Sök

Högskolan satsar stort på kompetensutveckling för näringslivet

Med stöd från KK-stiftelsen storsatsar Högskolan i Halmstad på kompetensutveckling för yrkesverksamma inom flera olika branscher i näringslivet. Kurserna är på avancerad nivå, kostnadsfria och nätbaserade med en flexibel studietakt.

”Kursutbudet baseras på en undersökning av behov och effekter av covid-19-pandemin i näringslivet. Kurserna ligger inom Högskolans starka utbildnings- och forskningsområden.”

Thorsteinn Rögnvaldsson

Vårens covid-19-pandemi har snabbat på Högskolan i Halmstads planerade satsning på utbildning för yrkesverksamma inom industrin. Redan i sommar startar kurser baserade på behov och önskemål från näringslivet, tack vare bidrag från Kunskaps- och kompetensstiftelsen, KK-stiftelsen, i syfte att stärka svenskt näringsliv.

Leende kvinna i förgrunden tittar in i kameran. Bakom henne sitter en man och en kvinna och skriver vid ett bord. Foto

– Kursutbudet baseras på en undersökning av behov och effekter av covid-19-pandemin i näringslivet. Undersökningen gjordes med Högskolans alumner och näringslivspartner, samt med stöd från Region Halland, Trygghetsrådet och Svenskt Näringsliv. Kurserna ligger inom Högskolans starka utbildnings- och forskningsområden informationsteknologi och innovationsvetenskap, särskilt artificiell intelligens (AI) och affärsutveckling, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, professor och programchef för Högskolans KK-miljö Forskning för innovation.

Nätbaserade kurser

Alla kurser är nätbaserade och ges på engelska. Kurserna är på avancerad nivå och kräver grundexamen i teknik, ekonomi eller motsvarande. Studietakten är satt till halvfart, men kurserna är flexibla så att man ska kunna följa dem i sin egen takt. Deltagarna kan läsa hela kurspaketen eller enstaka kurser eller enskilda moduler – du ska kunna studera parallellt med att arbeta.

Även den som inte har formell behörighet kan söka kurserna och får då sina förkunskaper prövade enligt så kallad validering av reell kompetens.

Ingen kostnad för deltagarna

Kurserna ingår i Högskolans ordinarie utbud, är poänggivande och utan kostnad för deltagarna.

Högskolan i Halmstad får 5,8 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att utveckla och ge sammanlagt nio kurser flera gånger under de närmaste 18 månaderna.

Text: Louise Wandel och Lena Lundén
Bild: iStock

Högskolans kurspaket för yrkesverksamma

Kurspaket DIGIBUS

Kurspaktetet DIGIBUS (Digitalisering av näringslivet i en globaliserad värld) är en spännande blandning av modern informationsteknologi och företagande. Målgrupp för kurserna är yrkesverksamma entreprenörer, företagsledare och chefer samt konsulter inom till exempel business management eller motsvarande. Exempel på kurser är AI för chefer och Globalt entreprenörskap.

Kurspaketet DIGIBUS

Kurspaket RELIFE

Kurspaketet RELIFE (Distansbaserad digitaliseringsutbildning för att stötta personer som drabbats av covid-19-effekter) är framtagen för alla yrkesverksamma som vill kompetensutveckla sig inom informationsteknologi, till exempel IT-och teknikkonsulter, ingenjörer samt IT- och teknikchefer. Exempel på kurser är Cybersäkerhet – utmaningar med distribuerade arbetsplatser och Applied Deep Learning with Tensorflow.

Kurspaket RELIFE

KK-stiftelsens satsning ”Kompetensutveckling för näringslivet”

KK-stiftelsen bjöd i maj in Sveriges högskolor och nya universitet att söka medel för utbildningsinsatser som snabbt kan ge stöd till näringsliv som har drabbats av coronakrisen. Satsningen understryker KK-stiftelsens unika uppdrag att stödja utbildning på avancerad nivå och forskarnivå med fokus på kompetensutveckling för näringslivet. Totalt delar KK-stiftelsen ut 39 miljoner kronor till 17 projekt vid 15 lärosäten.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt