kombination med engelska (som dock inte har utvärderats i denna omgång). I hela landet var det dock endast 13 av 28 utbildningar vid 21 lärosäten som fick omdömet hög kvalitet, medan 15 fick ifrågasatt kvalitet.

En kvinna skriver matematiska formler på en whiteboardtavla. Foto.

Stort förbättringsarbete

– Vi har genomfört ett stort arbete för att förbättra ämneslärarutbildningen för att få en lärarutbildning som är mer anpassad till dagens och framtidens samhälle, utifrån ledorden ”samhällsförändringar”, ”samtida relevans” och ”samverkan”. Det har bland annat inneburit ett tydligare samarbete och synergier mellan de olika delarna av utbildningen – den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnesundervisningen och den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik), säger Monica Eklund som är programansvarig för ämneslärarutbildningen.

Utöver utvärderingen av själva undervisningsämnena kommenterar UKÄ även sådant som ett väl fungerande kvalitetsarbete, att studenterna har goda möjligheter till inflytande, att det finns ett gott samarbete med arbetslivet och att den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken) fungerar väl.

– Det känns fantastiskt att ett litet lärosäte som vårt får hög kvalitet på sin sin lärarutbildning för blivande svensklärare i gymnasieskolan, säger Monica Eklund.

Text: Selma Sedelius

UKÄ:s utvärdering

UKÄ har granskat ämneslärarutbildningar för gymnasiet och årskurs 7–9 när det gäller ämnena svenska, samhällskunskap, matematik, idrott och hälsa, musik, bild och dans.

Sammanlagt har 103 utbildningar granskats vid 27 universitet och högskolor. Av dessa får 59 hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet.

UKÄ:s utlåtande om Högskolan i Halmstads ämneslärarutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UKÄ:s pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Ämneslärarutbildning vid Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad har en ämneslärarutbildning (300 hp) för gymnasiet med ämneskombinationen svenska och engelska.

Mer om ämneslärarutbildningen

Från sommaren 2020 ges också en ny variant av KPU med komprimerad studiegång, för den som har ämneskunskaper i biologi, engelska, fysik, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionsvetenskap, samhällskunskap, svenska och/eller teknik, men behöver den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningen. Utbildningen är 90 hp, men studierna pågår även under sommarmånaderna och är därför endast drygt ett år lång.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare åk 7–9, start i juni

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare gymnasieskolan, start i juni

För den som redan har en ämnesbakgrund inom naturvetenskap, matematik och/eller teknik finns sedan några år en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) om 90 hp (tre terminer) som innehåller endast den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningen.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare åk 7–9, start höst

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare gymnasieskolan, start höst

Publicerad

kontakt

Dela