Sök

Akademisk högtid 2021 – ”Vetenskapen utgör mänsklighetens genom tiderna största kollektiva strävan”

I fredags firade Högskolan i Halmstad akademisk högtid. Den här gången skedde det genom en hel högtidsvecka som både innefattade de nya professorernas installationsföreläsningar och, inte bara en, utan två högtidliga ceremonier. Stämningen var hög både när professorerna fick ta emot caper och diplom och när de nya doktorerna tog klivet över parnassen in i forskargemenskapen.

”I dagens samhällsklimat är det viktigt att främja tankens frihet, kritiskt tänkande och det fria kunskapsutbytet. Där gör Högskolan i Halmstad en stor insats som jag värdesätter väldigt mycket.”

Monica Karlsson, vice ordförande i högskolestyrelsen

Vid årets ceremoni, som var den första sedan år 2019, installerades hela 13 nya professorer och 12 doktorer promoverades. Därtill promoverades en ny hedersdoktor – Bertil Allard – och docenter, excellenta lärare samt kollegor som doktorerat vid andra lärosäten uppmärksammades. Dessutom delades Högskolans pris för samverkan och innovation respektive pedagogiska pris ut, och eftersom den akademiska högtiden ställdes in förra året fick både 2020 och 2021 års pristagare ta emot sitt pris vid årets ceremoni.

– Det känns fantastiskt roligt att få hälsa er välkomna i dag och att vi kan vara här tillsammans. Vi har inte kunnat undgå att vi har levt ett och ett halvt år i skuggan av en pandemi. Jag tycker att det är fantastiskt att Högskolan i Halmstad har kunnat fortsätta att bedriva sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt. Det har varit en betydande och stor insats från all vår personal. Våra studenter har trots de förändrade förutsättningarna – att studera hemifrån till största delen – kämpat på och klarat sina studier i ungefär lika hög grad som tidigare, vilket är fantastiskt, sade rektor Stephen Hwang i sitt inledningstal under fredagens ceremonier.

En person i lång mörk klänning och med en krans på huvud leds över en rund, vit matta av en person i svart frack och krans.

Sofie Lundström, filosofie doktor i hälsa och livsstil inriktning omvårdnad, tar steget över parnassen, eskorterad av promotor Thorsteinn Rögnvaldsson, professor i datavetenskap.

Installationsföreläsningar som sådde kunskap

Ett lärosätes professorer utgör dess akademiska ryggrad. De är de främsta inom sitt ämnesområde, och förväntas därför axla ett stort ansvar. Professorerna ska inspirera och leda sina kollegor och studenter. På så sätt kan de frön av kunskap som såddes vid högtidsveckans installationsföreläsningar komma att skördas i form av framtida visdom.

Årets installationsföreläsningar fyllde två hela dagar och handlade om allt från biogas till digitalt lärande i skolan. Kristina Ziegert, professor och vice ordförande i rekryteringskommittén, ledde deltagarna genom programmet:

– Professorns roll är viktig både inom forskning och utbildning, och inte minst för forskarutbildningen. Den öppnar möjligheten för lärosätets studenter att studera vidare och bli doktor. Genom forskarutbildningen skapas nästa generation lärare och forskare.

”I dag känner jag ödmjukhet inför att jag tillsammans med mina kollegor har en roll att spela i mänsklighetens största kollektiva strävan – vetenskapen.”

Måns Svensson, professor i rättssociologi

Vetenskapen mänsklighetens största gemensamma strävan

Under fredagen hölls två ceremonier. På förmiddagen skedde professorsinstallationen och nya gästprofessorer och adjungerade professorer samt nya docenter uppmärksammades.

Professorernas tal hölls av Måns Svensson, professor i rättssociologi, som framhöll hur Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, har pekat på att vetenskapen utgör mänsklighetens genom tiderna största kollektiva strävan:

– Det handlar om en strävan mot att bättre förstå den värld vi lever i. I dag känner jag ödmjukhet inför att jag tillsammans med mina kollegor har en roll att spela i mänsklighetens största kollektiva strävan – vetenskapen.

En person iförd blå cape.

Professorernas tal hölls av Måns Svensson, professor i rättssociologi.

På eftermiddagen genomfördes doktorspromotionen. Dessutom uppmärksammades doktorer som är verksamma vid Högskolan men som har disputerat vid annat lärosäte, samt excellenta lärare. Därtill delades två priser ut. Högskolans pris för samverkan och innovation år 2021 tilldelades Olga Torstensson, Malin Bornhager och Muhammad Ahsan Rasool för deras arbete med digital säkerhet. De är alla tre universitetsadjunkter och verksamma vid Akademin för informationsteknologi. De är programansvariga för kandidatprogrammet IT-forensik och informationssäkerhet, samt för magisterprogrammet i nätverksforensik. De driver även Högskolans Ciscoakademi och utbildar olika myndigheter, både svenska och europeiska, inom cybersäkerhet och nätverksteknik.

Årets pedagogiska pris tilldelades Hans Löfgren, universitetslektor i maskinteknik vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet. Hans Löfgren är en mycket omtyckt lärare som brinner för sitt ämne och som alltid försäkrar sig om att studenterna ska förstå innehållet i undervisningen. Han uppmanar till nyfikenhet och till att ställa frågor.

En person i skjorta och jeans håller upp en blombukett i luften i en segergest.

Årets pedagogiska pris tilldelades Hans Löfgren, universitetslektor i maskinteknik vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

”Vem vill inte säga att en har förändrat världen?”

Också Högskolans styrelse, som under fredagen representerades av vice ordförande Monica Karlsson, ville lyckönska såväl Högskolan som dem som uppmärksammades under ceremonierna och andra som bidrar till lärosätets framgångar.

– Det här är ett fantastiskt tillfälle att hylla kunskap, bildning, innovation och samhällsutveckling. Vi ser en ström av desinformation och osanningar som sprids i samhället i dag, och då tycker jag att det är väldigt viktigt att en får jobba med vetenskaplig grund. I dagens samhällsklimat är det viktigt att främja tankens frihet, kritiskt tänkande och det fria kunskapsutbytet. Där gör Högskolan i Halmstad en stor insats som jag värdesätter väldigt mycket, sade Monica Karlsson i högskolestyrelsens tal.

En person i en talarstol.

Studenternas tal hölls av studentkårens ordförande Johanna Sjögren Eliasson.

Även i studenternas tal, som traditionsenligt hölls av studentkårens ordförande, som detta läsår heter Johanna Sjögren Eliasson, stod forskningen som drivkraft för en positiv samhällsutveckling i fokus.

– Forskare är superhjältar som räddar världen och leder nästa generation till en trygg framtid. Det är nu du tar nästa kliv i din resa för att göra avtryck på världen och den verklighet vi lever i. Det är nu du har större påverkan och kan bidra till en förändrad värld och skapa förutsättningar för nästa generation och många generationer framöver. Det är nu du blir någons förebild. Någons hjälte. Det är nu du leder nästa generation in i kunskapens värld. Men det är också nu du har ett ansvar. Ett ansvar att dela med dig av den nya kunskap du finner, så att vår värld kan utvecklas, förändras och stå stark mot de utmaningar som vi står inför. För vem vill inte säga att den har förändrat världen? frågade hon de nya professorerna, doktorerna och docenterna.

Text: Christa Amnell
Bild: Dan Bergmark och Ida Fridvall

Publicerad

kontakt

Dela