Sök

Högskolan i Halmstad ökar sitt utbud till yrkesverksamma

Högskolan i Halmstad erbjuder en rad olika möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning för redan yrkesverksamma personer. Flera nya kurser är specifikt framtagna för att stötta individer och företag som drabbats negativt av covid-19-pandemin. Kursstart sker i vår, i sommar och till hösten.

Leende kvinna i förgrunden tittar in i kameran. Bakom henne sitter en man och en kvinna och skriver vid ett bord. Foto

”Vi har gjort detta för att på bästa sätt stötta yrkesverksammas kompetensutveckling och livslångt lärande.”

Anders Nelson, vicerektor

Distanskurser inom AI, cybersäkerhet och globalt entreprenörskap, en kompletterande pedagogisk utbildning för att bli lärare, e-utbildning för ingenjörer inom produktionsteknik, kompetensutveckling för anställda i ekonomiskt utsatta företag samt en webbutbildning om digitalisering av vård och omsorg – det här är exempel på utbildningsinsatser som Högskolan erbjuder yrkesverksamma.

– Under covid-19-pandemin har Högskolan, i nära samarbete med arbetsmarknadens aktörer, utvecklat ett stort antal nya kurser och program. Vi har gjort detta för att på bästa sätt stötta yrkesverksammas kompetensutveckling och livslångt lärande, säger Anders Nelson, vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering vid Högskolan i Halmstad.

Text: Louise Wandel
Bild: iStock och Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt