Sök

Många antagna och många reserver

I dag, den 9 juli, har 9 218 personer fått beskedet att de är antagna till ett program eller en kurs vid Högskolan i Halmstad. Det finns samtidigt mer än dubbelt så många reserver som förra året, närmare bestämt 14 917 reservantagningar. Högskolans satsning på kompetensutveckling för yrkesverksamma har också fallit väl ut.

”Det är väldigt glädjande att vi har så många sökande och antagna till alla våra lärarprogram.”

Selma Sedelius

Högskolans master- och magisterutbildningar har markant fler sökande och därför också antagna än förra året, till exempel Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö som har 22 antagna i år, att jämföra med förra årets 6.

Bild på Högskolans entre med buskage i förgrunden. Foto

– Det är mycket i årets antagningssiffror som tyder på en förändrad konjunktur. Det är fler som söker till Högskolan över huvud taget, och inte minst när det gäller våra program på avancerad nivå ser vi ett kraftigt antal sökande. På dessa program har vi vanligtvis många internationella studenter, men i nuläget är det osäkert hur många av dem som verkligen kommer hit. Då är det positivt om det i stället finns fler svenska studenter antagna, säger Selma Sedelius, Högskolans kommunikationschef.

Högt tryck på flera program och kurser

Det är också fler som både har sökt och antagits till Högskolans civilingenjörsprogram jämfört med förra året. Det nystartade Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik, hållbar design och innovation har 59 antagna, en mycket bra siffra för att vara första gången som programmet ges. Regeringen har i år anslagit extra medel till landets högskolor för att utöka platserna på Tekniskt basår som ger behörighet för att börja på ett ingenjörsprogram, och Högskolan i Halmstad tar nu in 214 studenter på Tekniskt basår, 44 fler än förra året.

Alla Högskolans lärarprogram har fyllt sina platser, och har reserver, vilket är en förbättring jämfört med förra året.

– Det är väldigt glädjande att vi har så många sökande och antagna till alla våra lärarprogram, vilket inte är fallet överallt. Vi ser det som ett kvitto på att vår lärarutbildning håller hög kvalitet och att vi är en attraktiv högskola. Eftersom det finns stort behov av lärare i samhället och lärarutbildning är särskilt prioriterad av regeringen, är det bra att vi kan svara upp mot det och fylla våra platser, säger Selma Sedelius.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Högskolan satsar särskilt på distanskurser för yrkesverksamma med anledning av pandemins effekt på sysselsättningen. De två kurspaket som har tagits fram på kort tid för att möta arbetsmarknadens behov av fortbildning har redan många sökande. Ett kurspaket inom informationsteknologi och ett inom entreprenörskap och företagsledning, totalt nio kurser, har över 300 antagna och är fortsatt öppna för anmälan ända fram till kursstart.

Antagningsbeskeden publiceras på antagning.se i dag, den 9 juli. Senast den 24 juli måste den som är antagen tacka ja eller nej till sin plats. Därefter sker ytterligare en antagningsomgång, och de som nu är reserver får ett andra antagningsbesked den 30 juli.

Digitalt sommaröppet 17 juli

Fredagen den 17 juli bjuds alla antagna in till digitalt sommaröppet. Då kan blivande studenter ställa frågor till studentambassadörer, lärare och studievägledare i ett digitalt forum. Dessutom kan deltagarna upptäcka Högskolans campus genom en guidad virtuell flygtur.

Text: Linnéa Andersson
Bild: Ida Fridvall

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt