Sök

Ny nationell forskarskola inom hälsoinnovation

En ny forskarskola inom hälsoinnovation beviljas 25,9 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Samtidigt investerar de medverkande lärosätena och samverkanspartnerna cirka 80 miljoner kronor. Forskarskolan koordineras av Högskolan i Halmstad och är ett samarbete mellan sju svenska lärosäten, näringslivet, regioner och kommuner. Målet är att bygga ett framgångsrikt innovationsekosystem som kan dra nytta av och främja digitaliseringen inom hälso- och sjukvården.

”Företagsforskarskolan kommer att ta sig an intressanta, svåra och multidisciplinära frågeställningar av stort samhällsintresse som innebär en potentiellt stor nytta för den allmänna hälsovården. Här finns en bred samverkan med såväl näringsliv som offentlig sektor, vilket bäddar för ett bra resultat.”

Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen

Forskarskolan kommer att spela en central roll för att etablera ett innovationsekosystem som sammanför många partner och konkretiserar idéer i form av doktorandprojekt. Forskarskolan blir en samverkande helhet där samtliga deltagande organisationer kommer att kunna dra nytta av den erfarenhet, kompetens och expertis som varje partner tillför. Den kommer också att leda till att partnerna tillsammans kan utveckla innovation och ny kunskap kring samhällsutmaningar som bör hanteras i samverkan mellan flera aktörer.

– Företagsforskarskolan kommer att ta sig an intressanta, svåra och multidisciplinära frågeställningar av stort samhällsintresse som innebär en potentiellt stor nytta för den allmänna hälsovården. Här finns en bred samverkan med såväl näringsliv som offentlig sektor, vilket bäddar för ett bra resultat, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Samverkan mellan lärosäten, näringsliv, regioner och kommuner

Forskarskolan är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola, Jönköping University, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst samt näringsliv, regioner och kommuner runt om i Sverige. Forskarskolan startar i mars år 2022 och doktoranderna kommer att antas under hösten samma år, med en andra antagningsomgång planerad till år 2024.

– Genom doktorandprojekten kommer forskarskolan att bidra med innovationer, ny kunskap och färdigheter kopplat till digital innovation inom hälso- och sjukvården. Dessutom kommer svenska företag och offentliga organisationer att få tillgång till personer med spetskompetens som kan arbeta med innovationsprocessen utifrån exempelvis behovsorientering, teknisk design och utveckling, implementering och utvärdering från olika perspektiv, säger Petra Svedberg, professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad och forskningsledare för forskarskolan.

Högskolans fokusområde Hälsoinnovation

Arbetet med att utveckla nätverket mellan lärosätena och övriga partner samt att ta fram ansökan om finansiering för forskarskolan har skett under två år under ledning av Högskolan i Halmstads fokusområde Hälsoinnovation.

– Det har varit spännande och otroligt lärorikt att arbeta med ansökningsprocessen. Vi är många som har lagt ner mycket tid och engagemang för att föra det här i hamn. För det är jag mycket tacksam, speciellt med tanke på att arbetet till största delen har skett under tiden som vi har haft alla de begränsningar för samverkan som pandemin har medfört. För Högskolan i Halmstad innebär forskarskolan att vi nu får en möjlighet till profilering av forskarutbildning i relation till den forskning och samverkan som sker inom fokusområde Hälsoinnovation, säger Jens Nygren, professor i hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad och programchef för fokusområdet Hälsoinnovation.

Text: Christa Amnell
Bild: iStock

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt

  • Petra Svedberg

  • Professor i omvårdnad och forskningsledare för forskarskolan

  • Jens Nygren

  • Professor i hälsoinnovation och programchef för fokusområdet Hälsoinnovation