Sök

Konferens om hållbara affärsmodeller satte Högskolan i Halmstad på världskartan

I början av juni riktades blickarna mot Halmstad då Högskolan stod värd för den sjätte upplagan av den internationella forskarkonferensen New Business Models. Årets konferenstema, New Business Models in a Decade of Action: Sustainable, Evidence-based, Impactful, var inspirerat av FN:s mål för hållbar utveckling och lockade 190 deltagare från drygt 80 universitet och organisationer världen över.

”Högskolans forskning om hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi har vuxit de senaste åren, och att få vara värd för NBM-konferensen är ett kvitto på det. Det är en kvalitetsstämpel på vårt arbete och visar på vår relevans inom området.”

Maya Hoveskog, docent i innovation management

Konferensen arrangerades av forskningsmiljön Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL) vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet. Akademins forskning inom affärsmodellsinnovation är stark, och värdskapet var en tydlig markering på att den också är internationellt betydelsefull:

– Konferensen har gett mig en intellektuell energikick! Vi samlade forskare och praktiker från olika kulturella och yrkesmässiga bakgrunder, vilket främjar utveckling, spridning och användning av nya hållbara affärsmodeller i olika sammanhang, säger Maya Hoveskog, docent i innovation management och ansvarig för konferensen tillsammans med Fawzi Halila, docent i industrial management, och fortsätter:

– Mina kollegor och jag har varit en del av den här forskargemenskapen sedan start för sju år sedan. Högskolans forskning om hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi har vuxit de senaste åren, och att få vara värd för NBM-konferensen är ett kvitto på det. Det är en kvalitetsstämpel på vårt arbete och visar på vår relevans inom området.

Tre personer sitter på en scen. I förgrunden ett kamerastativ.

En av gästerna i studion var kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman.

Fullspäckad digital konferensvecka

Årets deltagare, som anslöt till den digitala konferensen från bland annat Danmark, Sverige, USA, Australien, Kanada och Sydafrika, bjöds på ett digert program. Tidigare år har konferensen arrangerats fysiskt och sträckt sig över tre dagar. Årets coronarestriktioner gjorde det nödvändigt att hålla konferensen digitalt, vilket samtidigt öppnade för nya möjligheter. Evenemanget förlängdes med två dagar som fylldes med workshoppar, bland annat en mycket populär halvdags workshop för doktorander. En av deltagarna vid doktorandworkshoppen var Luís Fernando Irgang dos Santos, som är verksam inom forskarutbildningen i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad:

– Doktorandworkshoppen var en fantastisk möjlighet för forskare i början av karriären att träffa mer erfarna kollegor. Den väckte nya tankar kring hur digitalisering kan driva utvecklingen av nya affärsmodeller och hur företag kan skapa hållbara värden med hjälp av digitala verktyg, säger han.

Maren Ingrid Kropfeld, doktorand vid University of Oldenburg, Tyskland, fyller i:

– Det var en väldigt givande workshop. Jag tar med mig mycket från den, kanske främst rådet att våga följa min passion. Allt kommer alltid att ordna sig så länge du brinner för det du gör!

 Bästa artikel

Milou Derks och Frank Berkers

Towards Shaping Sustainability Transitions Through Collaborative Business Modelling: a Conceptual Approach from Transition to Ecosystem Innovation

Intressanta huvudtalare och tankeväckande paneldebatter

Under konferensen fanns också tid för flera mycket intressanta huvudtalare, och dessutom arrangerades ett flertal paneldiskussioner. Här möttes forskare och näringslivsrepresentanter i samtal kring frågor om hållbara affärsmodeller.

– Det var tydligt från panelen att hållbarhet i dag är helt essentiellt att förhålla sig till i affärsutvecklingen av såväl nya som etablerade företag, säger Peter Uppman, innovationsstrateg på Region Halland, som modererade en paneldiskussion om hur arenor som inkubatorer och science parker kan dra nytta av nya verktyg för hållbar affärsmodellsutveckling.

Huvudtalare

  • Professor Mats Alvesson, Lunds universitet (Sverige)
  • Professor Peter Wells, Cardiff University (Storbritannien)
  • Professor Minna Halme, Aalto University School of Business (Finland)
  • Professor Thomas Ritter, Copenhagen Business School (Danmark)
  • Docent Wendy Stubbs, Monash University (Australien)
  • Professor Joan Enric Ricart, IESE Business School, University of Navarra (Spanien)

”Stor stolthet och ödmjukhet”

På fredagen avslutades konferensen festligt genom att arrangörerna tackade deltagare, talare, moderatorer och författare.

– Det var med stor stolthet och ödmjukhet som vi avslutade de sammanlagt fem konferensdagarna. Jag är stolt över vad Högskolan i Halmstad har åstadkommit i form av hög kvalitet på både innehåll och organisation av årets New Business Models-konferens, säger Fawzi Halila och fortsätter:

– Det är fantastiskt att se hur generösa världsledande forskare från olika länder har varit med att dela med sig av sina mångårigt utvecklade kunskaper till doktorander och unga forskare. Jag vill också tacka det fantastiska teamet från Högskolans olika avdelningar för deras engagemang och bidrag.

”Det var med stor stolthet och ödmjukhet som vi avslutade de sammanlagt fem konferensdagarna. Jag är stolt över vad Högskolan i Halmstad har åstadkommit i form av hög kvalitet på både innehåll och organisation av årets New Business Models-konferens.”

Fawzi Halila, docent i industrial management

Viktiga ämnen för framtida forskning

Den internationella styrelsen för konferensserien, bestående av Florian Lüdecke-Freund, professor vid ESCP Berlin (Tyskland), Romana Rauter, docent vid University of Graz (Österrike), Niels Faber, docent vid University of Groningen (Nederländerna), och Nikolay Dentchev, professor vid Vrije Universiteit Brussel (Belgien), var också mycket nöjd med konferensen.

– Vi fick inte bara ta del av intressanta talare, paneldebatter och presentationer av runt 100 vetenskapliga artiklar. Vi såg också några av de viktigaste ämnena för framtida forskning födas, bland annat behovet av att bättre förstå värdeskapande med och för intressenter, att hjälpa företag att hantera förändringar på systemnivå och hitta sätt att utvärdera och hantera de faktiska hållbarhetsbidragen i nya affärsmodeller. Det var mycket välbehövligt och inspirerande! säger Florian Lüdecke-Freund.

”Vi fick inte bara ta del av intressanta talare, paneldebatter och presentationer av runt 100 vetenskapliga artiklar. Vi såg också några av de viktigaste ämnena för framtida forskning födas.”

Florian Lüdecke-Freund, professor vid ESCP Berlin (Tyskland)

Stafettpinnen lämnas över till Italien

Nästa år, 2022, kommer konferensen att arrangeras av LUMSA University of Rome i Italien.

– Det är ett nöje att meddela att den sjunde internationella New Business Models-konferensen kommer att äga rum den 22–24 juni 2022 vid LUMSA University of Rome. Konferensens tema då blir New Business Models Challenges: Sustainability, Economic Recovery and Digital Transformation. Konferensen kommer att hållas både på plats och online, säger professor Laura Michelini vid LUMSA.

Text: Christa Amnell
Foto: Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt