Sök

Hackaton för digital utveckling av företag och organisationer

Hur utvecklar man sin verksamhet med hjälp av digital teknik? Det var en av grundfrågorna i ett annorlunda hackaton, kallat Idé-hackaton, som ägde rum förra veckan inom VIAkub Halland, där Högskolan i Halmstad är en av aktörerna.

Under tre gemensamma halvdagar, och med eget arbete däremellan, utforskade deltagarna tillsammans den samtida digitala utvecklingen och vad den kan betyda för deltagarnas verksamheter inom branscherna kultur, utbildning och besöksnäring. Såväl företagare som anställda i offentliga organisationer deltog i den helt digitala hackaton-veckan som arrangerades av VIAkub Halland.

Virtuell konstplats, portal och hybridmöten

Under den avslutande träffen presenterades tre idéer eller projekt av olika grupper. En grupp tog fram en idé kring en virtuell plats för kultur och konst för amatörer. Förslaget gav upphov till många reflektioner kring hur man framställer sig själv i VR.

– När man skapar en avatar, kan man vara gammal, ful och tjock då? frågade en deltagare retoriskt.

Den andra gruppens projekt handlade om en virtuell portal som kan skapa spontana mötesplatser för människor från olika ställen i exempelvis Sverige. Den idén ledde också till en stor diskussion om den lagliga aspekten: exempelvis vad som händer om något otrevligt händer vid portalen och hur man gör med människors integritet i allmänhet? En tredje grupp fokuserade på att utveckla potentialen med hybridmöten.

En bild från digitalt möte med 8 deltagare, en del har masker och filter på sina bilder/vyer. Glada miner!

Ett glatt nedslag från digitala Idé-hackaton, där några av deltagarna experimenterar med filter och bakgrunder. I mitten, Thomas Herrman, Open Space Consulting. Längst ner från vänster, Andrea Resmini och Isabell Larsson, båda från Högskolan i Halmstad och del av VIAkub.

Annorlunda vinklat hackaton

De ansvariga för Idé-hackaton var nöjda.

– Jag tycker att vi har fångat aktuella och intressanta delar av utvecklingen där vi är just nu och dit vi är på väg. Alla grupper bidrog med intressanta tankar och uppslag, säger Isabell Larsson, föreståndare på DLC, Digitalt laborativt centrum, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, vid Högskolan i Halmstad, samt processledare inom VIAkub Halland.

Hon fortsätter:

– Med tanke på att det var en helt digital och lite annorlunda vinkel på detta hackaton – med mer idéskapande och diskussion utifrån den egna vardagen och verksamheten än att gemensamt lösa ett givet problem – tycker jag att det som vi fick ut var väldigt intressant.

Idé-hackaton leddes främst av Andrea Resmini, universitetslektor i upplevelsedesign och informationsarkitektur vid Akademin för informationsteknologi, Högskolan i Halmstad.

– Ett vanligt hackaton har ett väldigt ”hands-on”-fokus och ofta en facilitator som hela tiden pushar, stöttar och visar. Här har deltagarna jobbat online hela veckan och själva hanterat sina mötesutrymmen. Jag är väldigt glad över resultatet, säger han och fortsätter:

– Deltagarna har också haft många parallella konversationer under veckan, och det märks att deras reflektioner har inspirerats av det bredare perspektivet och dialogen i den stora gruppen. Det är en stor vinst i sig, säger Andrea Resmini.

Även Thor Palm, processledare inom VIAkub Halland, gästade Idé-hackaton med en genomgång och några insikter till grupperna.

Kunskap, inspiration, nätverk

En av deltagarna var Thomas Herrmann, som är organisations- och möteskonsult i den egna verksamheten Open Space Consulting sedan över 20 år tillbaka. En del av det som han gör är att stödja organisationer att arbeta smartare, och även medskapande:

– Jag anmälde mig för att jag ligger lite i framkant vad gäller bra arbetsprocesser online, även hybrida sådana. Jag har dock fokuserat mer på mjuka värden och blev intresserad av det tekniska fokus som detta hackaton hade.

Allra viktigast blev det för Thomas Herrmann att under Idé-hackaton ta sig tid att fokusera.

– Jag kunde samla kunskap om hybridmöten och fick inspiration av samtalen. Jag fick en djupare kunskap om det rent tekniska, och tillfälle till nätverkande, och tillgång till experternas presentationer och deras input. Tillsammans med ett par av dem har jag redan börjat prata om att göra någon typ av experiment och bland annat se på möjligheten för VR-konferenser i framtiden, berättar han.

Text: Kristina Rörström
Bild: Andrea Resmini

VIAkub Halland

VIAkub Halland är ett innovationsprojekt som genomförs av Region Halland och Högskolan i Halmstad med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf. Även forskningsinsatser ingår genom Högskolan i Halmstad.

VIAkub Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt