Sök

Pernilla Nilsson blir ny huvud­sekreterare för utbildnings­vetenskap på Vetenskapsrådet

Högskolans prorektor Pernilla Nilsson har utsetts till ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap på Vetenskapsrådet och lämnar därmed sitt uppdrag som prorektor på Högskolan i Halmstad den 31 mars. En ny prorektor kommer att utses av högskolestyrelsen.

”Jag har trivts väldigt bra som prorektor på Högskolan i Halmstad men detta är en livschans som jag inte kan missa.”

Pernilla Nilsson, prorektor

– Jag har trivts väldigt bra som prorektor på Högskolan i Halmstad men detta är en livschans som jag inte kan missa. Det som är bra är att jag är kvar på Högskolan och kan fortsätta att arbeta med mina doktorander och forskarskolor men även med forskningsprogrammet ”Lärande i det digitala samhället” som vi ansökte om i november. Under mina år som prorektor har jag inte kunnat ägna så mycket tid åt forskning, men hela min tjänst kommer nu att handla om att utveckla och främja utbildningsvetenskaplig forskning, säger Pernilla Nilsson.

Central roll

Pernilla Nilsson utses till huvudsekreterare för utbildningsvetenskap, vilket innebär att arbeta med Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och ansvara för hanteringen av ärenden som behandlas där. Huvudsekreteraren har en central roll i beredning av forskningspolitisk karaktär och i utformningen av myndighetens forskningspolitiska rapporter. Vetenskapsrådet har fem huvudsekreterare som är aktiva forskare med hög vetenskaplig kompetens, och som regel är anställda på Vetenskapsrådet på deltid i högst sex år.

Som huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vill Pernilla Nilsson bidra till att stärka och utveckla utbildningsvetenskaplig forskning, inte minst genom samverkan med omgivande samhälle, men också genom att arbeta med internationalisering.

Porträttbild av leende kvinna med lockigt mörkblont hår. Foto.

– Jag är mycket nöjd med rekryteringen och ser fram emot vårt samarbete. Pernilla har mycket goda forskningsmeriter, stor erfarenhet som forskningsledare och har dessutom haft viktiga ledningsuppdrag och är genuint intresserad av kvalitetsfrågor. Hon kommer att bli en viktig person för Vetenskapsrådet och för det utbildningsvetenskapliga området, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.

Efterträdare utses av högskolestyrelsen

Pernilla Nilsson påbörjar sitt nya uppdrag som huvudsekreterare den 1 februari 2022, till att börja med på 40 procent. När hon avgår som prorektor utökas uppdraget till 60 procent. Frågan om att utse hennes efterträdare som prorektor kommer att tas upp i högskolestyrelsen vid mötet i februari.

– Vi kommer naturligtvis att sakna Pernilla som prorektor. Hon har gjort ett fantastiskt jobb, i synnerhet med kvalitetssystemet. Samtidigt är vi väldigt glada och stolta över att hon har fått ett så prestigefyllt uppdrag, vilket är ett viktigt erkännande av den forskning som Pernilla bedriver. Det kommer också på sikt att kunna vara värdefullt för Högskolan i Halmstad att synas i de sammanhang där Pernilla kommer att finnas i sitt nya uppdrag, säger Högskolans rektor Stephen Hwang.

Ledande roll i kvalitetsarbetet

Pernilla Nilsson har varit prorektor med särskilt ansvar för utbildning i drygt tre år. Åren 2013–2018 var hon vicerektor med samma ansvarsområde, och sedan 2013 har hon varit ordförande för Högskolans kvalitetsråd. I dessa roller har hon bland annat lett arbetet med att bygga upp Högskolans kvalitetssäkringssystem för utbildning, forskarutbildning och forskning, samt initierat och utvecklat Högskolepedagogiskt centrum (HPC) och Studieverkstaden.

– Vi har verkligen gjort en fantastisk resa på lärosätet med att bygga upp och implementera alla de processer som ingår i kvalitetssystemet. I detta arbete har jag haft förmånen att arbeta med kunniga och engagerade medarbetare och studenter. Det är med stolthet som jag ser tillbaka på dessa år, samtidigt som det finns mycket kvar att göra. Mitt stora intresse för kvalitetsfrågor hoppas jag kan vara en tillgång även för Vetenskapsrådets verksamhet, säger Pernilla Nilsson.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt