Sök

Ny högskolestyrelse med både lokal och nationell förankring

Den nya högskolestyrelse som sammanträder för första gången i dag, den 8 juni, för att inleda sin treåriga uppdragsperiod har både nya ledamöter och ledamöter som finns med från den tidigare perioden. Bland ledamöterna finns många olika erfarenheter av näringsliv, myndighetsledning, regerings- och departementsarbete samt forskning och undervisning samlade.

”Jag tror starkt på en sektorsövergripande samverkan, där politiken, akademin och näringslivet samverkar. Det gläder mig att Högskolan är ett av Sveriges starkaste lärosäten inom samverkan.”

Aida Hadzialic

En av de tre nya externa ledamöter som har utsetts av regeringen är Erik Blomberg, vd för Eleiko, ett Halmstadsbaserat internationellt företag som tillverkar och säljer utrustning för styrkesporter och gym.

– Jag har alltid brunnit för utbildning – såväl för egen personlig utveckling som i mitt arbete där vi bland annat driver utbildningsverksamhet inom träning och hälsa. Det ska verkligen bli kul att vara med och utveckla Högskolan som är otroligt viktig för att göra Halmstad till en dynamisk och spännande plats att bo och verka i, säger Erik Blomberg.

Kollage av fyra porträttbilder, två kvinnor, två män. Foto

”Jag hoppas att kunna bidra med mina breda erfarenheter och kunskaper inom politiken, akademin och näringslivet. Jag tror nämligen starkt på en sektorsövergripande samverkan, en samverkan där politiken, akademin och näringslivet samverkar för att tillsammans skapa en konkurrenskraftig och stark högskola. Det gläder mig därför att Högskolan är ett av Sveriges starkaste lärosäten inom samverkan”, säger Aida Hadzialic (längst till vänster), en av de nya externa ledamöterna i högskolestyrelsen. Övriga nya externa ledamöter är Pia Enochsson och Erik Blomberg. Kalle Jonasson, längst till höger, är ny lärarledamot. Bilden är ett montage.

Tidigare kommunråd och generaldirektör

Ytterligare en av de nya externa ledamöterna har koppling till Halmstad. Aida Hadzialic är uppvuxen i Halmstad, och var socialdemokratiskt kommunråd innan hon år 2014 utsågs till gymnasie- och kunskapslyftsminister i regeringen, ett uppdrag som hon lämnade 2016. Sedan 2019 är hon finansregionråd (i opposition) i Region Stockholm.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att få vara en del i Högskolans strategiska arbete och vara med och vidareutveckla Högskolans profilområden och stärka Högskolans internationella profil. Utöver det tycker jag att det är otroligt roligt att få verka i Halland och Halmstad igen! säger Aida Hadzialic.

Pia Enochsson har verkat som generaldirektör vid tre olika myndigheter, senast Myndigheten för yrkeshögskolan, som hon lämnade år 2013. Hon har också varit ordförande i regeringens delegation för yrkesintroduktionsanställningar, samt har tidigare erfarenhet som statssekreterare och från arbete vid utbildningsdepartementet.

– Jag ser fram mot att få en fördjupad inblick i Högskolans uppdrag som statlig myndighet. Särskilt intressant ska det bli att se hur Högskolan samverkar med omgivande samhälle och arbetsliv liksom den betydelse som utbildningarna och forskningen har för regionens utveckling. Jag förväntar mig att det kommer att bli ett viktigt uppdrag som ställer krav på mig att sätta mig in i Högskolans förutsättningar och utmaningar. Mest av allt förväntar jag mig att det ska bli intressant, lärorikt och engagerande att få delta i styrelsens arbete, säger Pia Enochsson

Ledamöter utsedda av lärarna och studenterna

Övriga externa ledamöter stannar kvar ännu en uppdragsperiod, liksom två av lärarledamöterna. Kalle Jonasson, universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, ansluter till högskolestyrelsen som ny lärarledamot.

– Högskolan i Halmstad är den tveklöst bästa arbetspla​tsen av de lärosäten som jag har arbetat vid! Man är nära – sina kollegor, studenterna, samhället, de andra akademierna et cetera. Detta vill jag värna och vara med att utveckla, och jag vill göra det genom att företräda lärarna, den största gruppen bland de anställda på Högskolan, säger Kalle Jonasson om sitt nya uppdrag.

I högskolestyrelsen ingår också tre studentledamöter, som väljs av studentkårens medlemmar.

Text: Selma Sedelius

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt