Sök

Rekordökning av antalet sökande

Högskolan i Halmstad har fått rekordmånga ansökningar till höstterminen 2020. Totalt har 23 027 personer sökt till Högskolan i Halmstads program och kurser hösten 2020, en ökning med 31 procent jämfört med förra året – att jämföra med den genomsnittliga ökningen i riket som ligger på 13 procent. Socionomprogrammet som nu ges för första gången har lockat hela 1 914 sökande, vilket gör det till det enskilt mest sökta programmet på Högskolan i Halmstad.

”Det är väldigt glädjande siffror och ett gott betyg åt Högskolan i Halmstad att så många vill studera hos oss.”

Stephen Hwang, rektor

– Det är väldigt glädjande siffror och ett gott betyg åt Högskolan i Halmstad att så många vill studera hos oss. Ett skäl är naturligtvis den väntade lågkonjunkturen, men eftersom vi ökar så mycket mer än riksgenomsnittet ser jag också att det hänger ihop med att vi har attraktiva program med hög kvalitet, som vi de senaste åren också har gjort en särskild satsning på att marknadsföra. Vi blev ju också utsedda till Årets studentstad 2019–2020, vilket har gett god publicitet, säger Högskolans rektor Stephen Hwang.

Många fler förstahandssökande

Så gott som alla lärosäten i Sverige ökar sin antagning, men om man ser till antalet förstahands­sökande till program, som för lärosätena är den största och viktigaste delen av antagningen, ökar Högskolan i Halmstad antalet förstahandssökande med hela 32 procent. Det är den största ökningen bland alla större högskolor och universitet.

Två personer i skyddsvästar håller astronauthjälmar under armen, man i läkarrock står bredvid en robot och håller i en målning.

Högskolan i Halmstads reklamkampanj inför läsåret 2020/2021.

Bland de populäraste programmen finns, som vanligt, även sjuksköterskeprogrammen i Halmstad och Varberg, där ansökningarna ökar på båda orterna men mest i Halmstad där både totala antalet ansökningar och förstahandssökande ökar med 42 procent. De olika ekonomprogrammen är också mycket populära, och alla ökar antalet sökande, liksom programmet IT-forensik och informationssäkerhet, som i år har så många som 271 förstahandssökande, en ökning med hela 56 procent jämfört med förra hösten.

Det program som ökar allra mest procentuellt är programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv, som går från 20 till 38 ansökningar (+90 procent) och har 75 ansökningar totalt. Just detta program har i år gjort en riktad satsning på marknadsföring till elitidrottsgymnasier och idrottsförbund, vilket verkar ha gett goda resultat.

Bra resultat för program på avancerad nivå

Med några undantag ökar också ansökningarna till programmen på avancerad nivå, som leder till examen på magister- eller masternivå. I ett par fall är ökningen över 200 procent.

– Vi är mycket glada över ökningen av ansökningar på avancerad nivå eftersom vi har som mål att öka volymen. Vi har också gjort insatser för att bättre marknadsföra våra utbildningar på avancerad nivå. Dessa utbildningar har tydlig koppling till Högskolans starka forskningsområden och vi tror att detta har bidragit till den ökade attraktiviteten, säger Stephen Hwang.

Text: Selma Sedelius

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt