Sök

Internationell sommarskola i smart fjärrvärme

Förra veckan hölls en digital sommarskola inom fjärrvärme och -kyla där Högskolan i Halmstad var en av värdarna. Sommarskolan arrangerades i år för första gången i svensk regi och syftade till att ge unga yrkesverksamma och studenter från hela världen ny kunskap kring hållbarhet, energi, artificiell intelligens och framtidens smarta samhällen.

”Det är alltid roligt att föreläsa på DHC+ Summer School och få möta unga, intresserade personer som har förstått att fjärrvärme och fjärrkyla hör framtiden till som ett sätt att få in mer förnyelsebar energi i värmesektorn.”

Urban Persson, professor i förnybara energisystem

Skärmbild från en dator där man ser 20 glada ansikten

De 25 internationella studenterna som deltog i årets sommarskola hade olika bakgrund och sysselsättning, men gemensamt var deras stora intresse för fjärrvärme.

Sommarskolan, som i år hette ”8th International online DHC+ Summer School”, hölls digitalt den 23 till 29 augusti (DHC är en förkortning av District Heating and Cooling, det vill säga fjärrvärme och -kyla). Det är åttonde året i rad som sommarskolan arrangeras av den europeiska branschorganisationen inom fjärrvärme och -kyla, Euroheat & Power, men det är första gången den genomförs helt digitalt på distans. De svenska medarrangörerna var Högskolan i Halmstad, NetPort Science Park, NODA Intelligent Systems och Danfoss.

Fjärrvärme och AI i kombination

Temat för årets sommarskola var “att skapa ett hållbart ekosystem för fjärrvärme och -kyla med artificiell intelligens”. Sommarskolan innebar en veckas intensivutbildning med föreläsande experter från industri och akademi. Från Högskolan i Halmstad deltog föreläsare från forskningsmiljöerna Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS) – med ett fokus på fjärrvärme – samt från Inbyggda och intelligenta system (EIS) – med ett fokus på AI.

– Fjärrvärme, och smart energi i allmänhet, är ett mycket intressant och viktig applikationsområde för AI och maskininlärning. Vi har de senaste åren genomfört flera forskningsprojekt som fokuserar på att använda avancerade dataanalystekniker för att förbättra effektiviteten och tillförlitligheten hos olika energisystem, inklusive värme och el. Det var en väldigt intressant upplevelse att dela den kunskapen med sommarskolans entusiastiska studenter. Att genomföra allt online var utmanande, men baserat på den återkoppling vi har fått från studenterna fungerade det faktiskt ganska bra, säger Slawomir Nowaczyk, professor i maskininlärning inom forskningsmiljön EIS.

De 25 internationella studenterna som deltog i sommarskolan hade olika bakgrund och sysselsättning, men gemensamt var deras stora intresse för fjärrvärme.

Det är alltid roligt att föreläsa på DHC+ Summer School och få möta unga, intresserade personer som har förstått att fjärrvärme och fjärrkyla hör framtiden till som ett sätt att få in mer förnyelsebar energi i värmesektorn. Fjärrvärme och AI kombinerat är ett spännande område som vi ser positivt på. Vi är glada över att vi har kunnat påbörja ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete på Högskolan i Halmstad och vi arbetar för att utveckla området, säger Urban Persson, professor i förnybara energisystem inom forskningsmiljön RLAS.

"En jättebra erfarenhet”

Veckan avslutades med en gruppuppgift i form av en realistisk fallstudie av utmaningar med fjärrvärme i en stad. Costanza Saletti från Italien var del av gruppen med den vinnande lösningen:

– Sommarskolan var välorganiserad och gav mig chansen att förbättra mina kunskaper om fjärrvärme och digitalisering genom föreläsningar och workshoppar. Det bästa var att träffa och utbyta idéer med andra studenter, yrkesverksamma och representanter från näringsliv och akademi. Detta tack vare många olika slags nätverksaktiviteter som, trots att de skedde på distans, skapade en informell och trevlig atmosfär. Det var en jättebra erfarenhet!, säger Costanza Saletti, doktorand i industriell teknik vid universitetet i Parma, Italien.

Illustration med texten DHC+ Summer School.

Högskolan värd även nästa år

Sommaren 2021 ska sommarskolan inom fjärrvärme och -kyla arrangeras igen – fast förhoppningsvis i stället i fysisk form i Karlshamn. Högskolan i Halmstad står som värd även då, tillsammans med NetPort Science Park, NODA Intelligent Systems och Danfoss. Aksana Krasatsenka är programkoordinator vid Euroheat & Power:

– Som arrangörer upplevde vi den digital sommarskolan som positiv. Formatet öppnade upp nya möjligheter – studenter från olika delar av världen kunde delta, de kunde titta på inspelade föreläsningar i förväg och nya aktiviteter kunde ordnas (till exempel "speed dating" med företag, lärosäten som erbjöd karriärmöjligheter inom fjärrvärme och online-yogaklasser). En digital kontakt kan dock inte ersätta ett fysiskt möte. Därför ser vi verkligen fram emot nästa års sommarskola när vi kan uppleva det vackra Sverige, göra studiebesök och njuta av friheten att nätverka, säger Aksana Krasatsenka.

Text: Louise Wandel

Delar ur sommarskolans program:

  • Grunderna inom fjärrvärme och -kyla, Sven Werner, seniorprofessor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad
  • Grunderna i dataanalys, Kobra Etminani, biträdande universitetslektor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad
  • Avvikelsedetektering för prediktivt underhåll, Slawomir Nowaczyk, professor i maskininlärning vid Högskolan i Halmstad
  • Geografisk information och fjärrvärme, Urban Persson, professor i förnybara energisystem vid Högskolan i Halmstad
  • Affärsmodeller inom fjärrvärme, Kristina Lygnerud, chef för energigruppen på Svenska Miljöinstitutet (IVL) och universitetslektor vid Högskolan i Halmstad
  • Projektarbete baserat på fjärrvärmesystemet i Karlshamn med presentation för en expertjury med efterföljande prisutdelning, leds av Christian Johansson, vd för NODA
  • Kundrelationer och kommunikation, Marie Lindgren, marknadsföringschef, Göteborg Energi
  • Workshop i dataanalys, Kobra Etminani, biträdande universitetslektor i informationsteknologi, och Slawomir Nowaczyk, professor i maskininlärning, Högskolan i Halmstad

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt