Sök

Långsammare införande av Common Core

Rektor har tillsammans med ledningen för Common Core beslutat om att Common Core ska införas lite långsammare än vad som ursprungligen var planerat. Det beror dels på att det behövs mer tid för att utveckla utbudet av valbara kurser, dels på den anpassning som måste göras av utbildnings­programmen och de studieadministrativa rutinerna. Dessutom är det viktigt att få med sig lärdomarna från de första omgångarna.

”Vår satsning på Common Core är en fantastisk satsning som gör oss unika i landet. Många är nyfikna på det som vi gör.”

Stephen Hwang, rektor

Fyra personer sitter bredvid varandra på golvet, färgglada pratbubblor med ikoner syns ovanför deras huvuden. Foto/illustration.

Common Core ska på sikt vara en del av samtliga utbildningar på Högskolan i Halmstad. På så vis får alla studenter en gemensam kunskapskärna.

– Common Core är en väldigt stor satsning, och vi har redan investerat mycket tid och pengar i att utveckla satsningen. Det viktigaste är inte ett snabbt införande, utan ett bra införande. Vi vill få med de lärdomar som vi får från de första omgångarna i det fortsatta utvecklingsarbetet så att det blir riktigt, riktigt bra för oss alla – i synnerhet för studenterna, säger rektor Stephen Hwang.

De fyra första pilotprogrammen genomför just nu sitt första år med Common Core och fortsätter under kommande läsår, 20/21, in i årskurs 2 med valbara kurser. Samtidigt börjar nya studenter årskurs 1 på dessa program. Under nästa läsår går också ytterligare fem program in i Common Core:

  • Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation
  • IT-forensik och informationssäkerhet
  • Kultur och samhällsutveckling (med programstart vårterminen 2021)
  • Samhällsförändring och social hållbarhet
  • Utvecklingsingenjörsprogrammet

Lärdomar från första omgången

Därefter är det ännu inte bestämt vilka program som följer efter, men flera är intresserade. Däremot kommer det inte att ske i den snabba takt som ursprungligen planerades, när tanken var att alla program skulle in införa Common Core senast läsåret 22/23.

Kvinna tittar in i kameran. Foto

Eva Strandell är programchef för Common Core.

– Det finns ett förslag om att följa utvärderings­cykeln av program enligt Högskolans kvalitets­system, vilket skulle innebära att de flesta program kommer att ha infört Common Core till hösten 2025, säger Eva Strandell, programchef för Common Core, och fortsätter:

– Det känns skönt att få lite längre tid för införandet och också hinna utvärdera införandet av Common Core i de program som redan har startat, innan vi för in Common Core på bred front. Vi kommer att följa upp de första omgångarna för att dra lärdomar av vad som har varit bra och vad som behöver utvecklas ytterligare. Det måste finnas utrymme att implementera de erfarenheterna.

När det gäller de studieadministrativa frågorna behövs bland annat rutiner för vad som händer när någon gör studieuppehåll och sedan återupptar studierna på ett program som har gått in i Common Core.

Tydlig koppling till Agenda 2030

Det behövs också ett större utbud av valbara kurser som studenterna kan välja bland i årskurs 2. I nuläget finns det fem klara kurser, och några som är på gång. För ett fullt införande krävs cirka 25 valbara kurser. Under utvecklingsarbetet med Common Core har det också beslutats att de valbara kurserna ska utformas utifrån FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

– Det har blivit allt tydligare för oss alla att vi måste ta hand om vår jord och vårt samhälle, och öka våra studenters förmåga att bidra i det arbetet. FN:s mål täcker en rad olika aspekter av hållbarhet och ger god inspiration, säger Eva Strandell.

Man tittar in i kameran. Foto

Common Core-konceptet ligger helt rätt i tiden, menar rektor Stephen Hwang.

– Vår satsning på Common Core är en fantastisk satsning som gör oss unika i landet. Många andra lärosäten och andra samhällsaktörer är nyfikna på det som vi gör och vill följa vår utveckling. Att vi nu knyter det väldigt tydligt till Agenda 2030 ökar aktualiteten och relevansen i Common Core-konceptet ännu mer. Vi ligger helt rätt i tiden, säger Stephen Hwang.

Text: Selma Sedelius
Bild: Anders Sällström, Helena Bengtsson och Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt