Sök

Högskolan tilldelas 79,8 miljoner kronor för tvärvetenskaplig forskning och utbildning

KK-stiftelsen beviljar 79,8 miljoner kronor för tre nya forskningsprojekt, en rekrytering av en gästprofessor, ett stort utbildningsprogram riktat till yrkesverksamma, samt en ny forskningsprofil inom ramen för Högskolan i Halmstads KK-miljö Forskning för innovation. Bidraget gör att Högskolan, tillsammans med näringslivet och Region Halland, fortsätter att stärka den mångvetenskapliga forskningen och utbildningen inom profilområdena Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen.

”Årets tilldelning är en fantastisk framgång, KK-stiftelsen beviljar oss mer medel än någonsin tidigare.”

Stephen Hwang, rektor

En bild med texten "En Högskola där olika perspektiv möts"

– Det här är jätteroligt, vilken julklapp! Många pusselbitar faller nu på plats för Högskolans fortsatta utveckling och profilering. Årets tilldelning är en fantastisk framgång, KK-stiftelsen beviljar oss mer medel än någonsin tidigare, säger Högskolans rektor Stephen Hwang.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, har beviljat sammanlagt 79,8 miljoner kronor för forsknings- och utbildningssatsningar de kommande åren. Satsningarna ryms inom Högskolans KK-miljö som är fokuserad kring profilområdena Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. Utöver pengarna från KK-stiftelsen, bidrar Högskolan med 33,4 miljoner kronor och näringslivspartnerna med 52,6 miljoner kronor. Region Halland investerar 15 miljoner kronor de första fyra åren i den nya forskningsprofilen. Totalt investeras drygt 180 miljoner kronor i de nya satsningarna.

– I snart tio år har Högskolan varit en KK-miljö med särskilda förväntningar att samarbeta med näringslivet samt profilera vår forskning och utbildning på avancerad nivå. Vi satte upp ambitiösa mål och de senaste tre åren har det hänt fantastiskt mycket, lite som en ketchupeffekt. Med KK-miljön har vi lyckats att stärka vår karaktär som ett innovationsdrivande lärosäte, skapat spännande gränsöverskridande samarbeten och utvecklat forskningsspets. Högskolan i Halmstad är i dag en riktigt attraktiv högskola att arbeta och studera vid, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, programchef för Högskolan i Halmstads KK-miljö Forskning för innovation.

Storsatsning på informationsdriven vård

Den enskilt största satsningen är en forskningsprofil inom informationsdriven vård och implementeringsforskning. I profilen, som heter CAISR Health, möts forskning om utveckling av verktyg med artificiell intelligens och forskning om hur dessa verktyg kan implementeras inom vården. Forskningen görs i nära samarbete med Region Halland och svenska företag. CAISR Health är ett mycket starkt komplement till Hallands gemensamma innovationscentrum för informationsdriven vård, Leap for Life.

– Jag ser mycket positivt på denna satsning. Den ligger helt rätt i tiden och kommer att bli ett starkt stöd till utvecklingen, både inom vården och för Halland som region, säger Jörgen Preuss, regiondirektör i Halland.

Den näst största satsningen i bidraget från KK-stiftelsen är en utbildningssatsning, ett Expertkompetensprogram som kombinerar artificiell intelligens med tjänste- och affärsutveckling. Utbildningsprogrammet riktar sig primärt till yrkesverksamma deltagare.

Text: Louise Wandel och Lena Lundén

Följande satsningar har beviljats finansiering

Forskningsprojekt:

  • Automatic Idea Detection: Implementing artificial intelligence in medical technology innovation (AID). Projektledare: Fábio Gama, universitetslektor i industriell organisation och innovation vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.
  • Institutional entrepreneurship and co-evolution of health sector firms in international markets (ICHSI). Projektledare: Svante Andersson, professor i marknadsföring vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.
  • Business models for information driven healthcare eco-systems (BINECO). Projektledare: Henrik Barth, docent i industriell organisation vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Rekrytering:

Internationell gästprofessor med inriktning analys av strömmande data och prediktivt underhåll vid Akademin för informationsteknologi.

Forskningsprofil:

CAISR Health. Projektledare: Mattias Ohlsson, professor i informationsteknologi vid Akademin för informationsteknologi. CAISR Health blir en forskningsprofil inom ramen för Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR).

Utbildningsprogram:

Expertkompetens steg 2. Projektledare: Stefan Byttner, lektor och docent i informationsteknologi vid Akademin för informationsteknologi. Programmet blir en fortsättning av Expertkompetens steg 1, Dataanalys och tjänsteinnovation baserad på AI (MAISTR).

Vad är en KK-miljö?

Högskolan i Halmstad är ett av fem lärosäten i landet som har utnämnts till en så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. De andra KK-miljöerna finns vid Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Jönköping University. KK-miljöerna får medel från KK-stiftelsen via årliga verksamhetsplaner i stället för att söka i enskilda utlysningar. KK-stiftelsen ger stöd till forskningsinsatser som successivt utvecklar ett alltmer profilerat lärosäte, med högsta kvalitet, tydlig positionering och med verksamhet som har stark relevans för utvecklingen av näringsliv och samhälle.

Högskolan i Halmstads KK-miljö invigdes i april 2012 och löper under tio år, till och med år 2021. KK-miljön heter Forskning för innovation för att spegla Högskolan i Halmstads profil. Centralt i alla forskningsprojekt som bedrivs inom ramen för Forskning för innovation är samarbetet med näringslivet, så kallad samproduktion. Samproduktion innebär att företag bedriver forskningsprojekt tillsammans med Högskolans forskare och bidrar med viktiga insatser i forskningen som de själva finansierar.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt