Sök

Student från Högskolan i Halmstad på IVA:s 100-lista

En spis som ger energi och varm mat samtidigt som den producerar biokol som kan göda jorden och rena vattnet. Det är vad Högskolans tidigare student Lukong Pius och hans företag Make it green har utvecklat. För sin innovation belönas Lukong Pius nu med en placering på Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademiens årliga 100-lista, som i år synliggör forskning som främjar hållbar konkurrenskraft.

”Det var ett helt annat liv och det gav mig drivkraften att göra något för att förbättra situationen för människor på landsbygden.”

Lukong Pius

Lukong Pius började på Magisterprogram i energiteknik ­– förnybar energi på Högskolan i Halmstad år 2016. Med sig i bagaget hade han en universitetsexamen i förnyelsebar energi från hemlandet Kamerun. Att han valde att studera vidare på avancerad nivå i just Sverige och Halmstad berodde på Lundaforskaren och Halmstadssonen Janne Rydberg, som för över 100 år sedan gjorde banbrytande upptäckter kring bland annat grundämnen och atomens uppbyggnad. Vid Högskolan i Halmstad finns en forskningsmiljö och ett laboratorium uppkallade efter just Janne Rydberg.

– Han var en av sin tids främsta fysiker och matematiker. Det var tack vare honom som jag hade hört talas om Halmstad och sökte mig hit, berättar Lukong Pius.

En ung man i blå skjorta. Foto.

Pyrolys ger kontroll

Under sin tid på Högskolan i Halmstad väcktes Lukong Pius intresse för biomassa, något som bland annat Marie Mattsson, universitetslektor i miljövetenskap på Högskolan, forskar kring. Marie Mattsson kom också att bli Lukong Pius handledare när det var dags att skriva examensarbete.

– Pius har fantastiskt bra ideer och jobbar stenhårt för att genomföra dem. Hans spis kommer att få stor betydelse för framför allt kvinnorna i fattiga delar av Afrika. Jag är glad och stolt över att jag har fått följa Pius och i någon mån fått bidra till hans framgång. Han är verkligen värd att bli uppmärksammad och jag är säker på att vi kommer att få se mer av hans innovationer, säger Marie Mattsson.

Lukong Pius specialområde är pyrolys, det vill säga förbränning där tillgången på syre kontrolleras. När eld har fri tillgång till syre genereras värme och restprodukten blir aska. Vid pyrolys kan processen kontrolleras. Förutom att skapa energi för till exempel matlagning, uppvärmning och elektricitet, kan pyrolysen ge biokol som slutprodukt. Det finns biokol av olika kvalitet och med olika egenskaper. Vissa sorter kan användas för jordförbättring, andra till vattenrening. Biokol kan också binda ämnen som skulle ha bidragit till klimatförstöring om de hade släppts fria vid förbränningen.

IVAS:s 100-lista

IVA:s 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning, och underlättar för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Forskningsprojekten på den första 100-listan, som presenterades i mars 2019, hade affärspotential med bäring på ämnet digitalisering, medan 2020 års lista synliggör forskning med koppling till hållbarhet. Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ges forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta och ökad svensk konkurrenskraft.

Vedsamlande tog tid

När Lukong Pius som barn miste båda sina föräldrar fick han lämna Kameruns tredje största stad Bamenda och flytta till sin mormor i en liten by ute på landet. Det blev en stor förändring för sjuåringen, och det har präglat hans val av utbildning och yrke. I dag drivs han av en önskan att förbättra livet för människor på landsbygden i utvecklingsländer.

– Det var ett helt annat liv och det gav mig drivkraften att göra något för att förbättra situationen för människor på landsbygden. En sak som jag tidigt funderade över var varför det satsades så lite på köket, där så mycket tillverkades och där kvinnor och barn lever större delen av sin tid, medan rummen där männen satt var påkostade, berättar Lukong Pius.

En av Lukong Pius uppgifter som barn var att samla ved till matlagning och värme. Det kunde ta fyra timmar att få ihop så att det räckte för dagen, tid som han annars hade kunnat använda till att leka eller studera. Han ser själv att hans innovation skulle kunna vara en lösning på det här problemet:

– Med pyrolys kan du använda många olika material som bränsle, till exempel restprodukter från jordbruk och matlagning, men även alla sorters trä och bark. Det behöver inte vara ved.

”Jag är glad och stolt över att jag har fått följa Pius och i någon mån fått bidra till hans framgång. Han är verkligen värd att bli uppmärksammad och jag är säker på att vi kommer att få se mer av hans innovationer.”

Marie Mattsson

Företagsstart med hjälp av HH Innovation

Efter examen valde Lukong Pius att, tillsammans med kollegan Martin Karlsson, starta företaget Make it green solutions AB. Här utvecklas och saluförs produkten MIG Bio Cooker, en spis som, utöver att producera värme och användas för matlagning, kan ge ägaren en inkomst genom produktionen av biokol. Spisen minskar också rökutvecklingen och utsläppen av partiklar vid matlagning, något som är ett stort problem i hushåll på landsbygden i utvecklingsländer.

Lukong Pius och Make it green solutions AB har fått mycket stöd av HH Innovation i arbetet.

– HH Innovation har hjälpt oss med stöd och kontakter. Vi har också fått hjälp med omvärldsbevakning och marknadsföring. Det är många som har bidragit på olika sätt, och det har fungerat väldigt bra, säger Lukong Pius.

En liten spis som en person lägger ner en vedklabb i. Foto.

Placerad i kategorin Resurs- och energieffektivitet

Innovationen som vunnit Lukong Pius en placering på 100-listan kallas för MiG Bio Cooker och är en köksspis som förbränner material på ett hållbart sätt utan att att effektiviteten blir lidande och som uppfyller flera globala klimatmål. Den erbjuder en hållbar lösning för att själva kunna kontinuerligt producera biokol, som kan användas till allt ifrån en förbättring av jordkvaliteten till rening av vatten, samtidigt som maten tillagas. Dessutom tas värmen tillvara på så att du kan tillverka din egen rena elektricitet.

– Att bli placerad på IVA:s 100-lista är väldigt ärofullt, och det öppnar nya dörrar för samarbeten och utveckling. Jag skulle vilja tacka Olle Löfstedt, Ramsey Heang, Suci Ariyanti och Dheeran Senthilvel, alla tidigare studenter vid Högskolan i Halmstad, för deras bidrag till projektet. Jag vill också särkilt tacka Hans-Erik Eldemark, Marie Mattsson, Fab Lab Halmstad, Mats Palmgren (Halmstad), Stephen Joseph (NSW-Australia) och alla våra sponsorer för deras fantastiska bidrag. Sist men abolut inte minst vill jag tacka mitt fantastiska team Sara Rosén, Martin Karlsson och Jespher Karlsson, säger Lukong Pius.

Text: Christa Amnell och Lasse Nyman
Bild: Ida Fridvall och Lasse Nyman

Publicerad

kontakt

Dela