Sök

Nytt samverkansavtal stärker relationerna mellan Högskolan i Halmstad och Ängelholm

Stephen Hwang, rektor för Högskolan i Halmstad, Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun, och Bo-Gustaf Snygg, ordförande för föreningen Ängelholms akademi, har skrivit under en avsiktsförklaring om samverkan. Syftet är att hitta nya möjliga samarbeten inom både utbildning och forskning.

”Möjligheterna till samarbete utvidgas och fördjupas, där det är särskilt intressant för Högskolan att skapa attraktiva och profilerade samarbeten med näringslivet till nytta för både studenter och forskare.”

Stephen Hwang, rektor

Fyra personer, tre män och en kvinna, står bakom ståbord och tittar leende in i kameran. Männen håller i varsin penna och ser ut att signera på ett papper. Foto

Stephen Hwang, rektor för Högskolan i Halmstad, Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun, Bo-Gustaf Snygg, ordförande för föreningen Ängelholms akademi och Berit Rosvall kassör i föreningen Ängelholms akademi. Bild: Thomas Rödin

Högskolan har under de senaste åren tecknat ett antal långsiktiga samarbetsavtal med region, kommuner, myndigheter och företag i syfte att exempelvis öka studenternas kontakter med arbetslivet och på olika sätt samarbeta inom forskning och forskarutbildning.

– Högskolan har under många år haft framgångsrika samarbeten med verksamheter inom och i anslutning till Ängelholms kommun, exempelvis inom lärarutbildning och skola samt organisationsutveckling. Genom den nya avsiktsförklaringen utvidgas och fördjupas möjligheterna till samarbete på fler områden, där det är särskilt intressant för Högskolan att skapa attraktiva och profilerade samarbeten med näringslivet till nytta för både studenter och forskare, säger rektor Stephen Hwang.

Bättre möjligheter till högskoleutbildning

För Ängelholms kommun är förhoppningen med avsiktsförklaringen ökade möjligheter att erbjuda Ängelholms kommuninvånare bättre möjlighet till högskoleutbildning, ökade möjligheter att säkerställa kompetensförsörjning i framtiden och ökade möjligheter till samarbeten inom forskning och utveckling till gagn för näringsliv och offentlig verksamhet.

– Det här är ett tillfälle för kommunen att visa på att vi är en möjliggörare för dem som vill vara med och utveckla Ängelholm. Vi har klargjort att vi har gemensamma intressen som kan gagna båda parter. Kommunen har som ambition att det ska finnas högre utbildning i Ängelholm år 2025 och ett fördjupat samarbete är därför ett viktigt steg i den riktningen, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

För Ängelholms kommun och Ängelholms akademi finns en målsättning att det år 2025 ska finnas högskoleutbildningar i Ängelholm vid ett campusområde med förutsättningar för ett attraktivt studentliv, och man ser samarbetet med Högskolan i Halmstad som en av många pusselbitar för att den målsättningen ska kunna förverkligas.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt