Sök

Susanna Öhman till hörande som rektorskandidat

En kandidat går till hörande efter rekryteringsgruppens arbete med urval och intervjuer. Professor Susanna Öhman, verksam vid Mittuniversitetet och tidigare akademichef på Akademin för lärande, humaniora och samhälle på Högskolan i Halmstad, är nu den enda kandidat som är kvar i processen.

”Vi har en mycket kvalificerad slutkandidat som på ett utmärkt sätt svarar upp mot vår kravprofil.”

Harald Castler, ordförande i högskolestyrelsen

Blå himmel med toppen av svartpelare med Högskolans logotyp samt två byggnader i förgrunden. Foto.

Totalt inkom elva ansökningar till uppdraget som rektor, varav en sen ansökan som har accepterats. Utöver detta har rekryteringsföretaget Source tagit emot flera intresseanmälningar och även själv bedrivit ett aktivt sökarbete. Efter intervjuer, tester och referenstagning var rekryteringsgruppen redo att låta två slutkandidater gå vidare till hörande, varav en var Susanna Öhman. Den andra slutkandidaten drog i det läget tillbaka sin ansökan, och därmed går Susanna Öhman ensam vidare till hörande.

– Rekryteringsgruppen hade två bra slutkandidater och var överens om att båda skulle gå vidare till hörande. När nu en av slutkandidaterna har valt att hoppa av processen har vi fortfarande en mycket kvalificerad slutkandidat i Susanna Öhman, som på ett utmärkt sätt svarar upp mot vår kravprofil, säger ordförande Harald Castler.

Susanna Öhman är professor i sociologi och har under större delen av sin akademiska karriär varit verksam vid Mittuniversitetet, där hon i dag är forskningsföreståndare för forskningscentrumet RCR, Risk and Crisis Research Centre, och proprefekt vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Hon känner väl till Högskolan i Halmstad från sin tid som akademichef vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle 2018–2020.

Hon har tidigare varit bland annat prorektor, dekan, ordförande i fakultetsnämnd, prefekt och avdelningschef vid Mittuniversitetet. Susanna Öhman har också haft olika externa ledningsuppdrag, som till exempel ledamot i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskningsgrupp för utvärdering av kvalitetssystemet vid Örebro universitet, medlem i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) arbetsgrupp för flyktingfrågor inom högre utbildning samt ledamot i strategisk grupp för jämställdhetsintegrering i högre utbildning vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Hörande med medarbetare och studenter

Hörandet av Susanna Öhman kommer att ske den 9 maj, med en hörandegrupp för lärare, en för övrig personal och en för studenter. Representanterna för lärare har utsetts av akademichefer och de fackliga organisationerna, övrig personal av högskoledirektör och studenter av studentkåren. Alla studenter och medarbetare är välkomna att föra fram sina synpunkter och frågeställningar till sina representanter i respektive hörandegrupp.

Efter hörandet kommer de olika hörandegrupperna att lämna var sitt skriftligt yttrande till rekryteringsgruppen. Vid sitt möte den 16 maj kommer rekryteringsgruppen att besluta om den ska föreslå högskolestyrelsen att Susanna Öhman blir ny rektor. Högskolestyrelsen beslutar i sin tur vid sitt sammanträde den 9 juni om vem den ska föreslå regeringen att utse till ny rektor. Det är regeringen som fattar beslut om och utnämner rektorer.

Text: Selma Sedelius

Lärare representeras av (listan uppdateras):

 • Charlotte Olsson (Akademin för företagande, innovation och hållbarhet, FIH)
 • Linette Törnkvist (Akademin för hälsa och välfärd, HOV)
 • Jens Nygren (HOV)
 • Veronica Gaspes (Akademin för informationsteknologi, ITE)
 • Eren Aksoy (ITE)
 • Kalle Jonasson (Akademin för lärande, humaniora och samhälle, LHS)
 • Sara Svensson (LHS)
 • Rickard Melkersson (Saco-S)

Övrig personal representeras av (listan uppdateras):

 • Lena Lundén (kommunikation)
 • Linda Emanuelsson (biblioteket/utbildningsstöd)
 • Jenny Söderberg (HR)
 • Gunilla de Vries Lindestam (högskolekansliet)
 • Martin Lidén (ekonomiavdelningen)
 • Anna-Maria Mårtensson (högskolekansliet)
 • Anders Sanell (utbildningsstöd)
 • Jennie Wagnemark (Akademin för företagande, innovation och hållbarhet)
 • Sara Tuvesson (Saco-S)
 • Stefan Hallstedt (OFR)

Publicerad

kontakt

 • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt