Sök

Samverkan och strategi ­­­– ett vinnande koncept för profilområde Smarta städer och samhällen

För andra året har Högskolan sammanställt en årsberättelse för aktiviteter och händelser inom profilområdet Smarta städer och samhällen. I 2019 års upplaga finns exempel både från året som har gått, och en framåtblick mot 2020.

”Vi ser mycket fram emot att utveckla profilområdet under 2020!”

Magnus Jonsson

Utveckling sker hela tiden inom profilområdet och under 2019 gjordes mycket för att få området att växa ännu mer. Bland annat hölls Högskolans årliga innovationskonferens, denna gång med smarta städer och samhällen som tema.

Många projekt pågick inom profilområdets inriktningar, Smart Mobility och Smart Energy. Två av dessa är projekten SafeSmart och ISOV som båda har samverkan med externa parter som grund.

En stor del av profilområdet handlar om samverkan med omgivande samhälle, och mycket av det som görs baseras på lokala behov och förutsättningar.

– Samverkan är viktigt och under 2019 arbetade vi mycket med att skapa kontakter och att lyssna av samhällets behov. Det fortsätter vi med under kommande år, säger Kristian Widén, biträdande programchef för profilområde Smarta städer och samhällen.

Omslag till årsberättelsen för profilområde Smarta städer och samhällen 2019.

Framåtblickande utveckling

Under 2020 fortsätter arbetet med att utveckla profilområdet, bland annat genom att bestämma en ny inriktning inom profilområdet.

– Vi ser mycket fram emot att utveckla profilområdet under 2020. Vi kommer att fokusera på att arbeta strategiskt och ta fram ytterligare en inriktning som är mer fokuserad på människan än de två redan fastslagna, Smart Mobility och Smart Energy, säger Magnus Jonsson, programchef för profilområde Smarta städer och samhällen, om profilområdets utveckling.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt