Sök

15 miljoner kronor för att stärka permitterades ställning på arbetsmarknaden i Halland

I slutet av förra veckan kom det glädjande beskedet att Högskolan i Halmstad tillsammans med Region Halland, de halländska kommunerna och TEK Kompetens, får drygt 15 miljoner kronor av Europeiska socialfonden för samverkansprojektet ”Kompa Halland”. Parterna ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser för varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Ett 30-tal företag har redan visat intresse. Det övergripande syftet med projektet är att minska sårbarheten och mildra effekterna av coronakrisen i det halländska näringslivet.

Ett 30-tal företag, med sammanlagt cirka 1 000 medarbetare, har redan visat intresse för ”Kompa Halland”. Målet är att engagera 2 000 personer och 100 företag i samverkansprojektet som påbörjas redan nu i juni.

”Hela Halland har påverkats av coronakrisen och Högskolan i Halmstad vill stödja individer och näringslivet i en svår situation. Samverkansprojekt gör det möjligt för oss skapa samhällsnytta, vilket gör beskedet till en glädjande nyhet. Vi ser fram emot att kunna bidra med Högskolans kompetenser för att stödja och stärka planerade insatser i projektet.”

Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad 

Stärka positionen på kort och lång sikt

Kompa Halland ska leverera kompetensutvecklingsinsatser till anställda och företag som är mest utsatta i coronakrisens spår. Vissa insatser ska genomföras direkt, medan andra ska minska sårbarheten och konkurrenskraften i näringslivet i Halland på längre sikt. Syftet är att deltagarna ska stärka sin position på arbetsmarknaden. Insatserna ska riktas till små- och medelstora företag i Halland.

– Det är väldigt positivt för Halland att vi får medel för att arbeta med kompetensutveckling. Det är ett resultat av att vi tillsammans kraftsamlade för att på bästa sätt ta tillvara kompetenser och resurser och möta behovet i näringslivet. Redan denna vecka kommer vi att ta kontakt med företag och arbeta fram handlingsplaner gällande direkta insatser. Vår förhoppning är att komma i gång redan i juni, säger Nasim Oveissi, kompetensutvecklare på TEK kompetens.

Projektet ”Kompa Halland” ska stärka permitterades ställning på arbetsmarknaden genom att ge möjlighet till kompetensutveckling.

Samverkan är grunden till projektet

Tidigare goda samarbeten mellan parterna är grunden till att Kompa Halland omgående kan komma i gång med olika aktiviteter. Projektparterna har dessutom etablerade relationer med företagsnätverk, branschorganisationer och fackliga organisationer i länet som tillsammans med Arbetsförmedlingen ska vara rådgivande och stöd i projektet. Högskolan i Halmstad är projektägare.

– Med gemensamma krafter har vi nu möjlighet att erbjuda kompetensutveckling där det gör nytta. Förhoppningen är att vi ska gå stärkta genom krisen för näringslivets fortsatta konkurrenskraft och utveckling i Halland. Det goda samverkansklimat som råder i Halland är en viktig grund för projektet, poängterar Bo-Josef Eriksson, regional utvecklingsdirektör, Region Halland.

Mildra konsekvenserna i näringslivet

Europeiska socialfonden utlyste tidigare i våras projektmedel till insatser som ska mildra konsekvenserna av coronakrisen. I hård konkurrens lyckades Halland få ansökan för kompetensutveckling för det halländska näringslivet beviljad. Halland har i nuläget ett stort antal varsel om uppsägningar och är ett av de län som har högst andel varslade (per 1 000 sysselsatta). I slutet av april var Halland det sjunde värst drabbade länet i Sverige.

Kompetensutveckling är ett viktigt verktyg som förväntas leda till vidareutveckling, omställning och minskad sårbarhet för enskilda individer. Anställda i näringslivet får möjlighet att utveckla sin kompetens och företagen sin förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och förnyelse.

– Det finns många vinster med att vi har fått beviljat medel för kompetensutveckling. Projektet skapar möjligheter för individer att stärka sin position på en föränderlig arbetsmarknad. Att utveckla individens kompetens är del av det livslånga lärandet, kommenterar Linda Bengtsson, näringslivsutvecklare i Falkenbergs kommun.

Text: Petra Lindström
Bild: Anders Sällström

Om projektet

  • Projektet har beviljats drygt 15 miljoner kronor från Europeiska socialfonden.
  • Kompa Halland ska pågå från och med juni 2020 till augusti 2022.
  • Målet är att projektet ska engagera 2 000 medarbetare och 100 företag i Halland.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt