Sök

Företag och studenter i samarbete för vassare digital kompetens i förskolan

Studenterna blir mer digitalt kreativa och får bättre förutsättningar för att använda digital teknik i sitt pedagogiska arbete. Det visar ett samarbete mellan den nationella testbädden Swedish Edtest och förskollärarutbildningen i Högskolan i Halmstad. Nu finns erfarenheterna samlade i en handbok.

Fyra kvinnliga studentern runt ett bord med läsplatta på

Förskolärarstudenterna Johanna Isaksson, Julia Grattan, Maja Galvig Strandahl och Sandra Tollefsen deltog i en av testdagarna under början av höstterminen.

”Handboken ska fungera både som en uppmuntran och som en inspiration för andra lärosäten som vill öka sina lärarstudenters möjligheter att som pedagoger påverka vilken teknik som används i undervisning.”

Hanna Elving, projektledare Swedish Edtest

Handboken bygger på erfarenheter av tester av digitala läromedel som 80 förskollärarstudenter, några övningsförskolor och två edtechbolag gjorde tillsammans under hösten 2020. Ett mål med projektet har varit att stärka studenters digitala kompetens, och att kunskaper i att ställa tydligare krav på digitala lärresurser. Det är första gången som en lärarutbildning i Sverige testar digitala läromedel för sina studenter, berättar Hanna Elving, nationell projektledare för Swedish Edtest.

Om Swedish Edtest

Edtest är en Vinnova-finansierad, nationell testbädd. Det handlar om att testa inom utbildning (ed står för education) snarare än att fokusera på tekniken (det vill säga ”tech”).

Nacka kommun leder det nationella projektet Swedish Edtest som ska testa, utveckla och utvärdera digital teknologi för lärande. I projektet ingår entreprenörer, skolor, utbildningsaktörer, forskare, lärare och studenter. Högskolan i Halmstad är den enda högskola som ingår.

– För att fler ska kunna jobba med tester som en del av utbildningen har vi gjort en handbok som alla kan ta del av. Den ska fungera både som en uppmuntran och som en inspiration för andra lärosäten som vill öka sina lärarstudenters möjligheter att som pedagoger påverka vilken teknik som används i undervisningen, säger Hanna Elving.

Diskutera och vara kritisk

Tillsammans med edtechbolagen har lärarstudenterna testat lärresurser, både på campus och under den verksamhetsförlagda utbildningen. Edtechbolagen har exempelvis kunnat få återkoppling från studenterna på vilka behov som finns i undervisningen. Lärarstudenterna har å sin sida bland annat kunnat höja sin digitala kompetens och få en bättre förmåga att ställa krav på och beställa digitala läromedel.

”Handbok – för dig som vill testa digitala lärresurser som en del av lärarutbildningen” är framtagen av Swedish Edtest, Högskolan i Halmstad och Region Halland.

– Förskollärarna som ska jobba i förskolor med barnen behöver ha en digital kompetens som de kan lita på. Dessutom står det i den reviderade läroplanen från 2018 att barnen i förskolan ska få möjlighet att jobba med såväl digitala som analoga läromedel. Det står också att barnen ska få möjlighet att diskutera och förhålla sig kritiskt och att utvärdera. Det är en viktig del som också är relaterad till det här projektet och förskollärarutbildningens medverkan, säger Marie-Helene Zimmerman Nilsson, docent i pedagogik, som fram till nu har varit processledare för Swedish Edtest vid Högskolan i Halmstad.

Processledare för Högskolan i Halmstad framgent är Kalle Jonasson, universitetslektor i utbildningsvetenskap och Anniqa Lagergren, universitetslektor i pedagogik.

Text: Kristina Rörström och Swedish Edtest
Bild: Kristina Rörström

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt