Sök

Årets båda vinnare av Högskolans samverkanspris brinner för samverkan och nyttiggörande

Samverkan och innovation är ledstjärnor för Högskolan i Halmstad. För att särskilt uppmärksamma framgångar och insatser som har med nyttiggörande, innovation och samverkan att göra, delas årligen ett pris ut till den person eller grupp av personer på lärosätet som särskilt har utmärkt sig inom området.

2022 år pristagare är Staffan Enting, vd för Högskolans bolag HH Innovation AB, och Jan Karlsson, universitetslektor i pedagogik vid Akademin för hälsa och välfärd. Även om de båda har arbetat tillsammans med samverkan i flera projekt, är det för sina individuella insatser som de får årets pris.

"Jag blev väldigt glad när jag hörde att jag hade fått utmärkelsen. Inte minst för att jag ser hur de här frågorna, och vikten av samverkan med omgivande samhälle, har fått större vikt och acceptans i den akademiska världen de senaste åren."

Jan Karlsson, en av mottagarna av Högskolans pris för samverkan och innovation 2022

Två leende män i kostym. Foto.

Staffan Enting, vd för Högskolans bolag HH Innovation AB, och Jan Karlsson, universitetslektor i pedagogik.

Synliggöra humaniora och samhällsvetenskap

Staffan Enting brinner för nyttiggörande av forskning inom Högskolans alla forskningsområden och i motiveringen till att han får årets pris, lyfts särskilt hans engagemang för att synliggöra nyttiggörande avseende humaniora och samhällsvetenskap. Resultatet av denna samverkan har uppmärksammats nationellt av bland annat Vinnova och Svenskt Näringsliv.

– Det är så klart kul, men egentligen är det inga konstigheter, menar Staffan Enting och berättar att han aldrig har träffat en forskare som inte har potential för nyttiggörande av sin forskning. Vad vi har gjort, är att se över modeller som är framtagna för nyttiggörande inom den tekniska sfären och anpassa dem för fler ämnesområden. Han fortsätter:

– Ett annat framgångsrecept för samverkan är att finnas där forskarna är, de är ju våra kunder.

Staffan Enting återkommer hela tiden till att hans jobb handlar om att lyfta andra:

– Det är inte jag som är i centrum, priset till trots, även om jag är glad och stolt över utnämningen.

Staffan Enting har bland annat tillsammans med Timo Lagerbjelke från HH Innovation genomfört en workshop med Linnea Gustafsson, språkforskare vid Högskolan i Halmstad. Syftet var att säkerställa att Linneas forskning inom forensisk lingvistik planerades med fokus på resultatets användningsområden, samt att identifiera rätt samarbetspartner och intressenter.

Samverkan handlar om att vara relevant

Årets andra pristagare, Jan Karlsson, har i sin forskning inriktat sig på samverkan mellan lärosäten och omgivande samhälle och näringslivet. På Högskolan har Jan Karlsson arbetat med samverkan inom ramen för olika uppdragsutbildningar, och i motiveringen till priset framhålls särskilt hans engagemang i utvecklandet av coachningsprogrammet för ledningsgrupper inom ramen för ESF-projektet Kompa Halland som Högskolan driver i samverkan med TEK Kompetens. Jan Karlsson har här också samarbetat med Jan Winroth från Högskolan Väst.

– Jag blev väldigt glad när jag hörde att jag hade fått utmärkelsen. Inte minst för att jag ser hur de här frågorna, och vikten av samverkan med omgivande samhälle, har fått större vikt och acceptans i den akademiska världen de senaste åren, säger Jan Karlsson, och fortsätter:

– Samverkan handlar om att vara relevant och det är viktigt att skapa nätverk utanför Högskolan, för att kunna möta organisationers kompetensbehov.

Som framgångsfaktorer i arbetet med ledarskapsutveckling och förändringsarbete, framhäver Jan Karlsson vikten av dialogformer med företag och organisationer i kombination med bra pedagogiska verktyg, som bygger på arbetsintegrerat lärande. Att lärandet får utvecklas över tid, vilket det just fick göra i coachningsprogrammet, är också viktigt.

Förändringshastigheten vad gäller behov av nya kompetenser har ökat de senaste åren, och inte minst har pandemin skyndat på den tekniska utvecklingen. Allt fler behöver fylla på sin kompetens och här, menar Jan Karlsson, kan Högskolan fylla en viktig roll.

Motivering

Staffan Enting är vd för Högskolans bolag HH Innovation AB och brinner för nyttiggörande av forskning inom Högskolans alla forskningsområden. Särskilt lyfts hans kraft och engagemang för att involvera och synliggöra nyttiggörande avseende humaniora och samhällsvetenskap, något som har gett mycket goda resultat. Resultatet av denna samverkan har uppmärksammats nationellt av bland annat Vinnova och Svenskt Näringsliv.

Jan Karlsson, universitetslektor i pedagogik, verksam vid Akademin för hälsa och samhälle, har i sin forskning inriktat sig på samverkan mellan lärosäten och omgivande samhälle, inklusive näringslivet. På Högskolan har Jan Karlsson gjort mycket betydelsefulla insatser inom samverkan, särskilt för uppdragsutbildningar och ESF-projektet Kompa Halland som bedrivs i samverkan mellan Högskolan och TEK Kompetens. Ett uppskattat inslag i projektet är coachningsprogrammet för ledare och organisationer som Jan Karlsson håller i. Hans kunskap och erfarenhet kring nyttogörande har varit mycket värdefulla i dessa insatser, liksom förståelsen för företags och andra organisationers villkor och förutsättningar att utvecklas.

Med samverkan som ledstjärna och med fokus på såväl forskning som utbildning är Staffan Enting och Jan Karlsson mycket värdiga mottagare av 2022 års pris för samverkan och innovation.

Nyttiggörande som kommer samhället till del

– Det är verkligen två värdiga vinnare som på olika sätt framgångsrikt har arbetat med samverkan och nyttiggörande, vilket kommer såväl Högskolan som samhället till del, konstaterar Anders Nelson, tillförordnad prorektor vid Högskolan i Halmstad, med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering.

Priset för samverkan och innovation delades ut under Högskolan i Halmstads akademiska högtid den 18 november 2022.

Text: Matilda Sommelius
Bild: Ida Fridvall och Ola Erlandsson

Om priset för samverkan och innovation

Priset ska uppmärksamma framgångar och insatser som har att göra med nyttiggörande, innovation och samverkan. Priset delas ut till den person eller grupp av personer som har varit särskilt framgångsrik i – att genom samverkan – utveckla och stärka samhällsnyttan i Högskolan i Halmstads utbildning och forskning. Priset har delats ut sedan 2017. Tidigare pristagare är:

2021: Olga Torstensson, Malin Bornhager och Muhammad Ahsan Rasool
2020: Frida Stranne
2019: Gerry Andersson
2018: Karin Weman Josefsson
2017: Hans-Erik Eldemark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt