Campus är fortsatt stängt på grund av smittspridning

Högskolan i Halmstad håller sina lokaler i både Halmstad och på Campus Varberg fortsatt stängda för studenter för att hejda den smittspridning av covid-19 som startade efter en fest på ett studentboende i Halmstad. Lokalerna stängde den 30 mars och är fortsatt stängda till den 19 april. Undantag ges till ett fåtal obligatoriska moment som måste genomföras på campus.  

– Vi gör det vi kan för att minska smittspridningen, därför väljer vi nu att hålla campus fortsatt stängt. Det är otroligt viktigt att alla studenter tar ansvar och inte träffas varken på eller utanför campus, säger rektor Stephen Hwang.

Högskolan stängde sina campus för studenter den 30 mars till följd av ett smittoutbrott av covid-19 efter en fest på studentboendet Krusbäret. Eftersom smittspridningen har fortsatt sedan dess har beslut fattats i dag om att förlänga stängningen till den 19 april. Den stora merparten av Högskolans undervisning har under lång tid genomförts digitalt, men sedan den 30 mars är alltså campus helt stängt även för självstudier.

Undantag för ett fåtal examinationsmoment

Ett fåtal tentor och examinationsmoment kommer under denna period att genomföras på plats i Högskolans lokaler eftersom momenten är avgörande för berörda studenters fortsatta studier och examen. De moment som hålls fysiskt på campus sker på ett så säkert sätt som möjligt enligt gällande riktlinjer. De studenter som har obligatoriska moment som ska genomföras på campus den kommande veckan ser det i sitt schema.

Högskolans personal uppmanas att hålla sig ifrån campusområdena under perioden, och studentkåren uppmanar studentföreningar att ställa in planerade aktiviteter. Högskolan har i samråd med Smittskydd Halland och Halmstad Studentkår gått ut med särskild information till de boende på Krusbäret och studenter som kan ha varit på festen eller på annat sätt haft kontakt med boende på Krusbäret, för att de ska testa sig, hålla sig isolerade och hjälpa till med att spåra och hejda smittan.

Publicerad

2021-04-08

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt