Sök

Högskolan får ökat anslag för forskning

Regeringen har i dag presenterat sin vårändringsbudget och i den föreslås Högskolan i Halmstad få ökat basanslag för forskning med cirka 22 miljoner kronor. Det innebär att Högskolans anslag för forskning nu är 102 miljoner kronor. Dessutom får Högskolan 2 miljoner kronor till sommarkurser.

”Det är oerhört glädjande för Högskolan att få det här tillskottet av forskningsmedel. Nu kan vår redan framgångsrika forskning utvecklas och stärkas ytterligare.”

Stephen Hwang, rektor

Högskolan i Halmstad entré med stor bild ovanför huvudingången på studenter och med texten En högskola där olika perspektiv möts. Växtlighet i förgrunden. Foto.

Högskolan får nu, enligt regeringens proposition, ett basanslag för forskning på drygt 102 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 22 miljoner kronor jämfört med nuvarande anslag.

Person tittar in i kameran. Foto.

Rektor Stephen Hwang. Bild: Dan Bergmark

– Högskolan är ett av de lärosäten som får störst procentuell ökning och vi ser det som ett bevis för att regeringen sätter stort värde på vår forskning och utbildning. Vi använder våra forskningsmedel på ett bra sätt till gagn för samhället och kommer att göra så även med de nya medlen, konstatarer Stephen Hwang och fortsätter:

– Faktum är att Högskolan i Halmstad är ett av de lärosäten som har haft den bästa utvecklingen gällande forskningskvalitet de senaste åren, mätt i antal publikationer och citeringar. Det visar till exempel den sammanställning som Vetenskapsrådet gör årligen, nu senast 2019. Dessutom har Högskolan en hög andel externa medel vilket visar att forskningen är konkurrenskraftig.

Nya strategier för Högskolans forskning

För Högskolans del är det ökade anslaget särskilt välkommet nu när lärosätet är inne i ett intensivt arbete med att ta fram nya forskningsstrategier.

– Det finns många idéer för framtida satsningar som vi nu får möjlighet att realisera. Inte minst har vi många intressanta samarbetsprojekt med omvärlden, till exempel inom skolområdet, samt med olika företag och med Region Halland inom hälsoområdet, säger rektor.

Stark forskning är också viktig för Högskolans utbildning.

– Att våra utbildningar har anknytning till forskningen är en viktig kvalitetsfråga. Nu ökar möjligheterna till det, vilket gagnar våra studenter, säger Stephen Hwang.

Förstärkningen av universitets och högskolors anslag för forskning och utbildning på forskarnivå aviserades i regeringen budgetproposition i höstas. I propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60) som presenterades i december beskrivs principerna för hur medlen skulle fördelas. I dagens vårändringsbudget föreslår regeringen i detalj hur medlen ska fördelas till lärosätena i enlighet med principerna i forskningspropositionen.

Ökad satsning på sommarkurser

Högskolan får också i vårändringsbudgeten 2 miljoner kronor till sommarkurser. Efterfrågan ökar på sommarkurser, inte minst på grund av det svåra läget på arbetsmarknaden. Regeringen fördelar därför extra medel så att fler kan studera i sommar för att snabba på eller bredda sina studier. Exakt hur Högskolan ska använda satsningen på utökade sommarkurser är inte klart i dagsläget.

Text: Lena Lundén
Bild: Emely Niemi Jonsson (där inget annat anges)

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt