Sök

Sveriges olympiska kommitté tar hjälp av Högskolan i idrottspsykologiskt utvecklingsprogram

Forskare vid Högskolan i Halmstad ska leda ett idrottspsykologiskt utvecklingsprogram som Sveriges olympiska kommitté (SOK) erbjuder toppidrottare. Programmet som kallas ACTION syftar till att hjälpa toppidrottare att prioritera och fokusera på ett långsiktigt, balanserat och hållbart sätt.

”Jag hoppas att idrottarna och tränarna dels ska få mer kunskap om sig själva, dels att de ska utveckla strategier som kan främja både prestation och välmående.”

Andreas Ivarsson, professor i psykologi

Tre löpare med ryggen mot kameran springer på rad uppför ett kargt, stenigt berg. Foto

ACTION är ett idrottspsykologiskt utvecklingsprogram som ska hjälpa idrottare att stärka både sin prestation och sitt välbefinnande som toppidrottare. Deltagarna får stöd i att hitta verktyg för att hantera sin vardag på ett flexibelt och effektivt sätt samt för att agera ändamålsenligt och målinriktat i träning och tävling. Metoderna har utvecklats från både forskning och tidigare arbete med toppidrottare. ACTION baseras på beteendeterapiformen ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Hållbart livspussel viktigt för toppidrottare

– SOK vill ge sina idrottare inom Topp och Talang flera olika möjligheter till stöd och utveckling i deras liv som toppidrottare och det utmanande livet som högpresterare. Ett hållbart livspussel, verktyg för att hantera vardagen samt långsiktighet är viktiga ingredienser för att må bra och samtidigt varje dag arbeta hårt med prestationsutveckling. Meningen är att ACTION ska ge de aktiva insikt, verktyg och motivation att hantera dessa frågor. Via följeforskning inom programmet räknar vi också med att lära oss mer inför framtida stödinsatser, säger Peter Reinebo, sportdirektör vid Sveriges olympiska kommitté.

En man i kavaj och skjorta tittar in i kameran. Bakgrunden är suddig, man anar en korridor. Foto

Andreas Ivarsson är professor i psykologi och har mångårig erfarenhet av praktiskt arbete med idrottare på landslagsnivå. Bild: Dan Bergmark

Man med mörkt och kort hår ler mot kameran. Han bär en mörkblå skjorta och står framför en entré.

Forskare med erfarenhet från landslag

Utvecklingsprogrammet ACTION riktar sig till både aktiva och tränare inom Topp och Talang, som är ett skräddarsytt stöd till aktiva, som SOK erbjuder. I dess första upplaga deltar 13 idrottare. ACTION leds av Andreas Ivarsson, professor i psykologi, och Johan Ekengren, universitetslektor i psykologi, med mångårig erfarenhet av praktiskt arbete med idrottare på landslagsnivå. Båda är verksamma vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Ett starkt forskningsfokus vid Högskolan i Halmstad är inriktat på hållbart och hälsosamt deltagande inom idrott och fysisk aktivitet på alla plan, från barn- och ungdomsidrott till elitidrott.

– Jag hoppas att idrottarna och tränarna dels ska få mer kunskap om sig själva, dels att de ska utveckla strategier som kan främja både prestation och välmående. En ytterligare förhoppning är att de tar vara på möjligheten att diskutera och reflektera tillsammans med andra idrottare inom Topp och Talang kring hur man kan arbeta för att hantera vardagen som toppidrottare, säger Andreas Ivarsson.

Liknande utbildning för tränare i höst

Upplägget inom ACTION består av sex digitala träffar under våren och en avslutande fysisk träff i höst. Varje möte avhandlar ett specifikt tema och innehåller både en utbildningsdel och erfarenhetsutbyten i mindre grupper. Mellan träffarna får deltagarna uppgifter att öva på inför kommande träffar, vilket ger dem möjlighet att testa ACTION i vardagen.

ACTION:s olika tematräffar

  • introduktion – olympisk satsning, ett hängivet livsval
  • kompassen – vad ger mig mening och vad betyder mest
  • navigera – att pussla och prioritera
  • närvaro – vara i nuet, och styra uppmärksamhet
  • kartan – att förstå och fungera i miljön
  • tankarna – att förstå inre processer

– Under hösten startar vi en liknande utbildningsserie för tränare tillsammans med Högskolan i Halmstad. Tränarnas livspussel är också många gånger mycket utmanande och vi vill ge dem stöd till en bra vardag, långsiktigt hållbar karriär och ett liv som högpresterande med ett hälsosamt liv. Tränarna är en nyckelresurs i arbetet med prestationsutveckling med toppidrottarna, säger Peter Reinebo.

Långsiktigt samarbete mellan SOK och Högskolan i Halmstad

SOK och Högskolan i Halmstad har inför 2023 ingått ett långsiktigt samarbetsavtal som primärt innefattar samhällsvetenskaplig forskning och utbildning. Samarbetet kommer främst att handla om två områden: psykologi, hälsa och prestation samt ledarskap och coachning.

Samarbetet ska resultera i konkreta forskningsprojekt och andra utvecklingssamarbeten, både på nationell och internationell nivå, exempelvis utbildningsinsatser för aktiva och ledare inom toppidrotten. ACTION är det första gemensamma projektet inom ramen för samarbetet.

Text och bild (där inget annat anges): Sveriges olympiska kommitté

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt