Sök

Lyckad sommarskola där fjärrvärmeteknik mötte AI

I slutet av augusti hölls en veckolång internationell sommarskola i fjärrvärme- och kyla. Sommarskolan lockade 21 unga talanger från flera olika europeiska länder. Högskolan i Halmstad var en av arrangörerna till sommarskolan och Högskolans forskare inom både fjärrvärme och artificiell intelligens (AI) bidrog med sin kompetens genom föreläsningar och workshoppar.

”Deltagarna var mycket nöjda! De gillade föreläsningarna och den interaktiva workshoppen.”

Kobra (Farzaneh) Etminani, universitetslektor i informationsteknologi

Sommarskolan, som i år hette ”9th International DHC+ Summer School” (DHC är en förkortning av District Heating and Cooling, det vill säga fjärrvärme och fjärrkyla), arrangerades av den europeiska branschorganisationen inom fjärrvärme och fjärrkyla, Euroheat & Power. Den ordnar varje år en sommarskola för européer som är intresserade av området. Högskolan i Halmstad har, tillsammans med NetPort Science Park, NODA Intelligent Systems och Danfoss, stått som medarrangörer till sommarskolan två år i rad. Förra sommaren hölls den helt digital till följd av covid-19-pandemin, men i år kunde sommarskolan arrangeras i fysisk form den 22 till 27 augusti i Karlshamn.

Foto av en grupp människor

Deltagare vid sommarskolan DHC+ 2021.

”Engagerade och kloka studenter”

Sommarskolan samlade 21 studenter, doktorander och unga yrkesverksamma från olika europeiska länder för att de skulle lära sig grunderna i och om det senaste inom fjärrvärmeteknik. Fokus låg på hur det går att engagera och stärka kunden med hjälp av AI. Veckan bjöd på föreläsningar, workshoppar, virtuella studiebesök och nätverkande, och avslutades med ett projektarbete. Från Högskolan i Halmstad deltog föreläsare från forskningsmiljöerna Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS) – med ett fokus på fjärrvärme – samt från Inbyggda och intelligenta system (EIS) – med ett fokus på AI.

– Jag var mycket glad över att ännu en gång få möjlighet att hålla en föreläsning på sommarskolan DHC+. I år föreläste jag om återanvändning av värme. Jag gav en översikt av tidigare och nuvarande forskningstrender kring möjligheterna att integrera mer överskottsvärme och förnybara värmeresurser i europeiska fjärrenergisystem. Föreläsningen mottogs mycket väl av studenterna, säger Urban Persson, professor i förnybara energisystem, och fortsätter:

– Det är alltid givande att träffa engagerade och kloka studenter som har ett aktivt intresse för teknik och systemlösningar för ett mer energi- och resurseffektivt framtida energisystem. Vår värd för årets sommarskola, NetPort Science Park i Karlshamn, gav oss en fantastiskt trevlig och välkomnande miljö att vara i.

Uppskattad interaktiv workshop

Kobra (Farzaneh) Etminani, universitetslektor i informationsteknologi, berättar att de även har fått positiv återkoppling på inslagen om maskininlärning:

– Deltagarna var mycket nöjda! De gillade föreläsningarna och den interaktiva workshoppen. Workshoppen utformade vi med hjälp av verkliga data från flera fjärrvärmestationer och vi gav deltagarna praktiska övningar kring några ämnen – datavisualisering, övervakad och oövervakad maskininlärning – med hjälp av dessa data. Deltagarna kunde interagera med Jupyter Notebooks där vi gav dem programmeringskoder. De lärde sig inte bara hur programmeringen ser ut, utan de kunde också själva justera i den vid behov.

Slawomir Nowaczyk, professor i maskininlärning, fyller i:

– Att få testa saker på egen hand, inte bara höra om dem, var mycket uppskattat. Sommarskolans deltagare hade mycket olika bakgrunder, med olika nivåer på hur datorkunniga de är, men mitt intryck är att alla hittade något intressant.

Bild av en föreläsningssal där människor tittar på en stor skärm som visar en industri.

Till följd av covid-19-pandemin kunde deltagarna inte göra platsbesök på företag. I stället arrangerades virtuella studiebesök som tog deltagare till företag inom smart och hållbar fjärrvärme i Karlshamn.

Text: Louise Wandel
Bilder: NetPort Science Park

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt