Sök

Högskolans cybersäkerhetsexperter utbildar europeiska polismyndigheter

I slutet av förra året slog svenska Säkerhetspolisen fast att digitalisering, globalisering och teknikutveckling har gjort samhället mer sårbart. För att sprida kunskap och expertis om IT-säkerhet och hur detta kan användas brottsförebyggande, utbildar Högskolan i Halmstad europeiska polismyndigheter i cybersäkerhet och nätverksteknik.

”Vi utbildar personal vid europeiska polismyndigheter i cybersäkerhet, så att de i sin tur kan vidareutbilda sina IT-brottsutredare.”

Malin Bornhager

Högskolan i Halmstad är sedan ett år tillbaka medlem i den europeiska cybersäkerhetsgruppen ECTEG (European Cybercrime Training and Education Group). Malin Bornhager och Olga Torstensson, båda experter inom cybersäkerhet vid Högskolan, har nyligen inlett den andra omgången av Cisco instruktörsutbildning för ECTEG-medlemmar.

– Vi utbildar personal vid de europeiska polismyndigheter som är medlemmar i ECTEG i cybersäkerhet, så att de i sin tur kan vidareutbilda sina IT-brottsutredare, säger Malin Bornhager, universitetsadjunkt i datornätverksteknik vid Akademin för informationsteknologi.

Två personer står vi en vägg av sladdar och datorer

Utöver ansvaret för Högskolans Ciscoakademi och dessa kurser är Malin Bornhager (till vänster) och Olga Torstensson programansvariga för var sitt utbildningsprogram vid Högskolan i Halmstad. Malin Bornhager är ansvarig för Högskolans kandidatprogram i IT-forensik och informationssäkerhet och Olga Torstensson för magisterprogrammet i nätverksforensik.

Tio länders polismyndigheter utbildas

Förutom själva cybersäkerhetskursen får de deltagande polismyndigheterna även en grundläggande kurs i nätverksteknik. Kursen har getts i två omgångar med tio deltagare per gång från polismyndigheter i Sverige, Rumänien, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Irland, Grekland, Belgien, Island och Österrike.

– Det finns ett redan etablerat samarbete mellan olika europeiska polismyndigheter. Denna utbildning skapar nya möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan polismyndigheterna och dessutom ytterligare samarbetsmöjligheter med Högskolan i Halmstad, säger Olga Torstensson, universitetsadjunkt vid Akademin för informationsteknologi.

En mörk bidl med en dator i blickfånget.

Den IT-relaterade brottsligheten har ökat kraftigt i takt med digitaliseringen. Anmälda brott med IT-inslag (till exempel datorbedrägeri, det vill säga bedrägeri genom internet och dataintrång), ökade med 949 procent mellan år 2006 och 2015.

Främjar utbyte mellan polis och akademi

Till hösten planeras ett fysiskt möte på Högskolan i Halmstad för de nyutbildade instruktörerna med praktiska moment och kunskapsutbyte.

– För oss på Högskolan innebär kursen möjligheter att få perspektiv från arbetslivet och nya kontakter och projekt, säger Olga Torstensson.

Text: Louise Wandel
Foto: Ida Fridvall och Unsplash

Fotnot: I december 2020 fattade Säkerhetspolisen beslut om att inrätta ett nationellt centrum för cybersäkerhet. Länk till annan webbplats.

Källa till brottsstatistik: Brottsförebyggande rådet, rapport 2016:17. Länk till annan webbplats.

Om ECTEG

ECTEG är ett EU-finansierat projekt med syfte att dela kunskap och expertis samt hitta utbildningslösningar inom cybersäkerhet. ECTEG jobbar aktivt med att stödja polisorganisationer med kunskap och kompetens, vilket görs i samarbete med akademiska partner. Deltagare som har gått den kurs i cybersäkerhet och nätverksteknik som Högskolan håller i blir certifierade Ciscoinstruktörer och kan sprida kunskap vidare i sin polisorganisation. Högskolan i Halmstad är involverad i flera ECTEG-projekt där deltagare utvecklar utbildningsmaterial inom digital forensik och cybersäkerhet.

ECTEC:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskolan som Ciscoakademi

En av de ledande aktörerna för kurser inom cybersäkerhet är Cisco Networking Academy. Det är ett samarbete mellan lärosäten över hela världen och företaget Cisco Systems som tillhandahåller produkter och tjänster inom nätverk och datakommunikation. Högskolan i Halmstad är en så kallad Ciscoakademi och ett Cisco instruktörs- och träningscenter. Det innebär att Högskolan har rättigheten att utbilda både instruktörer och studenter inom Cisco Networking Academys olika kurser.

Information om Högskolans Ciscoakademi

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt