Sök

Pris för samverkan och innovation 2021 till tre driftiga cybersäkerhetsexperter

Högskolans pris för samverkan och innovation går i år till Olga Torstensson, Malin Bornhager och Muhammad Ahsan Rasool för deras arbete med digital säkerhet. De har framgångsrikt utvecklat samarbeten mellan akademi, offentlig och privat sektor för att stödja samhället i kampen mot den snabbt ökande IT-brottsligheten.

Olga Torstensson, Malin Bornhager och Muhammad Ahsan Rasool är alla tre universitetsadjunkter och verksamma vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad. De är programansvariga för kandidatprogrammet IT-forensik och informationssäkerhet, samt för magisterprogrammet i nätverksforensik. De driver även Högskolans Ciscoakademi och utbildar olika myndigheter, både svenska och europeiska, inom cybersäkerhet och nätverksteknik.

– Det är jättekul att vårt arbete uppmärksammas! Det ger oss mer energi att fortsätta att samverka med företag och myndigheter. Att få priset är ett kvitto på att det vi som gör är bra för Högskolan, säger Malin Bornhager.

”Det är jättekul att vårt arbete uppmärksammas! Det ger oss mer energi att fortsätta att samverka med företag och myndigheter.”

Malin Bornhager, en av mottagarna av Högskolans pris för samverkan och innovation 2021

Ska stärka samhällsnytta

Priset för samverkan och innovation har delats ut vid Högskolan i Halmstad sedan 2017. Utmärkelsen ges till den person eller grupp av personer som har varit särskilt framgångsrik i – att genom samverkan – utveckla och stärka samhällsnyttan i Högskolans utbildning och forskning.

– Stort grattis till årets pristagare! Ert samarbete med till exempel Polismyndigheten bidrar till ett säkrare samhälle och ger våra studenter bästa tänkbara förutsättningar i sina kommande karriärer, säger Anders Nelson, vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering.

Kollage med porträttbilder på två kvinnor och en man. Foto.

Olga Torstensson, Malin Bornhager och Muhammad Ahsan Rasool har tilldelats årets pris för samverkan och innovation.

– Samverkan med omgivande samhälle är på många sätt en del av Högskolan i Halmstads DNA. Målet är att vara ett av de bästa lärosätena i Sverige på samverkan. Enskilda lärares och forskares ambitioner och ansträngningar inom samverkan skapar värden för samhället och priset för samverkan och innovation är ett sätt för Högskolan att uppmärksamma detta, säger Anders Nelson.

Priset för samverkan och innovation delades ut under Högskolan i Halmstad akademiska högtid den 12 november 2021.

Text: Louise Wandel
Film: Anna-Frida Agardson

Motiveringen till utnämningen

”I dagens samhälle med växande digitala hot driver och utvecklar Malin Bornhager, Olga Torstensson och Muhammad Ahsan Rasool framgångsrikt ett av Högskolans mest populära utbildningsområden inom digital säkerhet. Gränsöverskridande och långsiktiga samarbeten mellan akademi, offentlig och privat sektor är nödvändiga för att hitta gemensamma lösningar för att skydda vårt samhälle. Det är just sådana samarbeten som de tre pristagarna dagligen arbetar med, där Polismyndigheten är en mycket viktig samarbetspartner. Högskolan utvecklar regelbundet skräddarsydd uppdragsutbildning för polisen och undervisar även europeiska polismyndigheter – och andra lärosäten – i cybersäkerhet. I detta arbete är Malin Bornhager, Olga Torstensson och Muhammad Ahsan Rasool drivande.

Årets pristagare samarbetar över ämnesgränser, följer en snabbt föränderlig bransch och utmanar studenter, exempels genom olika tävlingar och ”hackaton”, där studenterna får testa sina kunskaper utanför de vanliga utbildningsramarna.

Malin Bornhager och Olga Torstensson har dessutom byggt upp och driver Högskolans Ciscoakademi, ett världsomspännande samarbete inom nätverk och datakommunikation.”

Om priset för samverkan och innovation

Priset ska uppmärksamma framgångar och insatser som har att göra med nyttiggörande, innovation och samverkan. Priset delas ut till den person eller grupp av personer som har varit särskilt framgångsrik i – att genom samverkan – utveckla och stärka samhällsnyttan i Högskolan i Halmstads utbildning och forskning. Priset har delats ut sedan 2017. Tidigare pristagare är:

  • 2020: Frida Stranne
  • 2019: Gerry Andersson
  • 2018: Karin Weman Josefsson
  • 2017: Hans-Erik Eldemark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt