Sök

Högskolan i ett lärosätesdelat doktorandprojekt

I doktorandprogrammet Split-Site samarbetar Högskolan i Halmstad och University of Portsmouth i Storbritannien. Doktoranderna delar sin tid mellan och har handledare vid båda lärosätena. Split-Site PhD Programme har tre doktorander, varav en från Högskolan i Halmstad.

”Doktoranderna får en unik erfarenhet. De drar nytta av expertis i form av handledare i både Sverige och Storbritannien och får undervisningserfarenhet i båda länderna.”

Helen Fuchs, avdelningschef och handledare

Split-Site PhD Programme startade förra hösten och omfattar totalt tre doktorander – två historiker och en statsvetare. De är antagna vid University of Portsmouth i Storbritannien och har den unika möjligheten att forskarutbilda sig och undervisa i både Storbritannien och Sverige. Vid Högskolan i Halmstad är samarbetspartnern Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS).

En grupp personer, tre kvinnor och fyra män, tittar in i kameran. Bakgrunden är en korridor. Foto

Jens Lerbom, Helen Fuchs, Tomas Nilson och Sara Svensson är alla handledare inom Split-Site PhD Programme. Olov Andreasson är utredare, och Daisy Turnbull och Oscar Karlsson är båda doktorander.

Idén om ett samarbete mellan de två lärosätena uppstod när Tomas Nilson, universitetslektor i historia vid LHS, och Brad Beaven, professor i social- och kulturhistoria vid University of Portsmouth, arbetade tillsammans i ett forskningsprojekt inom historia under några år. I diskussioner om forskning mer allmänt fann de tydliga synergier i respektive lärosätes forskningsstyrkor.

– Portsmouth och Halmstad har båda styrkor inom historia, politik och internationella relationer, sociologi, litteratur och utbildning. Dessa överlappande forskningsstyrkor gav en perfekt grund för att starta ett doktorandprogram på delad plats, konstaterade Brad Beaven när han var på besök i Halmstad i våras.

Utmanande och utvecklande resa

Oscar Karlsson är anställd på Högskolan i Halmstad och en av doktoranderna i Split-Site PhD Programme. Han är historiker och skriver en avhandling om fängelser under 1800-talet med anknytning till kust- och hamnstäder, specifikt Portsmouth och Sveriges västkust. Just nu har Oscar Karlssons avhandlingsprojekt arbetsnamnet ”Black Holes and Troll Hills”.

En ung man tittar in i kameran. Foto

Oscar Karlsson är en av doktoranderna i Split-Site PhD Programme. Han är historiker och skriver en avhandling om fängelser under 1800-talet med anknytning till kust- och hamnstäder.

En av fördelarna med att bedriva forskarstudier vid två lärosäten är, enligt Oscar Karlsson, erfarenheten som det ger att få undervisa både i Sverige och i Storbritannien. Vissa utmaningar följer dock med den dubbla kopplingen, medger han.

– I början var det jobbigt att skriva en engelsk avhandling, som i sig är annorlunda än en svensk avhandling. Det har även varit en utmaning att lära sig Storbritanniens system när det gäller arkiv, men det är något som jag utvecklats väldigt mycket på, säger Oscar Karlsson.

Kreativt utbyte

Split-Site-samarbetet innebär möjligheter att diskutera och utveckla nya typer av undervisningsformer, till exempel att undervisa på varandras kurser via Zoom och att skapa möten mellan brittiska och svenska studenter i digitala undervisningssituationer. En annan möjlighet är gemensamma forskningsprojekt.

– Doktoranderna får en unik erfarenhet. De drar nytta av expertis i form av handledare i både Sverige och Storbritannien och får undervisningserfarenhet i båda länderna, säger Helen Fuchs, avdelningschef för humaniora och samhälle vid LHS och en av fyra handledare vid Högskolan i Halmstad inom Split-Site. Hon fortsätter:

– Detta är ett exempel på hur kontakter mellan enskilda forskare och lärare kan utvecklas till att involvera många fler, på ett kreativt och utvecklande sätt. Att få inblick i ett annat lands forskarutbildning är mycket givande, och att få följa tre doktorander med spännande projekt är jätteroligt.

Daisy Turnbull från Storbritannien är en av de tre doktoranderna. Hon kom till Sverige i slutet av september och ska tillbringa ungefär ett halvår i Halmstad för att bedriva forskarstudier. Hon är mycket positiv till Split-Site-samarbetet.

En ung kvinna tittar in i kameran och ler. Foto

Daisy Turnbull är doktorand vid University of Portsmouth. Just nu bor hon i Halmstad för att bedriva forskarstudier.

– Det är en fantastisk möjlighet att länka samman olika forskningsområden. Jag får inblick inte bara i mitt eget område, som är kustkultur, utan också i andra områden. Dessutom kan jag jämföra hur man jobbar inom akademin i Sverige och Storbritannien, vilket är väldigt intressant, säger Daisy Turnbull, vars doktorandprojekt handlar om skeppsvrak.

– Ja, det heter Shipwreck shores; wrecking and coastal cultures of Britain and Sweden 1700–1850, och här passar det så bra att jämföra Portsmouth och Halmstad!

Split-sites tredje doktorand heter Dimitra Kiousi. Hon kommer från Storbritannien och hennes avhandlingsprojekt, UK-Scandinavian Networks of Non-State Actors: The Impact of Brexit, handlar om Brexit.

Text: Hanna Liljegren och Lena Lundén
Bild: Ida Fridvall

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt