Sök

Hög kvalitet på grundlärarutbildningarna visar uppföljning

Grundlärarutbildningarna vid Högskolan i Halmstad håller hög kvalitet. Det visar den uppföljning som UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har gjort efter förra årets utvärdering av samtliga förskollärar- och grundlärarutbildningar i Sverige.

 ”Det är ett väldigt glädjande besked för oss. Kollegiet har genomfört ett gediget analys- och förbättringsarbete med utgångspunkt i den kritik som utvärderingen lyfte.”

Malin Hallén, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden

I sin helhet hög kvalitet

Grundlärarutbildning vid Högskolan i Halmstad ges med inriktning årskurserna F–3 samt årskurserna 4–6. I hela landet utvärderades förra året 18 utbildningar med inriktning F–3, varav 11 fick ifrågasatt kvalitet i beslutet som kom våren 2019. Av de 18 utbildningar med inriktning årskurserna 4–6 som utvärderades fick nio ifrågasatt kvalitet. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) konstaterade då att det vid Högskolan i Halmstad var ett av de 13 delområden – bedömningsgrunder – som UKÄ utvärderade som inte höll tillfredställande kvalitet.

Högskolan i Halmstad inledde genast arbetet med att analysera bristerna och ta fram förbättringsåtgärder. I början av denna vecka kom resultatet av den uppföljande utvärdering som har gjorts. Beskedet lyder att grundlärarutbildningarna vid Högskolan i Halmstad i sin helhet håller hög kvalitet.

– Det är ett väldigt glädjande besked för oss. Kollegiet har genomfört ett gediget analys- och förbättringsarbete med utgångspunkt i den kritik som utvärderingen lyfte. Processen har i sig varit värdefull och lärorik och gagnar på flera sätt fortsatt kvalitetsutveckling av våra grundlärarprogram. Utvärderingen lyfte också goda exempel och intressanta områden att utveckla, vilket ger oss som lärosäte en vägledning i arbetet framåt, säger Malin Hallén, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Fortsätta utveckla programmen

Inom respektive grundlärarprogram fanns tidigare brister som handlade dels om hur studenterna utvecklar kunskaper i vetenskapsteori och forskningsmetodik, dels om hur utbildningen möjliggör för studenterna att självständigt kunna använda forskningsresultat i sina analyser. Vad gällde övriga områden visade utvärderingarna redan förra året att båda grundlärarutbildningarna höll tillfredsställande eller hög kvalitet.

– UKÄ:s beslut om att nu ge våra grundlärarutbildningar omdömet hög kvalitet är ett viktigt besked om att vårt förbättringsarbete har träffat helt rätt utifrån UKÄ:s tidigare kritik. Med det som en kvalitetssäkrande grund kan vi nu fortsätta att utveckla våra program, både gällande innehåll och den så betydelsefulla samverkan med olika skolhuvudmän som en bred och gemensam lärarutbildning handlar om, säger Mattias Nilsson, chef för avdelningen för lärande vid Högskolan i Halmstad.

Utvärderingen förra året visade att Förskollärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad håller hög kvalitet.

Text: Kristina Rörström

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt