Sök

Design för lärande i ett förändrat utbildningslandskap

I fredags, den 19 november, hölls Högskolan i Halmstads interna högskolepedagogiska konferens, den fjärde i ordningen. Konferensen genomfördes digitalt och huvudtemat var övergången till distansundervisning i samband med covid-pandemin.

”De digitala verktygen är ingen allmän frälsare. Vi ska använda dem för att hjälpa studenterna utan att bländas av verktygen.”

Stephen Hwang, rektor

Det förändrade utbildningslandskapet som syns i spåren av pandemin diskuterades under konferensen. Under 2020 ställdes undervisningen om till att vara helt digital på lärosäten runt om i världen, vilket innebar stora utmaningar, men också nya möjligheter för lärande och undervisning.

Ung blond kvinna med röd tröja tittar rakt in i kameran

Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS) menar att kårerna självklart vill att lärarna ska ha kompetens för att undervisa digitalt och att upplevelsen är att akademierna i landet har löst det på väldigt olika sätt. Hon menar också att det mesta har löst sig rent tekniskt, men att själva pedagogiken via de digitala verktygen har varit en utmaning för många lärare. Bild: Maria Cruseman

Konferensen hade tre underteman som samtliga har betydelse för det förändrade utbildningslandskapet: social närvaro i digital undervisning, teknik vs pedagogik vid digital examination och innovativa ansatser till blended learning.

Viktiga erfarenheter

Rektor Stephen Hwang inledde dagen med att säga hur viktig den högskolepedagogiska konferensen är för att kunna dela erfarenheter av det som alla medarbetare har lärt sig under pandemin.

– Vi ska se de digitala verktygen som ett komplement till den pedagogiska skicklighet som våra lärare har, sade Stephen Hwang, och menade att det är viktigt att lärarna funderar över hur man kan fördela sin lärartid med hjälp av digitala hjälpmedel och att fokus alltid ska vara hur studenterna får bäst hjälp:

– De digitala verktygen är ingen allmän frälsare. Vi ska använda dem för att hjälpa studenterna utan att bländas av verktygen.

Högre utbildning med digitala verktyg efter pandemin

Professor Stefan Hrastinksi var dagens första huvudtalare. Han är professor vid Enheten för digitalt lärande vid KTH. Enheten bedriver forskning och utveckling, samt utbildning och handledning om hur digitala verktyg kan stödja utbildning och lärande. Han har bland annat varit redaktör för böckerna Digitalisering av högre utbildning och Designing courses with digital technologies: Insights and examples from higher education.

Stefan Hrastinski pratade om hur det har blivit mycket envägskommunikation via till exempel Zoom under pandemin, där studenterna inte agerar tillsammans med läraren, kurskamraterna eller kursmaterialet. Han slår fast att den hybrida formen av undervisning, där studenterna kan välja om de deltar online eller i klassrummet, är här för att stanna och att det ställer krav på att läraren kan ge alla lika stor möjlighet att kommunicera.

– Kommunikationen med studenterna kan bli mer asynkron när man kommunicerar digitalt och det har fördelen att studenten till exempel får tid att reflektera över en text, vilket kan ge mer djup, som inte går att få via direktkommunikation, konstaterade Stefan Hrastinski.

Han lyfter dock också det faktum att det blir fler avhopp i kurser som är helt flexibla vad gäller fysisk närvaro och att det finns en risk för att det blir mycket ren överföring.

Forskning tillsammans med studenterna

Pernilla Nilsson, Pernilla Granklint Enochson och Mattias Rundberg, samtliga verksamma vid Högskolan i Halmstad, presenterade sitt gemensamma arbete ”Använda didaktiska och digitala verktyg för att fånga lärarstudenters professionella utveckling”.

Projektet är pågående och handlar om att forska tillsammans med studenterna. Författarna vill ta reda på hur de didaktiska verktygen upplevs av studenterna. De aktuella verktygen är Content representation, Storyline, videoinspelade lektioner under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Lesson observation tool ( LOT).

Målet är att studenterna ska bli involverade i forskningen, något som är jätteviktigt, enligt Pernilla Nilsson, Pernilla Granklint Enochson och Mattias Rundberg, eftersom målet är att studenterna ska få med sig didaktiska verktyg som de kan använda när de blir färdiga lärare. De här verktygen har inte testats tillsammans tidigare och testas nu i flera länder parallellt med arbetet som gruppen gör på Högskolan i Halmstad.

”We can’t go back to normal – this is normal now”

Martin Cooney, universitetslektor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, inledde sin presentation med orden ”We can’t go back to normal – this is normal now”.

– Vi är tillbaka från pandemin nu, men det handlar inte om att ”gå tillbaka till det normala", sade Martin Cooney. Det vi har lärt oss om digitalisering kommer vi att fortsätta att utveckla.

Martin Cooney berättade om en undersökning som är gjord på Högskolan där en fråga har gått ut till lärare på Högskolans samtliga fyra akademier om de har sett och använt sig av robotar eller ”extended reality” i samband med undervisningen under pandemin. De inkomna svaren visade att många lärare inte vet vilka tekniska resurser som Högskolan erbjuder. Svaren visade samtidigt att nästan alla lärare har använt sig av olika hybrida lösningar i undervisningen.

Mer genomtänkt undervisning när den sker digitalt

Uppfattningen att det som vi ser nu är det nya normala, delar Martin Cooney med Jo Smedley, gästprofessor vid vid Akademin för lärande, humaniora och samhället på Högskolan i Halmstad. Hon tog i sitt rundabordssamtal, med titeln ”Blended learning: the secret’s in the mix”, avstamp i den stora omställningen i samband med att pandemin bröt ut. Undervisningen gick över till att vara helt digital och det har varit en stor omställning, men också något som har lett till kreativa undervisningslösningar med hjälp av digital teknik.

Jo Smedley talade om hur blended learning är här för att stanna och då menar hon en blandning mellan undervisning i klassrum, online och via mobil.

En av rösterna i rundbordssamtalet sade att arbetet online med studenterna gjorde att studenterna verkligen kunde se hur han som lärare arbetar i texterna och att det förde alla närmare själva texten. Under samtalet kom det också fram exempel på många verktyg och arbetssätt som lärarna vill behålla i framtiden.

Jo Smedley talade om möjligheten till ett sömlöst lärande med hjälp av de hybrida lösningar som har använts under pandemin. Jo Smedley initierade en övning där deltagarna på Zoom-konferensen fick skriva direkt på skärmen med hjälp av verktyget Annotate i Zoom. Under övningen kom kommentarer som att ”Jag känner mig mer genomtänkt i min undervisning efter att ha varit tvungen att jobba helt digitalt”. Jo Smedley bekräftar också bilden av att en del studenter har lättare för att uttrycka sig via till exempel en chatt.

Lärarna ska ha kompetens att undervisa digitalt

Dagen avslutades med ett samtal mellan Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS) och talesperson för studenter och doktorander vid svenska lärosäten, och moderatorn för konferensen, Rebecca Sellergren.

– Vi vill att de som undervisar ska ha kompetens att undervisa digitalt. Vi upplever att akademierna har löst det mesta tekniskt rätt bra, men att informationen om hur lösningarna ser ut inte har varit så bra. Studenterna har haft många frågor. Det rent pedagogiska som online-undervisning innebär har också varit en utmaning för många lärare, menade Linn Svärd.

Det positiva som pandemin har fört med sig, menar Linn Svärd, är att övergången till det digitala är här för att stanna. Hon tror att det gör att högre utbildning blir mer tillgänglig. Hon anser också att till exempel informationsmaterial om studieteknik, borde kunna göras som ett gemensamt digitalt material för alla lärosäten. Framför allt hopppas Linn Svärd att alla lärosäten rustar sig genom att arbeta med hur pedagogiken ska se ut i framtiden, oavsett om undervisningen sker digitalt eller i fysiska klassrum.

Kvinna som ser glad ut står inomhus och lutar sig mot en hög med böcker

Jeanette Sjöberg, funktionsansvarig på Högskolepedagogiskt centrum, menar att det är mycket viktigt att fortsätta dela erfarenheter av en digitaliserad undervisning. Bild: Jenny Högström

Lusten att lära av varandra

Högskolepedagogiskt centrum (HPC) vid Högskolan i Halmstad arrangerade konferensen.

– Idén med temat var att kunna fånga lärarnas erfarenheter för att se hur vi tar med oss detta vidare och vi är väldigt nöjda med resultatet av dagens konferens, sade Jeanette Sjöberg, funktionsansvarig på HPC, efter konferensen, och fortsätter:

– Här finns mycket jobb att göra kring fortsatt digitalisering och att det var tydligt under dagen att vi inte får nagga mer i kanten på lärarnas tid med studenterna.

Text: Jenny Högström

Konferensens paperpresentationer

  • ”Att använda didaktiska och digitala verktyg för att ’fånga’ lärarstudenters professionella utveckling” – Pernilla Nilsson, Pernilla Granklint Enochson och Mattias Rundberg
  • ”Ett hållbart blended learning-koncept” – Jeanette Sjöberg och Patrik Lilja Skånberg
  • ”Adaption to Online Teaching and Lessons learned in Technological Courses” – Fernando Alonzo och Kevin Hernandez Diaz
  • ”Dialog som didaktisk form i en digital tid” – Carin Staland Nyland
  •  ”Blended learning: the secret's in the mix” – Jo Smedley
  • ”Verktyg för kollaborativ undervisning” – Susanne Lindberg
  • ”The New World of Teaching – our teacher’s thoughts” – Martin Cooney
  • Pecha Kucha: ”There are no stupid questions” – Mark Dougherty
  • Pecha Kucha: ”Welcome to HAIR lab – you probably don't want to ask for your haircut here!” – Martin Cooney

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt