Sök

Malin Hallén blir ny vicerektor med ansvar för utbildning, kvalitet och hållbarhet

Malin Hallén, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap – och nu ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden – blir ny vicerektor med ansvar för utbildning, kvalitet och hållbarhet från den 1 april.

”Min ambition är att kunna bidra till lärosätets fortsatta utveckling utifrån den erfarenhet jag har från olika roller och uppdrag som jag har haft.”

Malin Hallén

Porträtt på person som tittar in i kameran. I bakgrunden anas en korridor med gröna växter. Foto.

– Jag är mycket glad att Malin Hallén blir ny vicerektor, hon kommer att bli ett värdefullt tillskott till högskoleledningen. Hon har gedigen kunskap om utbildning och kvalitetsfrågor genom sitt uppdrag som ordförande för forsknings- och utbildningsnämnden (FUN), vilket betyder mycket för hennes nya uppdrag, säger rektor Stephen Hwang.

Malin Halléns koppling till Högskolan i Halmstad sträcker sig långt tillbaka i tiden då hon har haft flera olika anställningar och uppdrag under de senaste 25 åren. I dag undervisar hon på programmet Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa samtidigt som hon är aktiv i flera forskningsprojekt.

Lång erfarenhet

– Det känns både roligt och spännande att gå in i denna roll samtidigt som det är en stor utmaning. Uppdraget innebär ett stort ansvar för komplexa frågor som man måste vara ödmjuk inför. Min ambition är att kunna bidra till lärosätets fortsatta utveckling utifrån den erfarenhet jag har från olika roller och uppdrag som jag har haft, säger Malin Hallén.

Malin Hallén är i dag ordförande i Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd, ett uppdrag som hon avslutar i samband med att hon blir vicerektor. FUN:s vice ordförande, Marie Mattsson, blir tillförordnad ordförande mandatperioden ut, det vill säga den 31 juli 2022. Val av ledamöter till FUN sker senare i vår.

Treårigt uppdrag

Uppdraget som vicerektor är treårigt med möjlig förlängning och omfattar cirka 60 procent av en heltidsanställning. Utöver detta kommer Malin Hallén att fortsätta att undervisa och delta i de forskningsprojekt hon sedan tidigare är involverad i.

– Jag ser det som väldigt viktigt i uppdraget som vicerektor att även fortsättningsvis vara aktiv i undervisning och forskning och att ha en fot kvar i kärnverksamheten. Tack vare tidigare erfarenheter som bland annat chef och programansvarig, har jag värdefulla insikter om hur olika beslut påverkar kärnverksamheten.

En ytterligare förändring i högskoleledningen är att Anders Nelson, vicerektor med ansvar för samverkan, innovation och internationalisering, blir tillförordnad prorektor från den 1 april till dess att ny ordinarie prorektor utses. Prorektor Pernilla Nilsson har fått nytt uppdrag som huvudsekreterare i Vetenskapsrådet från den 1 april. Anders Nelson behåller som tillförordnad prorektor sina nuvarande ansvarsområden.

Text: Helena Bengtsson
Bild: Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt