Sök

Studenter fick ta emot stipendier från Halmstads handelsförening

Studenter från några av Högskolans ingenjörsprogram har belönats med stipendier på vardera 20 000 kronor från Janne Richardssons stiftelse. Stipendierna delades för tredje året i rad ut för Utmärkta kunskaper inom de ingenjörsvetenskapliga grunderna.

”Jag drivs av min nyfikenhet. Jag har alltid varit intresserad av att förstå hur saker fungerar och hänger ihop. Jag ser fram emot att få vara med och utveckla framtidens teknik!”

Kristoffer Raskov, Civiliingenjör i intelligenta system

Stipendieutdelningen, som den här gången skedde digitalt, ägde rum 20 november förra året. Studenterna kommer också att uppmärksammas vid Halmstad handelsförenings årsmöte i mars i år.

– Fabrikör Janne Richardssons stipendium är en fin årlig utmärkelse från Halmstads handelsförening. Utmärkelsen stimulerar våra studenter till goda studier inom de ingenjörsvetenskapliga grunderna. Ett stort grattis till Elias, Kristoffer och Jakob! säger Hans Löfgren, universitetslektor i maskinteknik.

Tre personer som står lutade mot en soffa.

Ingenjörsstudenterna Elias Vahlberg, Kristoffer Raskov och Jakob Nöjd har belönats med stipendier på vardera 20 000 kronor från Janne Richardssons stiftelse.

Nyfikenhet och intresse som drivkraft

Alla de tre studenter som nu har fått ta emot stipendium läser sitt första år på Högskolan. Vad som förenar dem är deras studiemotivation och deras intresse för ingenjörsvetenskaperna.

– Kurserna inom mitt program är väldigt intressanta och vi har riktigt bra lärare. Det gör att jag verkligen blir engagerad och anstränger mig, säger Elias Vahlberg, Civilingenjör i datateknik.

Jakob Nöjd som läser på Utvecklingsingenjörsprogrammet håller med:

– Jag har valt utbildning efter intresse. Jag är intresserad av produktutveckling och av verkstadsindustrin, men jag vet inte ännu vart det kommer att ta mig. Jag tänker mig ett framtida arbete inom ett mindre företag där min prestation verkligen kan göra skillnad.

Också Kristoffer Raskov, Civiliingenjör i intelligenta system, vittnar om vikten av intresse för motivationen:

– Jag drivs av min nyfikenhet. Jag har alltid varit intresserad av att förstå hur saker fungerar och hänger ihop. Jag ser fram emot att få vara med och utveckla framtidens teknik!

Text: Christa Amnell
Bild: Ban Bergmark

Årets stipendiater

Elias Vahlberg

Civilingenjör i datateknik. För kursen Envariabelanalys.

Motivering: Elias Vahlberg studerar till Civilingenjör i Datateknik, en utbildning med höga
krav. Elias har under första året visat prov på såväl gedigna kunskaper i
grundläggande matematik som förutsättningar för att tillämpa sina kunskaper på mer avancerade ingenjörsproblem. Han visade detta tydligt i kursen Envariabelanalys som han avslutade i topp. Elias problemlösningsförmåga kommer bli en värdefull tillgång i hans framtida karriär som civilingenjör.

Kristoffer Raskov

Civilingenjör i intelligenta system. För kursen Digitalteknik.

Motivering: Kristoffer Raskov studerar till Civilingenjör i Intelligenta system som är en
krävande utbildning. Kristoffers studiefokus har resulterat i toppbetyg i
programmets inledande kurser och han har bland annat kursetta i Digitalteknik på meritlistan. Kristoffers målmedvetenhet banar vägen för en framgångsrik framtida karriär som civilingenjör

Jakob Nöjd

Utvecklingsingenjörsprogrammet. För kursen Tillämpad fysik.

Motivering: Jakob Nöjd studerar till Utvecklingsingenjör och har i kursen Tillämpad fysik utmärkt sig genom att uppvisa en såväl bred som djup förståelse för ingenjörsaspekter inom termodynamik, strömningslära och värmeöverföring. Jakob har lätt att ta till sig svåra teorier och att lösa fysikaliska problem, båda lika önskvärda egenskaper hos en ingenjör.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt