Sök

Stort intresse för kompetensutveckling med Kompa Halland

Efter en snabbstart i Kompa Halland är den första utbildningen i projektet i gång. Totalt genomför 22 personer två dagars grundutbildning i Office 365 och fler utbildningar är på gång. Flera företag har visat stort intresse av att vara med i projektet, för att få möjlighet att stärka medarbetarnas kompetens.

”Jag är självlärd men vill bli expert! Därför ser jag väldigt mycket fram emot de här utbildningsdagarna.”

Projektdeltagare

Kompa Halland har nu varit i gång i tre månader och drygt 25 halländska företag har fått en presentation av projektet och de möjligheter som erbjuds. Lika många kompetensplaneringar har genomförts, vilket har varit väldigt uppskattat av företagen.

Paulin Rubensson, kompetensplanerare på TEK Kompetens, berättar att alla företag har visat genuint intresse av att vara med i Kompa Halland och att de är glada över att kunna erbjuda medarbetarna kompetensutveckling.

Kompetensanalyser visar kompetensbehov

– Alla företag som vi har träffat har varit väldigt positiva till att gå med i projektet. De har sett fördelar med den kompetensanalys som vi har gjort och visar stort intresse och förståelse för kompetensplanering i företaget. Mötena har gett oss en bra bild över vilka kompetenser som företagen vill utveckla och utifrån det tas nu ett kursutbud fram, säger Paulin Rubensson och fortsätter:

– Företagen har uttryckt att det har varit värdefullt att få översikt kring kompetensbehov. Samtidigt ser vi nu en stor efterfrågan att få komma i gång med utbildningar.

En person sitter framför en dator och tittar in skärmen som visar ett antal personer som deltar i ett videomöte.

De första deltagarna i projektet fick en digital utbildning i Office 365.

För Kompa Halland har det varit viktigt att kunna komma i gång snabbt, för att direkt möta och lindra effekterna av coronapandemin och vad den har medfört för enskilda individer. Att kompetensutveckling är varmt välkommet vittnar de första deltagarna om. De uttrycker tacksamhet över att komma i gång med kompetensutveckling. Projektets första startfält med deltagare har hög ambition att gå från självlärd till ”expert”.

Om Kompa Halland

Kompa Halland är ett samverkansprojekt för kompetensutvecklingsinsatser ­för personer som är varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och drivs av Högskolan i Halmstad, TEK Kompetens, Region Halland och de halländska kommunerna.

Ledarskap, digitalisering och marknad

De första deltagarna får utbildning i Office 365 där de bland annat går igenom Outlook, OneDrive och Teams. Utbildningarna har arrangerats digitalt med deltagarna i företag i hela Halland. Framför allt eventbranschen och anställda inom detaljhandeln och industri har utgjort mixen av deltagare.

Andra behov av utbildningsinsatser har identifierats inom exempelvis teknik, ledarskap, marknad och digitalisering. Framöver kommer projektet att återkommande genomföra utbildningar inom IT, digital marknadsföring och ledarskap/förändringsledning för företagens anställda. I enlighet med redan kända kompetensbehov i projektansökan, är detta kompetensutveckling som är efterfrågad inom näringslivet på både kort och lång sikt. Enligt projektets plan ska totalt 5 000 utbildningsinsatser arrangeras för 2 000 individer.

Text och bild: Petra Lindström

Samverkansparter i Kompa Halland är Högskolan i Halmstad, TEK Kompetens, Region Halland och de halländska kommunerna.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt